Siirry sisältöön
Kädet kirjoittavat kynällä muistikirjaan, piirroskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Reilusti kohtaamalla

Yksi Diakin strategiassa kuvatuista arvoista on ”reilusti kohtaamalla”.  Arvon sanoituksessa Diakin nettisivuilla todetaan, että: ”Kristillisyys näkyy meillä siten, että kohtaamme avoimesti ja rehellisesti kaikki ihmiset ja tilanteet. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.”

Diakin keskeisenä tehtävänä on kouluttaa työntekijöitä kirkon diakonian ja kasvatuksen virkoihin. Siksi sekä sen arvoissa että arjessa näkyy kristinuskon läsnäolo selkeämmin kuin monen muun organisaation tausta-ajattelussa ja toiminnassa. On mielestämme reilua todeta tämä lähtökohta.

Samalla Diak on monikulttuurinen korkeakoulu, jossa opiskelevat ja työskentelevät edustavat monia vakaumuksia. Lähtökohta ja tavoite on, että ihmisten erilaisuus ja vakaumusten moninaisuus tunnustetaan. Niille on tilaa ja niitä pidetään arvokkaina. Erilaisten näkemysten ja vakaumusten kunnioittava ja tasa-arvoinen kohtaaminen on tärkeä osa ammattitaitoa Diakin kaikilla koulutusaloilla. Yhteiskunnan muutoksessa tästä osaamisesta tulee entistä arvokkaampi osa kohtaamisen asiantuntijuutta.

Avoimen ja rehellisen kohtaamisen idea perustuu myös kristilliseen lähimmäisenrakkauteen: ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” Se haastaa pohtimaan, miten kohtaamme toisen, mutta myös sitä, miten kohtelemme itseämme. Itsestään ja omasta jaksamisestaan huolehtiminen on myös osa ammatillisuutta. Myötätunto ja armollisuus oman elämän epäonnistumisia, rosoja ja varjoja kohtaan luovat usein siltaa myös toisen ihmisen myötätuntoiseen ja hyväksyvään kohtaamiseen.

Myötätunto ja armollisuus oman elämän epäonnistumisia, rosoja ja varjoja kohtaan luovat usein siltaa myös toisen ihmisen myötätuntoiseen ja hyväksyvään kohtaamiseen.

Asiantuntijuuteen sisältyy tieto siitä, että emme tiedä ja osaa kaikkea, vaan aina voi kehittyä. Rehellisyys merkitsee muun muassa sitä, että tunnistamme ja tunnustamme oman keskeneräisyytemme ja kehittymistarpeemme myös kohtaamisen kysymyksissä. Diakin koulutukset rakentuvat ajatukselle, että hyvää kohtaamista on mahdollista oppia. Sitä opiskellaan teoriassa ja harjoittelujaksoilla sekä harjoitteluihin liittyvissä reflektioissa ja työnohjauksellisissa pienryhmissä.

Opinnot haastavat opiskelijaa pohtimaan omaa elämänhistoriaansa, ihmiskäsitystään ja ammatillista identiteettiään. Tiimityöskentelyt antavat valmiuksia ryhmässä toimimiseen. Kohtaamisen menetelmiä harjoitellaan ja menetelmien taustateorioihin perehdytään sekä itsenäisesti että ryhmissä.

Kohtaamiset toteutuvat yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä. Meillä tulee osata rakentaa digitaalisia ja emotionaalisesti turvallisia yhteisöjä. Digitaalisissa ympäristöissä kohtaamiset edellyttävät monipuolisia emotionaalisia, eettisiä ja sosiaalisia taitoja. Nämä taidot korostuvat, koska emme voi samalla tavoin lukea toisen ihmisen elekieltä kuin fyysisissä ympäristöissä.

Tämän Dialogin teemanumeron artikkelit ja blogitekstit tarjoavat erilaisia näkökulmia ammatillisiin kohtaamisiin ja kohtaamisen opiskelemiseen. Ne osoittavat, että ammatillinen kohtaaminen voi toteutua monin tavoin ja välinein sekä monella tasolla. Joissakin tilanteissa hyvän kohtaamisen mahdollistuminen edellyttää vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä ja joissakin siihen tarvitaan monialaista asiantuntijuutta, esimerkiksi sairaanhoitajan ja asioimistulkin yhteistyötä. Toisinaan kohtaamiset ovat arkipäiväisiä, nopeita tilanteen tarkistuksia ja toisinaan ne vievät ammattilaisen elämän syvien kysymysten ja tunteiden äärelle, kuten kuolevan potilaan ja hänen läheistensä rinnalle tai keskelle paperittomana elävän ihmisen elämäntarinaa.

Arvostavan kohtaamisen harjoittelemisessa on aina kysymys elinikäisestä oppimisprosessista. Sellaisena se on yhtaikaa inspiroiva ja haastava matka.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933842