Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

KotiKummit-toiminta helpottaa myös ikääntyneen omaisten arkea

Omaiset arvostavat ikääntyneen läheisensä KotiKummi-ystävältään saamaa seuraa. Toiminnassa tärkeäksi nähtiin erityisesti sen luotettavuus ja säännöllisyys. Omaiset kokevat vapaaehtoistoiminnan tuovan helpotusta myös omaan elämäänsä.

Olemme vuosien aikana tiedustelleet kyselyin ja haastatteluin eri tahojen kokemuksia KotiKummeista. Hankkeen loppuvaiheessa halusimme kuulla mielipiteitä myös ikääntyneiden omaisilta. Selvitimme, kuinka KotiKummi-ystävän käynnit ovat omaisten mielestä vaikuttaneet ikääntyneen yksinäisyyteen ja hyvinvointiin sekä pyysimme arvioita toiminnasta ylipäätään. Seuraavat havainnot perustuvat kahdeksan omaisen haastatteluun.

KotiKummi-ystävä tuo ikääntyneen elämään uutta sisältöä

Pääsääntöisesti omaisten vastauksista välittyy kiitollisuus ja arvostus. Omaiset osaavat antaa arvoa vapaaehtoiselle, joka lahjoittaa ikääntyneelle aikaansa. Suurin osa omaisista kuvaileekin KotiKummi-ystävän käynneillä olleen positiivista vaikutusta ikääntyneen yksinäisyyden kokemukseen. Joskus yksinäisyyden tunne on kuitenkin niin kokonaisvaltainen, että aina vapaaehtoisen käynnitkään eivät sitä pysty poistamaan, muuta kuin hetkellisesti.

Tapaamisissa ei aina edes tarvitse tapahtua mitään erikoista. Jo pelkkä keskustelu on omaisten mukaan vaikuttanut positiivisesti ikääntyneen hyvinvointiin. Monet ikääntyneet kertovatkin mielellään tarinoita elämästään, kun on joku, joka kuuntelee ja on kiinnostunut. Sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin lisäksi tuotiin esille se, että ikääntynyt on päässyt KotiKummi-ystävänsä kanssa ulkoilemaan, eli tapaamiset ovat myönteisiä myös fyysisen hyvinvoinnin kannalta.

Kaiken kaikkiaan tapaamisten voidaan haastattelujen perusteella sanoa tuoneen ikäihmisten elämään uutta sisältöä, merkityksellisyyttä ja osallisuuden kokemuksia. Toisaalta yksi ikääntyneen läheinen arveli, ettei myönteistä vaikutusta hyvinvointiin ole todennäköisesti ollut. Useampi omainen toi kuitenkin esille merkittävänä asiana sen, että ikääntynyt saa tavata jotakuta muutakin ihmistä sukulaisten ja hoitajien lisäksi:

”Ikääntynyt tykkää, että joku tulee nimenomaan häntä varten ja on hänen asioistaan kiinnostunut.”

”On joku oma juttu, oma ystävä, kun joutuu muuten olemaan niin paljon kotihoidon ja omaisten varassa.”

Omaiset osaavat antaa arvoa vapaaehtoiselle, joka lahjoittaa ikääntyneelle aikaansa.

Ikääntyneelle on tärkeää olla osallisena myös KotiKummi-ystävän elämässä

KotiKummi-ystävän käyntejä odotetaan ja joskus vähän hyvällä tavalla jännitetäänkin. Esimerkiksi eräällä vapaaehtoisella oli syntymäpäivät tulossa, ja niitä varten ikääntynyt teki omaisensa kanssa yllätysvalmisteluja.

Mikäli KotiKummi-ystävä on selvästi nuorempi, saa ikääntynyt kuulla myös nuorten maailmasta ja olla osallisena nuoren tulevaisuuden suunnitteluissa. Tämä on ollut ikääntyneelle tärkeää ja merkittävää. Onpa eräs ikääntynyt oppinut myös deittisovelluksesta ja ehdottanut siihen liittymistä omaiselleenkin.

Seuraavat omaisten mietteet tuovat esille toiminnan vastavuoroista luonnetta:

”Vierailuja odotetaan, mietitään tarjottavat ja kaikki valmiiksi.”

”Myös se, että on ihan eri ikäinen ihminen, saa uusia ulottuvuuksia, kun on nuori ihminen käymässä ja saa kuulla nuorten maailmasta.”

KotiKummi-ystävän kanssa on touhuttu keskustelemisen lisäksi kaikenlaista muutakin: on käyty elokuvissa, teatterissa, pelattu pelejä ja ulkoiltu. Omaiset arvostavatkin monenlaista tekemistä, mitä ikääntynyt saa vapaaehtoisten kanssa tehdä ja saa siten myös päiväänsä rytmiä ja mielekästä sisältöä.

Omaiset arvostavat toiminnan säännöllisyyttä ja luotettavuutta

Toiminnan positiivisena puolena omaiset nostivat esille erityisesti toiminnan säännöllisyyden ja luotettavuuden. Erikseen kehuttiin sitä, että sovitut aikataulut ovat pitäneet ja KotiKummi-ystävä on ilmoittanut, jos ei jostain syystä pääsekään käymään sovittuna aikana. Vapaaehtoisen kanssa on kommunikoitu paitsi puhelimitse myös muistilappujen kautta. Omaisille ei tullut mieleen oikeastaan mitään, mikä olisi toiminut huonosti. Eräs toivoi ulkoilua ikääntyneen kanssa ja eräs toinen sitä, että ystäväpari voisi myös olla puhelimitse yhteydessä keskenään. Lisäksi parissa vastauksessa toivottiin vastaavaa toimintaa mahdollisimman monelle. Tarvetta ja yksinäisiä ikäihmisiä on paljon.

Useampi omainen kuvaili, että jo tieto vapaaehtoisen käynnistä ikääntyneen luona tuo helpotusta ja iloa omaankin päivään. Heitä helpottaa tietää, että ikääntyneellä omaisella on hetken verran joku luotettava ihminen pitämässä seuraa. Seuraavat lainaukset konkretisoivat omaisten ajatuksia KotiKummit-toiminnasta:

”Toiminnan säännöllisyys on hienoa, ettei ole satunnaista. On löytynyt hyvä säännöllisyys.”

”Jotenkin osui sopiva persoona kohdalle, ollaan oltu tyytyväisiä.”

”Mahtavaa, että tämmöistä palvelua on, toivottavasti moni yksinäinen vanhus saisi tällaista palvelua.”

”Silloin kun vapaaehtoinen tulee, niin tietää, ettei tarvitse itse käydä samana päivänä enää vaan riittää pelkkä soittaminen illalla.”

Vaikka KotiKummit-hanke nykyisessä muodossaan päättyykin, toiminnan perustana olevat ystäväparien tapaamiset kuitenkin jatkuvat.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024051732294

KotiKummit-hanke

  • KotiKummit on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallinnoima hanke, jossa Diakonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.
  • Toiminnan tavoitteena on oululaisten kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen.
  • KotiKummit-hankkeessa etsitään yksinäisille ikääntyneille vapaaehtoisia ystäviä, KotiKummeja. Vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten seurana muun muassa ulkoilun tai kahvittelun merkeissä.
  • Tähän mennessä toiminnassa on ollut mukana noin 100 ystäväparia. Osan kohdalla tapaamiset ovat jo ehtineet päättyä, useimmiten muuttuneen elämäntilanteen takia.
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja päättyy heinäkuussa 2024.
  • Tutustu toimintaan hankkeen verkkosivuilla.