Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä, joiden välissä on tekstiä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT 3.5. – mahdollisuudet opetuksessa

Tekoäly on tullut opetukseen ja opiskeluun jäädäkseen. Onko se uhka vai mahdollisuus? Molempia, mutta mahdollisuudet opetustarkoituksiin ovat erityisen selvästi nähtävissä.

Mainoslauseen mukaan sähköpyörä poistaa ikävyyden pyöräilystä – poistaako tekoäly ikävyyden oppimisesta ja opettamisesta? Ainakin se voi oikein käytettynä niitä tehostaa.

Esseen sisällön pohdintaa

Essee on perinteinen oppimismuoto ammattikorkeakouluissa. Esseen kirjoittamisen tärkein vaihe on ennen kirjoittamista: aiheen valinta ja tekstin rakenteen suunnittelu. Usein juuri nämä aiheuttavat paljon päänvaivaa.

Eräällä englanninkielisen sosiaalialan tutkinnon tunnilla hahmoteltiin yhteisesti rakennetta esseelle, joka käsittelee köyhyyttä (paikallisesti ja globaalisti) sekä syitä köyhyydelle. Tilastotietoa tulonjaosta on (internetistä) valtavasti saatavissa, mutta köyhyyden syiden erittely ei olekaan niin suoraviivaista. Keskustelussa huomatiin, että analyysiin vaikuttavat myös ja erityisesti kirjoittajan poliittiset näkemykset. Yhteistä linjaa ei helposti löytynyt.

Yleensä keinoäly tuo lisää näkökulmia luomuälykirjoittajalle.

Tekoäly apuna

Päätimme ottaa avuksi tekoälyn. Ohjeeksi tekoälylle annettiin kartoittaa köyhyyttä ja sen syitä. Esseen aihepiiri jäsentyi tehokkaasti, tiivistettynä seuraavasti (kunkin alakohdan jälkeinen seikkaperäinen selitysosio jätetty tässä tiivistyksessä pois) (OpenAI, 2024):

Poverty is a result of a combination of social, economic, political, and environmental factors. Here are some key factors contributing to poverty:

  1. Economic inequality (taloudellinen epätasa-arvo)
  2. Unemployment and underemployment (työttömyys ja alityöllisyys)
  3. Education (koulutukseen liittyvät seikat)
  4. Health issues (terveysongelmat)
  5. Discrimination (syrjintä)
  6. Political instability and corruption (poliittinen epävakaus ja korruptio)
  7. Geographic factors (maatieteelliset seikat)
  8. Lack of social safety nets (sosiaalisten turvaverkkojen puuttuminen)
  9. Global economic factors (globaalit taloudelliset seikat)

Nämä seikat havaittiin yhdessä perustelluiksi. Yhdessä myös todettiin, että kirjoittajat välttämättä painottavat eri seikkoja esseissään. Olennainen havainto on, että ideoinnin tukena tekoäly on tehokas työkalu. Huomattakoon, että laajemman ja yksityiskohtaisemman listan köyhyyteen vaikuttavista syistä saisi kokeilemalla erilaisia hakupyyntöjä (prompteja) tekoälyalgoritmille.

Uusia näkökulmia

Esseen kirjoittajalle voisi antaa nykyaikana yleisohjeen: tutustu aihepiiriin ensin tekoälyllä, vaikka perehtynyt asiaasi olisitkin (ja et ehkä kuitenkaan niin perehtynyt kuin luulet olevasi).

Yleensä keinoäly tuo lisää (ja yllättäviä) näkökulmia luomuälykirjoittajalle. Lukeminen kannattaa aina, tekoälyn käyttäminen useimmiten.

Lähde

OpenAI. (2024). [Versio 3.5] ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126648