Siirry sisältöön
kuvitus, jossa supersankariasuinen hahmo ponnistaa yläviistoon käsi ojennettuna
Juttutyyppi  Blogi

Osaan, pystyn ja uskallan

Rohkaisulla, rinnalla kulkemisella ja yhteiskehittämisellä on keskeinen merkitys maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolkujen sujuvoittamisessa sekä työllistymisen edistämisessä. Vertaismentoreita ja omakielisiä ohjaajia tarvitaan roolimalleiksi vahvistamaan polkuja kohti ammatillisten unelmien toteutumista.

Osaan

Kuvittele se tunne, kun oivallat ”minä osaan, pystyn ja uskallan”. Se tuntuu hyvältä ja näkyy ulospäin, ryhtisi kohoaa, energiatasosi ja motivaatiosi nousee. Meistä jokainen tarvitsee näitä hetkiä ja rinnalla kulkijoita niiden jakamisessa ja kokemisessa. On hienoa heti alkuun tiivistää, että olemme Diakissa onnistuneet luomaan näitä hetkiä hankkeissamme mukana oleville ihmisille.

Pystyn

Maahanmuuttaja- tai romanitaustaisen opiskelijan sujuvamman palvelupolun pohjalle tarvitaan aito ymmärrys nykytilanteesta, tarpeista, tunteista, peloista ja toiveista. Osaamisen, pystymisen ja uskalluksen kokemusten vahvistaminen on yhdistelmä korkeakouluun valmentavia tukipajoja, opiskelijamentoritoimintaa, vertaismentorointia, omakielistä ohjausta, opiskelun tukipajoja, tehostettua opinto-ohjausta ja työssä oppimisen lisäohjausta.

Kokemuksemme mukaan maahanmuuttajille ja romaneille suunnatut ammattikorkeakoulun erillishaut sairaanhoitaja-, sosionomi- ja sosionomi-diakoni -koulutuksiin ovat mahdollistaneet kulttuurisensitiivisemmän ja esteettömämmän väylän korkeakouluopiskelijaksi. Erillisvalinnan kautta valitut opiskelijat opiskelevat samoissa ryhmissä kuin muutkin, mutta kielitaito tai harjaantumattomuus suomalaiseen valintakoekäytäntöön voisivat koitua esteiksi ilman erillishaun tuomaa tukea.

Jo 88 maahanmuuttaja- ja romanitaustaista opiskelijaa on päässyt erillishakujen kautta omalle opintopolulleen.

Kirjoitushetkellä jo 88 maahanmuuttaja- ja romanitaustaista opiskelijaa on onnistunut tavoitteessaan ja päässyt erillishakujen kautta omalle opintopolulleen. Ilo onnistumisesta ja opiskelupaikan saamisesta on palkitsevaa, ja erillisvalinta mahdollistaa eri taustoista tulleille opiskelijoille varmemmin oman unelman toteuttamisen.

Opiskelijalähtöisen tukitoiminnan lisäksi hankkeissamme on kehitetty materiaaleja ja kulttuurisensitiivistä työotetta vahvistavaa valmennusta sekä tukea ohjaus- ja opetushenkilöstölle. Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen ”Monikulttuurinen osaaminen ja ohjaus” -valmennukset keräsivät yhteensä 95 osallistujaa monimuoto- ja verkko-opintoina vuosina 2015–2017.

Virtaa ohjaukseen -hankkeessa järjestetään ohjaushenkilöstölle koulutusta kielitietoiseen ohjaamiseen, mikä tarkoittaa asiakkaan oman kielen, kulttuurin ja taustan huomioivaa ohjausta. Koulutus vahvistaa osallistujien valmiuksia arvioida ohjauksessa käytettävän kielitaidon vaikeustasoa, luo selkeyttä viestintään ja kehittää valmiuksia selkokielen käyttöön.

Opin portailla Satakunnassa -hankkeessa kehitetty ”Matkalla ammattiin” -sivusto tarjoaa tietoa suomalaisista koulutusaloista ja ammateista seitsemällä kielellä. Sisältö on saatavilla suomeksi, venäjäksi, englanniksi, kurdiksi, turkiksi, arabiaksi ja persiaksi.

Uskalla. It’s possible!

”Uskalla. It’s possible!” oli romanien osallisuutta edistävien Nevo Tiija-  ja Tšetanes Naal -hankkeiden rohkaiseva slogan.  Uskalluksen vahvistamisessa hankkeidemme tekemä työ on tuottanut hedelmää, sillä hankkeiden myötävaikutuksella opiskelemaan lähti 131 ja työllistyi 165 romania kahden ja puolen vuoden aikana.

Uskalluksen vahvistamisessa hankkeidemme tekemä työ on tuottanut hedelmää.

Työnimi-kampanja herätti runsaasti keskustelua romanien tasavertaisista työmahdollisuuksista, ja se tavoitti yhteensä arviolta 39 miljoonaa ihmistä sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa. Kampanjan mahdollisella myötävaikutuksella Helsingin ja Vantaan kaupungit ottivat käyttöönsä anonyymin rekrytoinnin. Tehtävää kuitenkin edelleen on, sillä Suomen romanien työllisyystilanteen parantamiseen on edelleen vahvasti tarvetta eri puolilla Suomea.

Myös maahanmuuttajataustaisten korkeakouluopiskelijoiden opiskelun loppuvaiheen tukemiseen ja työharjoitteluiden ja työllistymisen sujuvoittamiseen suunnatut voimavarat ovat tärkeässä roolissa matkalla kohti ammatillista unelmaa.

Tällä hetkellä Diak toteuttaa Opin portailta työelämään -hanketta Pohjois-Pohjanmaalla, ja siinä keskitytään konkreettiseen maahanmuuttaja-, romani- ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen. Hankkeessa kehitetään ja kokeillaan uusia käytäntöjä ja malleja opintojen loppuvaiheen tukemiseen ja sujuvaan siirtymään opiskelusta työhön.

Hanke tarjoaa valmennusta kulttuurisensitiivisyydestä myös työelämän edustajille ja pyrkii tuomaan yhteen opiskelijoita ja työnantajia. Kohtaamisten merkitys on monitahoinen. Opiskelijan työnhakutaidot vahvistuvat ja suomalaisen työelämän pelisäännöt tulevat tutuksi. Työnantajat tapaavat potentiaalisia harjoittelijoita tai työnhakijoita ja oppivat lisää eri kulttuureista.

Yhdessä olemme enemmän

Merkitykselliset osaamisen, pystymisen ja uskalluksen kokemukset kantavat pitkälle polulla kohti ammatillista unelmaa. Palveluiden yhteiskehittämisellä ja palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntämällä päästään aidosti ymmärtämään palveluiden käyttäjien tarpeita ja kehittämään parempia palveluita yhdessä käyttäjien kanssa.

Opimme jatkuvasti lisää, ja pystymme hyödyntämään oppimaamme entistä parempien sosiaalista osallisuutta edistävien palveluiden kehittämisessä ja innovatiivisissa kokeiluissa sekä kotimaisella että kansainvälisellä kentällä.

Diakin hanketoiminnan tavoitteena maahanmuuttajien ja romanien alueellisessa ja valtakunnallisessa osallisuustyössä on vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä kääntää haasteet mahdollisuuksiksi. Tätä työtä tehdään mm. seuraavissa Diakin hallinnoimissa hankkeissa:

  • Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään 1.4.2017–31.12.2019
  • Opin portailla Satakunnassa 1.2.2016–31.5.2019
  • Opin portailta työelämään 1.6.2018–30.4.2020
  • Virtaa ohjaukseen 1.2.2019–28.2.2021
  • Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella 1.11.2018–31.12.2020

Lisäksi Diak on kumppanina useassa teemaan liittyvässä hankkeessa, joita ovat muun muassa SOTE-silta – korkeakoulutetun maahanmuuttajan pätevöitymispolku ja UOMA – uraa ja osaamista maahanmuuttajille. Hankkeet saavat rahoituksensa Euroopan sosiaalirahastolta. Diak toteuttaa arvopohjansa mukaista TKI-toimintaa mm. näissä hankkeissa kohderyhmien sosiaalisen osallisuuden ja osallistumisen vahvistamiseksi.

Osaamme, pystymme, uskallamme – yhdessä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123369