Siirry sisältöön
Violetilla pohjalla kädet pitelevät lamppuja, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Harjoittelijoiden asiantuntijuus voimavarana

Digillä opin portaille -hankkeen on tavoitteena tukea maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia. Harjoittelijat ovat merkittävä voimavara hankkeen toiminnassa. Harjoittelijat ovat asioimistulkkauksen opiskelijoita, joilla on monipuolista osaamista ja monilla myös omakohtaista kokemusta maahanmuuttajuudesta ja monikielisyydestä. Keväällä 2022 hankkeessa on ollut mukana kuusi harjoittelijaa.

Digillä opin portaille -hanke järjestää koulutuksia, joissa tuetaan maahanmuuttajataustaisten naisten digitaalisia valmiuksia ja suomen kielen taitoa. Pitkään kotona olevien naisten kielitaito ja digitaidot voivat heikentyä, kun niitä ei tarvitse käyttää arjessa. Vastaavia kokemuksia on myös hankkeen harjoittelijoilla. Esimerkiksi asioimistulkkauksen opiskelija ja hankkeen harjoittelija Yi Cai oli kotiäitinä ennen kuin aloitti opiskelun uudelleen. Puutteelliset taidot olivat esteinä opintojen jatkamiselle ja työpaikan löytämiselle. Heikon suomen kielen taidon takia hän ei pystynyt löytämään opiskeluun tai työhön tarvittavia tietoja verkkosivuilta, ja nopeasti päivittyvien ohjelmien takia oli vaikea aloittaa uuden ansioluettelon laatiminen.

Harjoittelijat kokemusasiantuntijoina

Motivaatio suorittaa harjoittelu hankkeessa on suuri, kun hankkeen kohderyhmään pystyy samaistumaan. Asioimistulkkauksen opiskelijoiden monikulttuurisuus- ja kielitietoisuusosaaminen on arvokasta hankkeen toiminnassa, sillä harjoittelijoilla on hankkeen työntekijöitä monipuolisempi ymmärrys maahanmuuttajana elämisestä ja toimimisesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Motivaatio suorittaa harjoittelu hankkeessa on suuri, kun hankkeen kohderyhmään pystyy samaistumaan.

Harjoittelun aikana opiskelijat ovat aktiivisesti mukana toiminnan ideoinnissa, valmisteluissa ja toteutuksessa. Käytännössä opiskelijat esimerkiksi toimivat opettajina koulutuksissa ja tekevät koulutusmateriaalia. Lisäksi harjoittelijat toimivat omakielisinä ohjaajina, tulkkeina ja kääntäjinä.

Osaamista kasvattamassa

Harjoittelu kehittämishankkeessa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden edistää omaa työelämäosaamistaan monipuolisesti. Tässä hankkeessa harjoittelijat pääsevät kehittämään osaamistaan muun muassa suunnittelu- ja kehittämistehtävistä, sisällöntuottamisesta, asiantuntijaroolissa toimimisesta, itsensä johtamisesta sekä tiimin jäsenenä toimimisesta.

Harjoittelu kehittämishankkeessa tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden edistää omaa työelämäosaamistaan monipuolisesti.

Harjoittelijoiden osaamisen ja työpanoksen ansiosta naiset pääsevät koulutukseen, jossa huomioidaan eri suomen kielen taitotasot sekä erilaiset kulttuuritaustat. Harjoittelijat osoittavat samalla omalla esimerkillään, että Suomessa myös maahanmuuttajien on mahdollista kouluttautua pitkälle ja toimia monenlaisissa asiantuntijatehtävissä.

Itsensä kehittäminen on arvokasta

Hankkeen harjoittelijalle, Yille, hanke on erityisen merkityksellinen, koska hänen kokemuksensa mukaan naiset voivat helposti jäädä sidotuksi tärkeisiin perhepiirin rooleihin, kuten äidiksi, vaimoksi ja tyttäreksi. Opiskelu ja työ voivat auttaa naisia löytämään oman itsensä ja tunnistamaan oman arvonsa. Kun nainen alkaa rakastaa itseään ja näkee arvonsa, hänellä on motivaatiota kehittää itseään. Silloin on hankkeen tavoite saavutettu.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933849

Digillä opin portaille

  • Digillä opin portaille -hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023.
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto.
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Monikulttuurisuuskeskus Villa Victor.
  • Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä asioimistulkkauksen opiskelijoiden kanssa.
  • Tutustu hankkeeseen verkkosivuillamme.