Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa kirjaan, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja sosiaalisten innovaatioiden uranuurtaja

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot eivät ole vain sanoja Diakin toiminnassa, ne ovat koko korkeakouluyhteisömme sydämessä sykkiviä arvoja. Kysymys siitä, miten voimme rakentaa kestävämpää, oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa, ei ole pelkästään akateeminen keskustelunaihe meille. Se on konkreettinen toimintamme moottori, joka ohjaa meitä kohti yhä uusia ja rohkeita ratkaisuja.

Diak on ylpeä siitä, että olemme uranuurtajia yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja sosiaalisten innovaatioiden saralla korkeakoulumaailmassa. Mutta miksi me panostamme näihin aloihin niin vahvasti? Mikä tekee näistä teemoista niin olennaisia Diakin identiteetille?

Ensinnäkin yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot ovat tie kohti kestävää muutosta. Ne eivät ainoastaan tavoittele voittoja, vaan niiden ytimessä on pyrkimys ratkaista yhteiskunnan suurimpia haasteita, kuten ihmisten välistä eriarvoisuutta, ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia sekä yhteiskunnallisia rakenteita, jotka estävät ihmisiä osallistumasta yhteiskuntaan tasavertaisesti. Diakissa uskomme vahvasti siihen, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus hyvään elämään, riippumatta taustastaan tai elämäntilanteestaan. Siksi rohkaisemme opiskelijoitamme ja henkilökuntaamme näkemään yhteiskunnalliset ongelmat mahdollisuuksina luoda uutta, kestävää ja merkityksellistä.

Toiseksi Diak on sitoutunut kouluttamaan tulevaisuuden muutosagentteja. Haluamme varustaa opiskelijamme paitsi vahvalla ammatillisella osaamisella myös kyvyllä ajatella ja toimia uudistajina yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot tarjoavat opiskelijoillemme mahdollisuuden kokeilla siipiään, kehittää luovuuttaan ja omaksua rohkeutta tarttua haasteisiin.

Kolmanneksi Diak haluaa olla mukana rakentamassa verkostoja ja yhteistyötä, joka luo entistä hedelmällisemmän maaperän yhteiskunnalliselle kehitykselle. Kumppanuudet eri toimijoiden kanssa, olivatpa ne sitten julkisia, yksityisiä tai kolmannen sektorin edustajia, ovat avainasemassa kestävien ratkaisujen löytämisessä.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot ovat tie kohti kestävää muutosta.

Paitsi yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja sosiaalisia innovaatioita edistävänä uranuurtajana Diak voi toimia myös innostavana oppimisympäristönä niille, jotka haluavat tehdä konkreettista ja merkityksellistä työtä yhteiskunnan hyväksi.

Haluamme kannustaa kaikkia Diakin opiskelijoita, henkilökuntaa ja kumppaneitamme olemaan rohkeita, uteliaita ja aktiivisia yhteiskunnallisten haasteiden edessä. Meillä on mahdollisuus olla muutosvoima, luoda uutta ja parempaa huomista yhdessä. Yhteiskunnallinen yrittäjyys ja sosiaaliset innovaatiot eivät ole vain Diakin teemoja, ne ovat kutsumus, joka ohjaa meitä eteenpäin kohti kestävää tulevaisuutta.

Yhdessä voimme olla enemmän kuin osiemme summa. Tule mukaan rakentamaan parempaa maailmaa – yksi innovaatio kerrallaan.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915589