Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Unelmia monialaisesta yhteistyöstä

Monialainen yhteistyö nähdään usein hyödylliseksi ja tehokkaaksi keinoksi auttaa asiakasta. Toiminnassa on kuitenkin paljon haasteita, jotka vaativat ratkaisuja.

Monialainen yhteistyö tarkoittaa eri hallinnon- ja tieteenalojen yhteen kokoavaa ja niiden rajat ylittävää toimintaa. Asiakastyössä monialaisen työskentelyn tavoite on auttaa toimijoita yhdessä löytämään asiakkaan tavoitteet ja selvittämään millä toimilla asiakas pääsee kohti tavoitteita. Monialaisen työskentelyn tavoite on vähentää eri ammattilaisten päällekkäistä työtä ja asiakkaiden pompottelua eri palvelujen välillä.

Monialaiseen yhteistyöhön liittyy myös paljon haasteita. Minkälaiselta unelmien monialainen yhteistyö sitten voisi näyttää? Parhaimmillaan esimerkiksi tältä:

  1. Rajattomia resursseja yhteistyöhön ja asianmukaiseen työskentelyyn. Panostusta varhaiseen ja ennaltaehkäisevään työskentelyyn.
  2. Asiakkaan hyvinvoinnin edistämistä yhteisen tavoitteen ja päämäärän mukaan. Asiakkaan osallisuutta ja kuulemista sekä mahdollisuutta vaikuttaa.
  3. Monia palveluja tarvitsevan asiakkaan ongelmien yhteistä ratkaisemista sujuvasti. Kykyä työskennellä erilaisten ammattilaisten kanssa. Avointa hyvää kommunikaatiota ja tiedonjakamista.

Rajattomat resurssit ja monikäyttöiset tilat

Unelmiemme tulevaisuudessa monialaista yhteistyötä voisi tehdä rajattomilla resursseilla, kaikki tarvittavat ammattialat olisivat edustettuina ja monialaisesta yhteistyöstä olisi kaikilla sama käsitys, ymmärrys ja tahtotila. Kaikille monialaisen yhteistyön osapuolille olisi selkeää, mikä on yhteisen tekemisen tarkoitus, visio ja strategia. Toimintojen taloudellinen tilanne ei olisi esteenä, vaan monialaisen yhteistyön toteuttaminen nähtäisiin koko yhteiskunnan laajuudella keinona sekä välittömään hyvinvoinnin vajeen ehkäisyyn että tulevaisuuden hyvinvoinnin turvaamiseen.

Kaupungeissa olisi monialaisen toiminnan mahdollistavia monikäyttöisiä tiloja, joita on ketterä varata ja ne ovat asiakkaille esteettömiä. Tilojen suunnittelussa olisi otettu huomioon monialaisen palvelun eri toiminnot niin, että tiloista löytyisi esimerkiksi huoneita kahdenkeskisiin asiakastapaamisiin, hiljaisia tiloja keskittymistä vaativaan yksilötyöhön, viimeisimmällä teknologialla varustettu innostava ja inspiroiva kokoushuone yhteisiin suunnittelukokouksiin sekä mukava yhteinen taukotila kaikille monialaisen palvelun parissa työskenteleville. Asiakkaille olisi tarjolla esimerkiksi läppäreitä asioiden hoitamiseen sekä virkistäviä välipaloja, jotta ajatus kulkee palvelussa asioidessa.

Unelmissamme monialaisen yhteistyön eri osapuolet tuntisivat sekä toimintakentän ja sen muutokset, että toistensa työn läpikotaisin.

Yhteishengen vahvistamista ja saumatonta yhteistyötä

Unelmissamme monialaisen yhteistyön eri osapuolet tuntisivat sekä toimintakentän ja sen muutokset, että toistensa työn läpikotaisin: työkaverin työn sisältö sekä sitä ohjaavat toimintatavat, säännöt ja lait olisivat tuttuja ja itsensä johtaminen olisi hallussa. Toiminta olisi joustavaa ja ketterää ja sillä voitaisiin vastata nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Eri osapuolet olisivat keskenään aktiivisessa vuorovaikutuksessa, ja yhteishenkeä vahvistettaisiin lukuisissa muodollisissa ja epämuodollisissa kohtaamisissa, kuten kehittämis-, koulutus- ja virkistyspäivillä sekä spontaaneina kohtaamisina taukotiloissa. Koettaisiin, että on turvallista nostaa esille myös palveluissa ja yhteistyössä kehittämistä vaativia asioita.

Utopistisessa monialaisessa palvelussa mukana olevien taustaorganisaatioiden johtajat tekisivät saumatonta vertikaalista yhteistyötä keskenään ja organisoisivat muun muassa ohjausryhmätyöskentelyä ja yhteiskehittämisen työpajoja, joilla varmistettaisiin palveluiden onnistuminen. Palveluiden suunnittelussa osallistettaisiin aktiivisesti monialaisen palvelun työntekijöitä ja asiakkaita, jotta suunnittelu olisi mahdollisimman moniäänistä ja vastaisi elettyä todellisuutta ja arkea. Monialaisia palveluja kehitettäisiin jatkuvasti ja ketterästi ympäristön muutoksiin nopeasti reagoiden.

Mitä tällä kaikella saisi aikaiseksi?

Monialaisen yhteistyön kehittämisellä voitaisiin lisätä yhteiskunnan hyvinvointia ja talouden tasapainoa, kun työskentely olisi tehokasta ja useimmiten jo ennaltaehkäisevää. Asiakkaat olisivat voimaantuneita, tyytyväisiä ja päässeet eteenpäin elämässään.

Onko tämä kaikki mahdollista vai pelkkää unelmointia? Kuvaus täydellisesti toimivasta monialaisesta yhteistyöstä voi olla utopiaa, mutta pyrkimys siihen tuo mukanaan hyvinvointia ja toimivampia ratkaisuja. Monialaisen yhteistyön muutos parempaan lähtee jokaisesta itsestään ja pienillä teoilla on jo iso vaikutus.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915608