Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Vetovoimavartti — innovatiivinen toimintamalli kotihoidossa

”Voihan korona!” oli ensimmäinen ajatus, kun Vetovoimainen kotihoito -hanke alkoi ja suunnitellut järjestelyt menivät pandemian vuoksi mönkään. Hankkeen tavoitteena oli edistää kotihoidon henkilökunnan ammatillisia taitoja, kehittää palveluprosesseja ja lisätä tiedolla johtamisen ymmärrystä. Lisäksi haluttiin kohentaa työhyvinvointia ja arvioida sekä viestiä tuosta kaikesta. Kuinka edettiin, kun kotihoidon henkilökuntaa ei voinutkaan tavata vapaasti?

”Hätä keinot keksii” on kaikkien tuntema sanonta, joka tuli todeksi myös tässä hankkeessa. Vetovoimainen kotihoito -hanke oli juuri käynnistynyt koronapandemian alkaessa. Siirtyminen etätyöskentelyyn ja lähikontaktien välttämiseen sai ajatukset aktivoitumaan. Luovuuden kautta syntyi aivan uudenlainen tapa kohdata hankkeen kohderyhmää eli kotihoidon esimiehiä ja työntekijöitä.

Vetovoimavarttiin avautui tilaa keskittyä kotihoidon työntekijöiden esiinnostamien teemojen käsittelyyn.

Hankkeessa päädyttiin kokoontumaan viisitoista minuuttia kestäviin tilaisuuksiin virtuaalisesti.  Näin syntyi Vetovoimainen kotihoito -hankkeen ”Vetovoimavartti”, joka järjestettiin kerran kuukaudessa Collaborate-ohjelman välityksellä. Vartteihin oli myös mahdollista palata myöhemmin, koska ne tallennettiin.

Aluksi kokoontumisten aiheina olivat erilaiset hankkeen tapahtumat, joista tilaisuudessa tiedotettiin ja keskusteltiin. Aikaa myöten nuo asiat päädyttiin tiedottamaan pääosin kirjallisesti niin sanotun Vetovoimapostin välityksellä. Vetovoimavarttiin avautui tilaa keskittyä kotihoidon työntekijöiden esiin nostamien teemojen käsittelyyn.

Muutokseen vaikutti myös palaute. Kotihoidossa on hallittava kiirettä. Oli tärkeää tarjota sellaista sisältöä, joka todella palveli kotihoidon henkilöstön omia tarpeita. Siksi Vetovoimavartissa keskityttiin työhyvinvointiteemaan. Kun vartti tuotiin työntekijöiden koneille, puhelimiin tai kannettaviin tietokoneisiin, se oli myös “asiakaslähtöistä” ja samalla kokeellista virtuaalista palvelua. Kuulijat saapuivat kuulolle kuukaudesta toiseen, mikä oli vetäjille mukavaa ja kannusti miettimään tilaisuuden sisältöä entistäkin tarkemmin.

Vetovoimavartin teemoja

Vetovoimavartin teemoiksi valittiin muun muassa luottamus, stressin hallinta ja keskustelun taidot. Keskusteluissa käsiteltiin tiedolla johtamista ja asiakkaan kohtaamista sekä työ- ja kognitiivista ergonomiaa. Varteissa ehdittiin tutustua myös tunteisiin työelämässä ja ylipäätään mielen joustavuuteen liittyviin asioihin. Viimeinen Vetovoimavartti kiteytti aiemmat työhyvinvointiin liittyvät teemat yhteen.

Mihin toimintamalli soveltuu?

Vetovoimavartin mallia voisi käyttää esimerkiksi:

  • työntekijöiden infossa, tulevasta uudesta tärkeästä asiasta
  • aikaisemmin esillä olleen tutun asian kertaamisessa
  • asiantuntijatietoa sisältävässä keskustelun alustuksessa (ajankohtainen lakimuutos ja sen vaikutukset työtehtäviin tai esimerkiksi sote-uudistukseen liittyvät muutokset)
  • työasian edistämisessä ja juurruttamisessa
  • onnistumisista kertomisessa.

Vetovoimavartti –toimintamallia käyttämällä voitaisiin tavoittaa työntekijöitä laajemmin. Tiedämme, että erilaiset oppijat käyttävät myös työelämässä erilaisia informaatiokanavia ja kaikille kirjotettu teksti ei ole paras tapa välittää tietoa. Erilaisten toimintamallien käyttäminen voi lisätä myös oman työn arvostusta.

Mallin juurtumismahdollisuudet

Tilaisuuksissa olemme käsitelleet erilaisia teemoja ja synnyttäneet parhaimmillaan moninaisia pohdintoja.

Vetovoimavartti oli syntyessään aivan uusi ja innovatiivinen työskentelytapa kotihoidossa. Kun koronan aiheuttamat rajoitteet hiljalleen väistyvät, olisi hyvä huomioida, mitä käytänteitä kannattaisi jatkaa ja ottaa työkalupakkiin normaalioloissakin. Tilaisuuksissa olemme käsitelleet erilaisia teemoja ja synnyttäneet parhaimmillaan moninaisia pohdintoja. Samalla olemme jakaneet kirjallisuuslähteitä, joiden pariin kuulijat saattavat myös hakeutua. Ehkä joku kuulija on myös oivaltanut jotakin saman tien – toivottavasti.

On myös ollut ilahduttavaa huomata kuukausi kuukaudelta, kuinka kotihoidon työntekijät ovat varanneet aikaa ja hakeutuneet kuuntelemaan ja jopa kommentoimaan aiheitamme. Jotain siis Vetovoimavarteista on saatu irti. Meistä, jotka olemme olleet Vetovoimavarttien sisällön luojia ja esittelijöitä tuntuu haikealta, kun hanke päättyy ja Vetovoimavartit hiljenevät.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228393

Vetovoimainen kotihoito

  • Kirjoitus perustuu Vetovoimainen kotihoito -hankkeen teemallisiin Vetovoimavartteihin.
  • Vetovoimainen kotihoito -hankkeen tavoitteena on kotihoidossa työelämän laadun ja työn tuottavuuden parantuminen, tarjonnan ja kysynnän kohtaamisen ja työhyvinvoinnin sekä alan veto- ja pitovoimaisuuden lisääntyminen.
  • Hanketta hallinnoi Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Essote.
  • Diak on hankkeen osatoteuttaja yhdessä Kaakkois-Suomea ammattikorkeakoulun (XAMK) ja Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU) kanssa.
  • Hanke saa rahoituksen Euroopan Unionin ESR-rakennerahastolta Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.