Siirry sisältöön
Kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Yhteensovittavalla johtamisella ratkaisuja sote-palveluiden haasteisiin

DiakHub on viidestä osaamiskärjestä koostuva osaamiskeskittymä, jossa yhteiskehittämällä kumppaneiden kanssa ratkaistaan hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviä viheliäisiä ongelmia. Kaikki osaamiskärjet edistävät Diakin tutkimus-, kehitys-, innovaatio- ja opetus (TKIO) -toimintaa kukin omalla erityisalueellaan.

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärki tuottaa niemensä mukaisesti vaikuttavia ratkaisuja kumppaneiden tueksi ja ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tuloksena työelämälle on kehitetty monenlaisia asiantuntijapalveluita. Palveluintegraation muotoilu- ja yhteensovittavan johtamisen valmennukset tukevat monialaisia verkostoja ja niiden johtamista sekä tavoitteiden asettamisessa että niiden saavuttamisessa. 3X10D-elämäntilannemittareita hyödynnetään eri asiakasryhmien hyvinvoinnin ja osallisuuden arvioimisessa sekä tehtyjen toimenpiteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden arvioinnissa. Zekki-Digipalvelua hyödynnetään työskenneltäessä nuorten kanssa ja ZekkiPron:n avulla hyvinvointitiedon kerääminen on tehty helpoksi, jolloin tiedolla johtaminen on mahdollista.

Viime syksystä lähtien palvelut ovat löytyneet kootusti DiakHubin sivustolta.

Palveluintegraation muotoilua ja yhteensovittavan johtamisen valmennusprosesseja

Diak on tukenut monialaisia verkostoja rakentamaan tavoitteellista yhteistyötä Palveluintegraation muotoilu -valmennuksella vuodesta 2018. Lukuisien toteutusten myötä on vahvistunut ymmärrys siitä, että integroidut palvelupolut ja kokonaisuudet tarvitsevat nykyistä vahvempaa tukea monialaiselta johdolta. Tähän tarpeeseen syntyi johdolle ja esihenkilöille suunnattu yhteensovittavan johtamisen valmennus.

Valmennus toteutetaan työpajoina, joissa osallistujat luovat jaettua ymmärrystä nykytilasta, kirkastavat yhteistä tahtotilaa ja asettavat yhteistyölle tavoitteita. Valmennuksella vahvistetaan entisestään monialaisen johdon roolia integroitujen palveluprosessien käynnistämisessä, monialaisten verkostojen tukemisessa ja tarvittavien yhteispäätösten tekemisessä. Yhdessä tehdyt valinnat ohjaavat monialaisen verkoston työtä kohti yhteisiä toimintamalleja ja pysyviä käytäntöjä. Valmennuksen pohjalla on Diakissa tehty tutkimus- ja kehittämistyö liittyen monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden ja monialaisen yhteistyön haasteisiin sekä yhteensovittavan johtamisen tarpeisiin.

Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa

Viimeaikaisimmat yhteensovittavan johtamisen valmennukset toteutettiin Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (LUVN) lasten, nuorten ja perheiden palvelualueen laajennetun johtoryhmän kanssa sekä Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän (KEUSOTE) kanssa. Keusoten Monialaisen johtamisen valmennus suunnattiin tulevaisuuden sotekeskuksen toimintamalleista vastaavien esihenkilöille ja päälliköille. Valmennusten toteutuksesta vastaavat VTT, erityisasiantuntija Anne Määttä ja FT, THM, työnohjaaja Arja Koski.

LUVN:n kolmesta työpajasta koostuvassa valmennusprosessissa tunnistettiin palvelualueen monialaisen yhteistyön kokonaisuudesta kohtia, jossa tarvitaan yhteensovittavaa johtamista, jaettiin olemassa olevaa osaamista, tunnistettiin yhteistyön kehittämiskohtia ja konkretisoitiin yhteensovittavan johtamisen tahtotilaa sekä toteutustapoja palvelualueella. Työskentelyyn osallistui noin 30 johtajaa, esihenkilöä ja asiantuntija-kehittäjää.

Työskentely koostui alustuksista, joilla luotiin yhteistä ymmärrystä ja yhteistä käsitteistöä sekä fasilitoidusta yhteiskehittämisestä ja reflektiosta. Tavoitteellinen monialainen työskentely konkretisoi yhteensovittavaa johtamista, yhteiskehittämistä ja keskinäisiä vastuita sekä kokeilukulttuuria.

Pienryhmätyöskentelyissä tutustuttiin syvemmin, rakennettiin luottamusta ja vahvistettiin keskinäistä yhteistyötä.

Pienryhmätyöskentelyissä tutustuttiin syvemmin, rakennettiin luottamusta ja vahvistettiin keskinäistä yhteistyötä. Yhdessä työskentely auttoi osallistujia paikantamaan monialaisen yhteistyön konkreettisia kehittämistarpeita sekä tuottamaan ratkaisuja palvelualueen toimijoiden yhdessä tunnistamiin haasteisiin.

Työskentelyssä tunnistettiin tilanteita, joissa tarvitaan yhteensovittavaa johtamista; asiakasryhmiä, joiden monialainen tuki kaipaa yhteisiä tavoitteita; toimintamalleja, joita halutaan yhdessä edistää; sekä määriteltiin keinoja, jotka auttavat yhteisten pyrkimysten toimeenpanossa. Työskentelyn päätteeksi rakennettiin huoneentaulu, joka kokosi yhteistä näkemystä siitä, miten jatkossa edistetään yhteensovittavaa johtamista palvelualueella.

Inhimillisyys, tieto ja teot

DiakHubin asiantuntijapalvelut on kehitetty tuottamaan vaikuttavia ratkaisuja kumppaneidemme haasteisiin. Kaikki palvelumme ovat syntyneet pitkäjänteisen tutkimus- ja kehittämistyön pohjalta. Toimintaa ohjaa vahva asiakaslähtöisyys, soveltavan tutkimuksen ja konkreettisten ratkaisujen yhdistelmä sekä yhteiskehittämisosaaminen. Nämä ovat Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärkitiimin supervoima. Osaamisellamme tarjoamme kumppaneillemme välineitä löytää ratkaisuja myös kiperimpiin haasteisiin.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401173074

Lue lisää

Määttä, A. (2021). Yhteensovittavalla johtamisella parempia palveluja. Teoksessa A. Nieminen (toim.), Yritysten muutoskyvykkyys – kohti sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä (s. 51–63). (Diak Puheenvuoro 47). Diakonia-ammattikorkeakoulu.