Siirry sisältöön

Teemat Ekososiaalista tulevaisuutta rakentamassa

Ekososiaalisuuden ihanne asettaa ihmisen toiminnalle ekologisen kestävyyden ja ihmisoikeuksien reunaehdot. Tavoitteena on tulevaisuus, joka vaalii ihmisarvoa ja luonnon monimuotoisuutta. Ekososiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ratkaisevin tekijä on ihminen, niin yksilönä kuin osana yhteisöään.

Ekososiaalisuus yhdistää ympäristöarvot ja ihmisoikeudet