Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Sosiaalityön päämäärä ja toimintaperiaate sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

Sosiaalityöntekijät pyrkivät auttamaan monin eri tavoin, jotta yhteiskunta olisi sosiaalisesti oikeudenmukaisempi. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet ja oikeudet olla ja elää.

Sosiaalityöntekijät työskentelevät monien eri asiakasryhmien kanssa, kuten köyhyydestä ja syrjinnästä kärsivien, mielenterveysongelmista kärsivien ja väkivallan uhrien kanssa. Sosiaalityön yksi keskeisimmistä päämääristä on edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus käsitteenä

Sosiaalisella oikeudenmukaisuudella viitataan siihen, että kaikilla yksilöillä tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet ja oikeudet osallistua yhteiskunnan toimintaan ja nauttia sen tarjoamista resursseista. Sosiaalityön ammattilaiset toimivat usein apuna tavoiteltaessa tätä päämäärää. Seuraavaksi kerron, miten sosiaalityö pyrkii edistämään sosiaalista oikeudenmukaisuutta toimintaperiaatteidensa avulla.

Empatia ja yksilöllinen kohtaaminen

Yhden toimintaperiaatteen mukaan sosiaalityössä korostetaan yksilöllistä kohtaamista ja empatiaa. Sosiaalityöntekijät pyrkivät ymmärtämään asiakkaidensa elämäntilanteet ja kokemukset. Tämä auttaa tunnistamaan syrjinnän ja epäoikeudenmukaisuuden ilmenemismuodot ja tarjoamaan tarpeenmukaista tukea.

Yhden toimintaperiaatteen mukaan sosiaalityössä korostetaan yksilöllistä kohtaamista ja empatiaa.

Lisäksi sosiaalityössä painotetaan asiakkaiden voimavarojen tunnistamista ja vahvistamista. Sosiaalityöntekijät auttavat asiakkaita löytämään omat vahvuutensa ja resurssinsa, jotta he voivat paremmin osallistua yhteiskunnan toimintaan ja pyrkiä kohti oikeudenmukaisempaa elämää.

Rakenteellinen muutos ja moninaisuuden kunnioitus

Sosiaalityön ammattilaiset pyrkivät vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin ja politiikkaan, jotka luovat tai ylläpitävät epätasa-arvoa ja syrjintää. He toimivat usein yhteistyössä järjestöjen ja viranomaisten kanssa vaikuttaakseen sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistäviin muutoksiin.

Sosiaalityössä kunnioitetaan kaikkien ihmisten kulttuurista ja sosiaalista moninaisuutta. Sosiaalityöntekijät pyrkivät ymmärtämään erilaisia taustoja ja elämäntilanteita, jotta voivat tarjota kulttuurisesti sensitiivistä tukea ja palveluita. Lisäksi sosiaalityöntekijät tekevät töitä varmistaakseen, että kaikilla ihmisillä on tasapuolisesti mahdollisuus saada tarvitsemansa, kuten terveydenhuoltoa, koulutusta ja asumispaikan. Tämä kaikki edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Tasavertaisuutta kaikille

Sosiaalityön päämääränä on siis toimia apuna sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistämisessä yhteiskunnassa. Oikeudenmukaisuus saavutetaan yksilöllisen kohtaamisen, voimavarakeskeisyyden, rakenteellisen muutoksen, monikulttuurisuuden kunnioituksen ja oikeudenmukaisten palveluiden saatavuuden kautta. Sosiaalityöntekijät pyrkivät luomaan yhteiskunnan, jossa jokaisella on tasavertainen mahdollisuus osallistua ja nauttia sen tarjoamista hyvinvoinnin lähteistä riippumatta taustastaan tai elämäntilanteestaan.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126666