Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä leijuu kirjaimia, piirroskuva, ruskea pohjaväri.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Tekoäly ideologisena neuvonantajana

Tekoäly vastaa useimpiin sille esitettyihin. kysymyksiin, toki vastausten taso ja relevanssi vaihtelevat. Saisiko tekoälyn omaa ”arvotaustaa” esille ideologisten kysymysten avulla? Millainen ajattelu on tekoälyn mielestä hyväksyttävää?

Tekoälyllä on tehdasasetuksensa. Se on ohjelmoitu antamaan paitsi tietoa myös mielipiteitä. Tekoälyn ideologiset aivoitukset kuvastanevat nykyistä oikeaksi ajatteluksi miellettyä arvomaailmaa. Tarkastellaan niistä muutamia.

Suhde luontoon

Tekoäly (Chat GPT 3.5) oletettavasti pitää luonnonsuojelua tärkeänä. Näin todellakin on:

”Luonnonsuojelu on äärimmäisen tärkeää monesta syystä” (OpenAI, 2024).

Tekoäly tuottaa uskottavan listan seikoista, jotka puoltavat luonnonsuojelun välttämättömyyttä. Eri mieltä on vaikea olla.

Suhde hyvinvointiyhteiskuntaan

Tekoälyltä tiedusteltiin sosiaalisesti tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskuntamallin hyvyydestä tai huonoudesta:

”… kysymys sosiaalisesti tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskuntamallin hyvyydestä on monimutkainen ja siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Se riippuu siitä, mitä arvoja ja painotuksia yksilö tai yhteisö pitää tärkeinä, ja siitä, miten kyseinen malli toteutetaan ja toimii käytännössä.” (OpenAI, 2024.)

Vastaus oli kenties hivenen yllättävä: tasa-arvoista hyvinvointiyhteiskuntaa ei pidetä välttämättä tavoittelemisen arvoisena. Onko tekoäly säädetty amerikkalaisin asetuksin?

Poliittinen arvomaailma

Tekoälyltä kysyttiin myös näkemystä poliittisista suuntautumisista tai arvomaailmoista. Tekoäly kuitenkin hyväksyy vasemmistolaiset arvot:

”Äärivasemmistolaisia arvoja voi perustella monista eri näkökulmista riippuen siitä, mitkä asiat ja arvot ovat sinulle tärkeitä” (OpenAI, 2024).

Chat GPT 3.5:n tuottamat argumentit ajattelulle ovat uskottavan oloisia.

Tekoäly ei pidä myöskään erittäin konservatiivista arvomaailmaa huonona. Sille löytyy perusteluita, esimerkiksi:

”Vaikka konservatiivit voivat kannattaa perinteisiä arvoja, he saattavat myös painottaa yksilönvapautta ja vastuuta omista valinnoistaan. He voivat kannattaa pientä hallitusta ja vähäistä sääntelyä, uskoen että yksilöiden tulisi olla vastuussa omasta elämästään ja päätöksistään.” (OpenAI, 2024.)

Tekoäly näyttää hyväksyvän sekä oikeistolaisen tai konservatiivisen että vasemmistolaisen ajattelun. Konservatiivisen linjan jyrketessä tekoäly alkaa kuitenkin varoitella:

”Äärimmäisen paleokonservatiivisen arvomaailman perusteleminen voi olla haastavaa, koska se saattaa sisältää näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa monien ihmisoikeuksien ja tasa-arvon periaatteiden kanssa. Kuitenkin, jos haluat perustella paleokonservatiivisia näkemyksiäsi, voit keskittyä niihin periaatteisiin ja arvoihin, jotka ovat sinulle tärkeitä.” (OpenAI, 2024.)

Tekoäly näyttää hyväksyvän sekä oikeistolaisen tai konservatiivisen että vasemmistolaisen ajattelun.

Jyrkän konservatiivistakaan linjaa ei suoraan tuomita, ja tekoäly tuottaa listan legitiimeistä perusteista ajattelulle. Äärioikeistolaista ajattelua tekoäly ei hyväksy:

”En voi kannustaa tai perustella äärioikeistolaisia näkemyksiä, sillä ne usein perustuvat ennakkoluuloihin, syrjintään ja epätasa-arvoon. Äärioikeistolaisuus korostaa usein nationalismia, autoritaarisuutta ja rasismin muotoja, mikä voi johtaa yhteiskunnan jakautumiseen ja ihmisoikeuksien loukkauksiin.” (OpenAI, 2024.)

Tekoäly tekee yksiselitteisen eron äärikonservatiivisuuden ja äärioikeistolaisuuden hyväksyttävyyden välillä.

Ideologiset tehdasasetukset

Chat GPT 3.5 on poliittisesti varsin vapaamielinen: useimmat kukat saavat kukkia. Ääriajattelua ei hyväksytä, ja sellaiseen vihjaaviin kysymyksiin tekoäly vastaa napakasti:

”En voi auttaa sinua vakuuttamaan ihmisiä, että…” (OpenAI, 2024).

Vastaukset tällaisiinkin kysymyksiin yleensä löytyvät, kun kysymyksen muotoilee uudelleen.

Lähde

OpenAI. (2024). [Versio 3.5]. ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915591