Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Kumppanuuksien monet kasvot: strategiaa, toimintamalleja ja arkisia kulmakiviä

Diakin uusi strategia on kunnianhimoinen ja nojaa vahvoihin kumppanuuksiin. Strategiset kumppanit ovat keskeisiä Diakin kaikkien pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumisen kannalta. Vuoteen 2025 mennessä rakennamme lisäarvoa tuottavan, vaikuttavan ja sitoutuneen kumppanuusverkoston. Haluamme olla haluttu, vetovoimainen ja kilpailtu kumppani.

Kumppaneidemme kanssa lisäämme molempien osapuolten kyvykkyyksiä, tuotamme uusia mahdollisuuksia toimintaedellytysten kehittämiselle ja parannamme merkittävästi osapuolten asemaa suhteessa toimintaympäristön haasteisiin.

Kumppanuuksiin pohjautuva strategia ei ole ajatusmallina uusi, vaan perustuu monilla eri tieteenaloilla kehitettyihin teorioihin, joissa yksittäisen toimijan menestymisen edellytyksiksi on tunnistettu kyky selviytyä ja vahvistua liittoutumalla toinen toisiaan täydentävien toimijoiden kanssa. Asiakkuuksien, kumppanuuksien, verkostojen ja ekosysteemien johtamisen mallit ja käsitteistöt ovat vakiintuneet paitsi yksityiselle myös julkiselle sektorille. Luonnollisesti myös korkeakoulut ovat alkaneet rakentaa suhteita ympäröivään yhteiskuntaan eri teorioiden pohjalta ja luoda toimintamalleja kumppanuuksien johtamiselle, kehittämiselle ja hallinnoimiselle.

Tutkitun tiedon ja teoreettisten mallien lisäksi kumppanuuksia kehitetään käytännössä myös hiljaisen tiedon, arkisten käytäntöjen, inhimillisten kohtaamisten ja maalaisjärjen keinoin. Hienostikaan muotoiltu strategia tai hyvin argumentoitu teoria kumppanuuksista ei johda itsestään tavoiteltuihin tuloksiin. Kriittistä on se, miten teoria kohtaa käytännön: minkälaisina tapaamisina kumppanuus näkyy kalentereissamme, miten se kuuluu kahvihuoneemme keskusteluissa ja miltä se tuntuu yhteisissä kohtaamisissa. Teorian lisäksi tarvitaan kumppanuuksien keittokirjoja, to-do-listoja ja kulmakiviä, jotka on helppo muistaa ja toistaa.

Hienostikaan muotoiltu strategia tai hyvin argumentoitu teoria kumppanuuksista ei johda itsestään tavoiteltuihin tuloksiin.

Kuvataksemme Diakin kumppanuuksien arkisia kulmakiviä, haimme inspiraatiota muualta kuin tutkimuskirjallisuudesta eli googlailemalla. Yksi napakoita näkökulmia tarjoavista foorumeista oli fi.bab.la-käännöspalvelu, josta löytyi valtava määrä esimerkkejä ja sanontoja, joissa kumppanuus-termi tai sen kantama merkitys esiintyy eri kielissä ja kielialueilla. Hakusanoilla ”kumppanuus” ja ”on sanottu”, palvelu tuotti mm. seuraavia esimerkkejä:

”Kumppanuus on voimamme.”

”Selvät sopimukset, pitkä ystävyys.”

”Ei sota yhtä miestä kaipaa.”

Aluksi hakutulokset tai ainakin jotkut niistä hymyilyttivät, mutta tarkemman pohdinnan jälkeen myös puhuttelivat. Kaikessa yksinkertaisuudessaan nuo kolme yllä mainittua esimerkkiä pitävät sisällään ajatuksia, joita pidämme tärkeänä myös Diakissa. Katsotaan niitä vähän tarkemmin.

Kumppanuus on voimamme

Tämä pitää paikkansa paitsi teoriassa myös käytännössä. Pienenä ammattikorkeakouluna, jolla on valtakunnallinen tehtävä, olemme tottuneet vahvistamaan omia voimiamme verkostoitumalla ja liittoutumalla alueellisesti ja temaattisesti. Joissain tapauksissa kumppanuudet ovat meille elinehto ja kaikissa tapauksissa vahvistus. Myös me haluamme olla voimavara kumppaneillemme ja osaamme sitä myös olla.

Selvät sopimukset, pitkä ystävyys

Mitä monimutkaisemmaksi toimintaympäristö ja erilaisten ilmiöiden syy-seuraussuhteet muuttuvat, sitä arvokkaammalta tuntuu kumppanuus, joka perustuu luottamukselle, avoimuudelle ja suoruudelle. Kumppanuudet eivät aina ole ongelmattomia, mutta mitä selvemmin myös ongelmiin on etukäteen varauduttu, sitä helpompaa niistä on päästä yli. Jos tämä ajatus on yksi arjen kulmakivistä kumppanuusmallissa, säästytään monelta opilta kantapään kautta.

Ei sota yhtä miestä kaipaa

Tämä kumppanuuksiin viittaava esimerkki huvitti muista esimerkeistä poikkeavan sävynsä takia. Vielä enemmän huvitti, kun se osoittautui nimenomaan suomalaiseksi esimerkiksi. Miten ihmeessä tämä sanonta voisi liittyä kumppanuuksiin? Tarkemmin ajatellen kyllä voi ja nimenomaan käänteisesti.

Hyvinä päivinä vahvistamme kumppanuuksia, jotta selviämme niiden avulla pahoistakin päivistä.

Juuri kumppanin tulisi olla se, jota sodassa tai muussa pahassa paikassa kaipaa. Aito kumppanuus pitänee sisällään oletuksen korvaamattomuudesta ja ainutlaatuisuudesta; kumppania ei voi paikata toisella eikä sellaisella kumppanuudella ole arvoa, jota ei tiukassa tilanteessa tarvita ja jolta ei silloin saada tukea. Hyvinä päivinä vahvistamme kumppanuuksia, jotta selviämme niiden avulla pahoistakin päivistä.

Tässä teemanumerossa kerromme esimerkkejä Diakin kumppanuuksista. Toivottavasti lukijalle välittyy näistä kirjoituksista Diakin tapa rakentaa kumppanuuksia strategian, toimintamallien ja arjen tasolla, teoriassa ja käytännössä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510201