Siirry sisältöön
Piirroskuvassa mobiililaitteita joissa näkyy ihmisen naama ja käsiä
Juttutyyppi  Blogi

Viittomakielen etätulkkaus ja televisiotulkkaus nousivat poikkeustilanteessa arvoonsa

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne keväällä 2020 avasi uusia mahdollisuuksia viittomakielen tulkkauspalvelujen käyttöön. Erityisesti etätulkkauksen merkitys on kasvanut poikkeustilanteessa, ja se on mahdollistanut ajankohtaisen ja saavutettavan informaation myös viittomakielellä.

Viittomakielen televisio- ja etätulkkausta on Suomessa tehty säännöllisesti jo 1990-luvulta lähtien. Viittomakieliset ovat olleet rohkeita kokeilemaan hitaitakin kuvayhteyksiä, jotta keskustelu viittomakielellä videokuvan kautta olisi mahdollista. Tällöin puhuttiin kuvapuhelimista, ja etätulkkaus lähti kehittymään erilaisten projektin kautta.

Viittomakielen televisiotulkkaus tuli näkyväksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana hienosti järjestettyjen ja saavutettavien tiedotustilaisuuksien kautta. Viittomakielialan Osuuskunta Vian tulkit tekivät hienoa työtä tulkatuissa hallituksen tiedotustilaisuuksissa päivä toisensa jälkeen.

Viittomakielen näkyvyys uutisissa on toteuttanut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta viestinnän saavutettavuudesta ja ajanmukaisuudesta.

Vian tulkit ovat tulkanneet jo vuodesta 2013 eduskunnan kyselytunnit, mutta tulkkaus on ollut nähtävissä vain Yle Areenan puolella. Se ei ole silloin tavoittanut niin suurta yleisöä kuin suorissa lähetyksissä nyt tavoitettiin. Viittomakielen näkyvyys uutisissa on toteuttanut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden periaatetta viestinnän saavutettavuudesta ja ajanmukaisuudesta.

Etätulkkaus täydentää tulkkipalvelua

Etätulkkaus on tulkkausta, jossa tulkki ja asiakkaat eivät ole samassa tilassa, joten välimatkalla ei ole merkitystä. Etätulkkaus on ollut lähitulkkausta täydentävää palvelua.

Vuodesta 2010 alkaen Kela on tuottanut etätulkkausta viittomakielisille etäpalvelun kautta. Vuonna 2017 yksityinen palveluntuottaja aloitti maksullisen etätulkkauspalvelu Chablan, ja vuonna 2019 alkoi vastaava kirjoitustulkkauksen palvelu Etäkitu.

Heti poikkeustilan alkaessa viittomakielen tulkit ja tulkkausalan yritykset lähtivät nopeasti tuottamaan etätulkkausta asiakkaiden tarpeisiin. Kela avasi etätulkkauksen mahdollisuuden viittomakielisille ja kirjoitustulkkausta käyttäville nopeasti. Kela antoi ohjeen, jonka mukaan tulkkauspalvelua tarvitsevat voivat poikkeuksellisesti käyttää Kelan sopimuskumppaneiden tarjoamaa etätulkkausta.

Etätulkkaus edellyttää asiakkaan suostumusta ja on mahdollista kaikissa tulkkaustilanteissa, joihin se soveltuu. Asiakas ja tulkki sopivat käytettävästä etätulkkaustekniikasta.

Kela edellyttää, että etätulkkauksessa käytetään ohjelmistoja, joissa on huomioitu tietoturva tarpeeksi hyvin. Etätulkkaustilanteissa henkilötietoja tulee käsitellä EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, eivätkä käytetyt ohjelmat saa edellyttää tulkkauspalvelun asiakkaalta henkilötietojen tallentamista tai käyttäjätilin luomista. Etäyhteys tulisi muodostaa linkin kautta.

Opiskelijoille innostavia kokemuksia etätulkkauksesta

Diak on ollut mukana etätulkkauksen kehittämisessä jo vuodesta 2004 alkaen mobiilitulkkaushankkeiden kautta. Etätulkkaus on pysyvä osa Diakin tulkkikoulutusten opetussuunnitelmia, ja opiskelijat harjoittelevat erilaisten ohjelmien käyttöä simulaatioissa sekä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kokemukset olivat opiskelijoille innostavia ja haastavia, sillä tulkkausta käytettiin vaihteleviin tarpeisiin ja tilanteisiin asiakkaiden elämässä.

Keväällä 2020 pääsimme opiskelija-lehtorityöpareina testaamaan kaupallista Chabla-palvelua. Kokemukset olivat opiskelijoille innostavia ja haastavia, sillä tulkkausta käytettiin vaihteleviin tarpeisiin ja tilanteisiin asiakkaiden elämässä.

Etätulkkaus on vaativampaa kuin lähitulkkaus, sillä tulkin valmistautumisaika on etätulkkauksessa lyhyempi. Tulkki ei välttämättä tiedä ennen yhteydenottoa tilanteen osallistujia eikä paikkoja. Valtakunnallisessa palvelussa asiakkaat ovat eri puolilta maata, ja tulkilla ei ole taustatietoja tulevasta.

Haastavuus myös palkitsee: pienet onnistumiset tuntuvat juhlalta etäyhteydenkin kautta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042722603