Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Sairaanhoitajakoulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Euroopassa

Hoitotyön haasteet yhdistävät monia maita. Kansainvälinen tapaaminen valotti sairaanhoitajakoulutuksen yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia Euroopassa.

Maailmanlaajuinen pula sairaanhoitajista koskettaa myös Eurooppaa, uhkaa terveydenhuoltojärjestelmiä, ja vaarantaa niiden kyvyn tarjota turvallista ja tehokasta hoitoa. Sairaanhoitajapulan kriittisyys EU:ssa on todettu olevan korkea nykyisessä tilanteessa, kun sairaanhoitajat jättävät ammatin massiivisesti ja sairaanhoitajaopiskelijat keskeyttävät opiskelunsa hoitotyön koulutusohjelmissa.

FINE (European Federation of Educators in Nursing Science) järjesti Barcelonassa, Espanjassa, 21.–22.3.2024 tapaamisen ja työpajoja hoitotyön opettajille teemalla ”Nursing Education for a Sustainable Future: Challenges and Opportunities”. Tapaamisissa keskusteltiin sairaanhoitajakoulutuksesta uusinta tutkimustietoa hyödyntäen.

Euroopassa kuumimpia puheenaiheita sairaanhoitajakoulutuksessa ovat muun muassa teknologian, mukaan lukien tekoälyn, kehitys ja sen hyödyntäminen hoitotyön koulutuksessa, näyttöön perustuva hoitotyön käytäntö ja yleinen sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima. Myös uusi korkeakoulutukseen tuleva sukupolvi, z-sukupolvi, puhuttaa.

Hoitotyön opettajien kompetenssi ja haasteet

Hoitotyön opettajilla on keskeinen rooli opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kehittymisen edistämisessä sekä laadukkaan hoitotyön koulutuksen tarjoamisessa. Opiskelijoiden edustajat nostivat esiin huolensa opiskelijoiden ja opettajien suuresta ikäerosta ja opettajien valmiuksista teknologian ja tekoälyn hyödyntämiseen koulutuksessa. Opettajat suhtautuvat digitaaliseen teknologiaan positiivisesti, mutta kaipaavat lisäkoulutusta digitaalisen teknologian yhdistämiseksi opetukseensa.

Hoitotyön opettajilla on keskeinen rooli opiskelijoiden oppimisen ja ammatillisen kehittymisen edistämisessä sekä laadukkaan hoitotyön koulutuksen tarjoamisessa.

Euroopassa hoitotyön opettajien kompetensseja ei ole yhteisesti sovittu. Hiljattain päättyneessä Turun yliopiston koordinoimassa ”New Agenda for Nurse Educator Education in Europe 2020–2023” -hankkeessa on kuitenkin tuotettu kuudessa Euroopan maassa suosituksia hoitotyön opettajille osana hoitotyön opettajien käsikirjaa. Yhtenä suosituksena oli asettaa hoitotyön opettajille yhteiset kompetenssivaatimukset.

Hoitotyön opettajien kompetenssia haastaa työhyvinvointi ja henkinen työkuormitus. Monimaatutkimuksessa hoitotyön opettajat kokivat työhyvinvointinsa ja henkisen työkuormituksen tasapainon kohtalaisiksi, mutta tasapaino vaihteli eri maissa. Opettajat, jotka kokivat oman kompetenssinsa erittäin hyväksi ja henkisen työkuormituksen olevan tasapainossa, arvioivat todennäköisemmin korkeampaa työhyvinvointia.

Sairaanhoitajakoulutuksen ja -uran vetovoima Euroopassa

Sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima Euroopassa vaihtelee maittain. Koulutuksen vetovoimasta keskusteltaessa opiskelijaedustajat nostivat esiin tarpeen modernisoida opetussuunnitelmia. Opiskelijat toivoivat liiketoiminnan, saattohoidon, ravitsemuksen sekä kulttuurisuuden ja kansainvälisyyden sisältöjen lisäämistä opetussuunnitelmiin. Nämä olisivat heidän mukaansa tärkeitä tulevaisuuden osaamisia. Yleisesti opiskelijat toivat esille, että heitä olisi tärkeä kuulla koulutusta kehitettäessä.

Sairaanhoitajan uran vetovoimaa sivusin omassa alustuksessani, jossa käsittelin sairaanhoitajakoulutuksen tuottamaa kompetenssia kuudessa EU-maassa. Tulokset ovat osa laajempaa tutkimusta. Valmistumisvaiheessa noin kolme neljästä vastaajasta oli valmistumassa ensimmäiseen uravaihtoehtoonsa ja vastaava määrä aikoi työskennellä sairaanhoitajana valmistumisen jälkeen. Määrät vaihtelivat hieman maittain. Opiskelijoiden valintavaiheessa on tärkeää huomioida ja erityisesti vahvistaa koulutuksen aikana niiden opiskelijoiden motivaatiota ja sairaanhoitajan identiteettiä, joille uravaihtoehto ei ole ensimmäinen.

Koulutuksen vetovoimaa lisäävät opettajien mukaan opetuksen laadun parantaminen näyttöön perustuvan tiedon avulla. Z-sukupolvi hyötynee myös useiden oppimis- ja opetusteknologioiden käyttämisestä, joilla opiskelijoiden oppimista voidaan aktivoida ja tukea.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915617