Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhteistyö on voimaa opintojen ohjauksessa

Otimme asioimistulkkauksen koulutuksessa syksyllä 2015 käyttöön uuden tavan opiskelijaryhmän ohjaukseen. Yhdistimme lukukausivastaavan ja opinto-ohjaajan ohjausprosessit yhdeksi malliksi. Se on osoittautunut toimivaksi tavaksi edistää opiskelijan polkua ja tuottanut todistettavasti euromääräistä tulosta.

Opiskelijan valmistuminen tavoiteajassa on rahoituksen kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jatkossa rahoituksesta 56 prosenttia annetaan valmistuneiden tutkintojen mukaan. Mitä useampi opiskelija valmistuu tavoiteajassa, sitä enemmän korkeakoulu saa rahoitusta.

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta. Diakin koulutuksessa toinen työkielistä on suomen kieli ja toinen on jokin harvinainen Suomessa puhuttu kieli. Opiskelijat ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia.

Myös opiskelijalle tavoiteajassa valmistumisella on suuri merkitys. Maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalle se on todiste osaamisesta ja pystymisestä sekä mahdollisuus työllistyä ja edetä uralla. Korkeakoulututkinnon suorittaminen nostaa monen statusta myös hänen omassa yhteisössään.

Yhteisohjaus on tärkeä työkalu lukukausivastaavalle, opolle ja opiskelijalle.

Yhteisohjaus on tärkeä työkalu lukukausivastaavalle, opolle ja opiskelijalle. Se antaa opiskelijalle varmuuden siitä, ettei hän ole opintojensa kanssa yksin. Hän tietää saavansa nopeasti apua ja tukea sekä opinnoissa etenemiseen että ammatilliseen kasvuun – silloinkin, kun hän ei ehkä itse ymmärrä sitä tarvitsevansa.

Miten me sen teemme?

Ohjausprosessissa yhdistämme opon ja lukukausivastaavan ohjaustoimet opiskelijan tarpeita vastaavaksi kokonaisuudeksi. Asioimistulkkauksessa lukukausivastaava pysyy samana läpi opintojen.

Monivuotisen jatkuvan ohjaussuhteen ansiosta opiskelija ja hänen tilanteensa tulevat tutuiksi meille molemmille. Yhteisohjauksemme on suunniteltua ja johdonmukaista. Sen perustana ovat Diakille tärkeät periaatteet: opiskelijalähtöisyys, tasavertaisuus ja luottamus.

Ohjaamme opiskelijoita sekä ryhmänä että yksilöllisesti. Opiskelijaryhmillä on yhteiset, lukujärjestykseen merkityt ohjaustunnit lähijaksoilla.

Suunnittelemme ohjaustunnin etukäteen, annamme opiskelijoille ohjeet valmistautumiseen sekä ohjeistamme heidät tehtäviin tunneilla. Muistutamme opiskelijoita, että ohjaustunnit ovat kaikille pakolliset.

Käymme säännöllisesti läpi opiskelijoiden opintopiste- ja rästitilanteen. Tilannekatsaus pitää meidät ajan tasalla ryhmän etenemisestä sekä mahdollistaa nopean ongelmiin tarttumisen.

Varaamme opiskelijoille tarvittaessa henkilökohtaisia ohjausaikoja ja ohjaamme heidät rästipäiviin. Ongelmatilanteissa ohjaamme opiskelijaa yksilöllisesti mutta aina yhdessä, jotta tilanteen monet tekijät tulevat huomioiduiksi.

Opiskelijat tietävät, että osallistumalla ohjaustunneille asiat selviävät helpoiten.

Käyttämämme malli on vähentänyt merkittävästi yksilöllisen ohjauksen tarvetta, koska suuri osa asioista selvitetään jo ohjaustunneilla. Opiskelijat tietävät, että osallistumalla ohjaustunneille asiat selviävät helpoiten. Pidämme tunnelman ammatillisena, turvallisena ja avoimena, jotta ongelmista voidaan keskustella yhdessä.

Ohjauksen onnistumisen edellytyksenä on opon ja lukukausivastaavan yhteinen tavoite ja ohjausprosessin suunnittelu. Tärkeintä on keskinäinen luottamus toistemme osaamiseen ja tekemiseen.

Meillä on yhdessä sovittu linja myös silloin, kun opiskelijaa ohjaa vain toinen meistä. Tämä on vähentänyt opiskelijoiden luukulta luukulle kulkemista: opiskelijat tietävät, että he saavat kysymyksiinsä samat vastaukset riippumatta siitä, kummalta kysyvät.

Ohjausmallimme tukee valmistumista

Ohjauksellisella yhteistyöllä on vaikutusta sekä opiskelijan että tuloksellisuuden näkökulmasta. Otimme mallin käyttöön syksyllä 2015 ja olemme jatkaneet sen käyttöä myöhemmin aloittaneiden asioimistulkkiryhmien kanssa.

Vuonna 2015 opintonsa aloittaneista opiskelijoista tavoiteajassa valmistui 52 prosenttia ja yhden lisävuoden kuluessa 17 prosenttia. 30 prosenttia opiskelijoista lopetti opintonsa jo alkuvaiheessa eri syistä, joten lähes kaikki opintoja jatkaneet saivat opintonsa päätökseen viimeistään yhden lisävuoden kuluessa.

Aiempiin ryhmiin verratessa ero tavoiteajassa valmistuneissa on merkittävä. Vuonna 2011 aloittaneen ryhmän opiskelijoista tavoiteajassa valmistui 27 prosenttia, vuonna 2012 aloittaneista 23 prosenttia, vuonna 2013 aloittaneista 18 prosenttia ja vuonna 2014 aloittaneista 27 prosenttia.

Valmistumiskäyrien nostaminen on ollut tiimihenkeä nostavaa ja työmotivaatiota lisäävää. Tehokkaalla ohjausprosessilla on lisäksi euromääräistä merkitystä erityisesti tulevaisuudessa, kun tulkkikoulutuksista valmistuneiden rahoitusosuus nousee vuodesta 2021 lähtien kolminkertaiseksi muihin koulutuksiin verrattuna.

Yhteistyö kannattaa

Eri koulutusasteilla on huomattu, että opiskelijan henkilökohtaisen ohjauksen tarve on kasvanut. Diakissa tarve on tullut esille opiskelija- ja opiskeluhyvinvointikyselyissä, kampuspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksessa sekä opojen keskusteluissa.

Kaikki toimivaksi todetut ohjauskuviot on otettava käyttöön.

Opiskelijaryhmät ovat yhä moninaisempia ja opiskelijoiden tilanteet yhä monimutkaisempia. Siksi kaikki toimivaksi todetut ohjauskuviot on otettava käyttöön.

Lukukausivastaavan työllä on suuri merkitys opiskelijan opintojen etenemiselle ja ammatilliselle kasvulle. Lukukausivastaava tuntee ryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti ja on opiskelijalle luotettava ja turvallinen hahmo.

Lukukausivastaavien työ on olennainen osa ohjausta ja siten tärkeä myös opinto-ohjaajille. Kun molempien osaaminen yhdistetään, tulos on parempi kuin osiensa summa. Kun yhteistyö toimii, pystymme jo opintojen alkuvaiheessa tarttumaan riskiopiskelijoihin sekä suunnittelemaan ohjauskeskustelut, toimet ja interventiot, jotka tukevat opiskelijan opintojen etenemistä.

Onnistumisen kokemus hyvin sujuneesta prosessista ja yhteistyöstä on suuri ja merkityksellinen. Opiskelijan ammatillinen kasvu ja valmistuminen ovat aina juhlan aiheita. Jokaisen valmistuvan opiskelijan kohdalla saamme myös tilaisuuden kiittää toisiamme hyvin tehdystä työstä. Tätä on aito yhteistyö parhaimmillaan!

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042722597