Siirry sisältöön
Ihmishahmoja tutkimassa pieniä sosiaalialaa symboloivia esineitä ja kuvioita, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Katseita sosiaalityöhön

Voimavarakeskeisyyden hyödyntäminen sosiaalityössä

Sosiaaliala on siirtynyt viime vuosina voimavarakeskeisempään lähestymistapaan, jossa asiakas nähdään aktiivisena toimijana omassa elämässään. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on auttaa vahvuuksien ja tavoitteiden tunnistamisessa. Tutkimukset osoittavat, että asiakaslähtöisyys edistää asiakkaiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä vähentää pitkän aikavälin tarvetta palveluille.

Sosiaalityö on tärkeä ammatti, joka keskittyy yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen. Perinteisesti sosiaalityötä on usein leimannut ongelmakeskeinen lähestymistapa, jossa painotetaan asiakkaiden vaikeuksia. Voimavarakeskeisyys on kuitenkin noussut viime vuosina merkittäväksi lähestymistavaksi. Tämä lähestymistapa korostaa asiakkaiden vahvuuksia ja resursseja, sen sijaan että keskityttäisiin pelkästään heidän ongelmiinsa.

Ihmisten omat vahvuudet voimavarana

Voimavarakeskeisyys perustuu uskoon siitä, että jokaisella ihmisellä on omat vahvuutensa ja resurssinsa, jotka voivat auttaa heitä selviytymään vaikeuksistaan ja parantamaan elämänlaatuaan. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on tunnistaa nämä voimavarat ja auttaa asiakkaita hyödyntämään niitä. Tämä lähestymistapa voi vähentää asiakkaiden leimautumista ja lisätä heidän itsetuntoaan ja itsearvostustaan.

Sosiaalityöntekijä toimii kumppanina ja tukena asiakkaalle ja auttaa heitä tunnistamaan omat voimavaransa.

Asiakaslähtöisyys voimavarakeskeisyyden kivijalkana

Sosiaalityössä voimavarakeskeisyys perustuu myös asiakaslähtöisyyteen. Sen sijaan että sosiaalityöntekijä määrittäisi asiakkaan tarpeet ja ratkaisut ylhäältä päin, voimavarakeskeisessä lähestymistavassa asiakas on aktiivinen toimija omassa elämässään. Sosiaalityöntekijä toimii kumppanina ja tukena asiakkaalle ja auttaa heitä tunnistamaan omat voimavaransa sekä asettamaan tavoitteita heidän omien vahvuuksiensa pohjalta.

Voimavarakeskeisyys ei tarkoita ongelmien vähättelyä, vaan niiden ymmärtämistä osana asiakkaan elämää. Ihminen ei määrity vain ongelmiensa kautta. Sosiaalityössä voimavarakeskeisyys auttaa luomaan kokonaisvaltaisemman ja positiivisemman näkökulman asiakkaan elämään.

Tutkimukset tukena

Tutkimukset (ks. esim. Rostila 2001) ovat osoittaneet, että voimavarakeskeinen lähestymistapa voi olla tehokas monenlaisten sosiaalisten ongelmien hoidossa. Se voi auttaa asiakkaita löytämään uudenlaisia voimavaroja ja edistämään pitkäaikaista hyvinvointia. Lisäksi se voi vähentää palvelujen tarvetta pitkällä aikavälillä, koska asiakkaat oppivat hallitsemaan omia haasteitaan paremmin.

Voimavarakeskeisyys on siis tärkeä lähestymistapa sosiaalityössä, joka painottaa asiakkaiden vahvuuksia ja resursseja. Se edistää asiakkaiden itsetuntoa, osallisuutta ja kestävää hyvinvointia. Sosiaalityöntekijöiden tulisi omaksua tämä lähestymistapa työssään, jotta voimme yhdessä luoda paremman ja vahvemman yhteiskunnan.

Lähteet

Rostila, I. (2001). Tavoitelähtöinen sosiaalityö. Voimavarakeskeisen ongelmanratkaisun perusteet. SoPhi 61. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47920/SoPhi61_978-951-39-6498-6.pdf

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411197