Siirry sisältöön
Kaksi henkilöä virtuaalilasit päässä, värikäs piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Minä pystyn! Digihankkeiden kumppanuus on syntynyt

Diakissa on käynnissä yhteensä kuusi erilaista digitaitoja vahvistavaa hanketta. Olemme päättäneet yhdistää voimamme, jotta voimme toimia entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin.

Digihankkeiden tavoitteena on edistää osallistujien digitaalista osaamista. Digillä terveysvalmennusta, Digillä opin portaille, LikiDigi – Voimavaroja arkeen, Digihoi – Älä jätä, Tulevaisuuden tulkkaustaidot ja Digi perheiden voimavarana -hankkeissa on jokaisessa oma kohderyhmänsä, joiden digitaitoja pyritään vahvistamaan. Kaikilla digihankkeilla on sama REACT-EU:n ESR- erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen.

Minä pystyn!

Minä pystyn! Oppimaan uusia digitaitoja. Huolehtimaan terveydestäni. Oppimaan uutta. Hakemaan töitä. Opettamaan etänä. Opiskelemaan. Auttamaan toisia. Vahvistamaan hyvinvointiani. Toimimaan virtuaalitodellisuudessa. Huolehtimaan perheestäni. Käyttämään tietokonetta. Oppimaan uuden kielen. Vahvistamaan osaamistani. Tulkkaamaan etänä. Tekemään mitä vain.

Digihankkeiden kumppanuudessa olemme tunnistaneet, että jokaisessa hankkeessa minäpystyvyyden tunteen vahvistaminen on tärkeä teema ja tavoite.

Digihankkeiden kumppanuudessa olemme tunnistaneet, että jokaisessa hankkeessa minäpystyvyyden tunteen vahvistaminen on tärkeä teema ja tavoite. Siksi olemme valinneet kumppanuuden yhteiseksi sloganiksi ”Minä pystyn!” Slogan muuntuu jokaisen hankkeen tarpeisiin jatkamalla alaotsikoksi kunkin hankkeen omiin tavoitteisiin liittyviä täsmennyksiä. Minä pystyn! -slogania voidaan hyödyntää hankkeiden viestinnässä. Slogania voi käyttää esimerkiksi tapahtumien nimissä, uutiskirjeissä tai sosiaalisessa mediassa.

Luottamuksellista yhteistyötä

Kumppanuus mahdollistaa monipuolisen yhteistyön hankkeiden ja hanketoimijoiden välillä. Jokaisen hankkeen hanketiimissä on oman alansa asiantuntijoita. Erilaiset ammatti- ja koulutustaustat edistävät toisilta oppimista ja osaamisen jakamista. Tämä konkretisoituu esimerkiksi toimijoiden ammatillisena kasvuna, uusina innovaatioina ja hankeideoina. Parhaimmillaan kumppanuus on toimivaa ja luovaa vuorovaikutusta, josta hyötyvät niin hanketoimijat kuin myös jokaisen hankkeen kohderyhmät.

Kumppanuus mahdollistaa monipuolisen yhteistyön hankkeiden ja hanketoimijoiden välillä.

Digihankekumppanuus on käynnistynyt loppukeväästä 2022. Aloitimme kolmen hankkeen voimin huhtikuussa ja mukaan on kumppanuuden edetessä tullut lisää hankkeita. Toiveena on, että kumppanuus kasvaa ja kehittyy edelleen ja mukaan voi liittyä vielä myös lisää hankkeita. Toiminnan edetessä yhteistyön muodot konkretisoituvat ja hankkeiden välille löytyvät sopivat kumppanuuden tasot. Luottamusta hankekumppaneiden välille rakennetaan yhteisissä tapaamisissa ja jakamalla avoimesti kokemuksia ja osaamista.

Suurempaa näkyvyyttä

Voimien yhdistämisellä saavutetaan laajempaa näkyvyyttä erilaisissa kohderyhmissä. Hankkeista tiedottaminen tapahtuu verkostomaisesti ja moniulotteisesti. Hankekumppanuuden yhteisillä tiedotteilla ja tapahtumilla voidaan tavoittaa suurempi joukko eri kohderyhmistä. Yhteinen markkinointi alentaa myös hankekohtaisia kustannuksia ja tehostaa tiedottamista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346067

Mukana kumppanuudessa

  • Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa edistetään raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien digitaalisia valmiuksia. Tavoitteena on vahvistaa äitien motivaatiota ja sitoutumista raskausdiabeteksen omahoitoon. Lisäksi tavoitteena on edistää terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja ohjausosaamista. Päätoteuttaja Diak, osatoteuttaja ODL Liikuntaklinikka. https://www.raskauspakkaus.fi/ 
  • Digillä opin portaille –hankkeen tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia tarjoamalla digitaitoja ja suomen kieltä vahvistavaa koulutusta. Lisäksi tavoitteena on monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Päätoteuttaja on Diak ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto. https://opinportailla.diak.fi/hankkeet/digilla-opin-portaille/
  • DigiHoi – Älä jätä! Tavoitteena on kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etäopetusta.  Hankkeessa kehitettävä etäopetus mahdollistaa sujuvan opiskelun ja kehittää hoitotyön opettajien ja opiskelijoiden digitaalista osaamista. Päätoteuttaja on Kajaanin ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja on Diak.
  • LikiDigi – Voimavaroja arkeen -hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja tukea osallistujien työkykyisyyden ja opiskeluvalmiuksien edistymistä.  Hankkeen kohderyhmää ovat 18–64 –vuotiaat oululaiset työttömät, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja putoamisvaarassa oleville opiskelijat. Työkykyä ja opiskeluvalmiuksia edistetään digitaalisia valmiuksia ja -taitoja vahvistamalla sekä hyvinvointia ja kyvykkyyttä tukemalla. Päätoteuttaja ODL, osatoteuttaja Diak. https://likidigi.fi/
  • Tulevaisuuden tulkkaustaidot –hanke kehittää etätulkkausta ja etäopetusta. Kehittämiskohteita ovat digitaaliset oppimisympäristöt, uudet opetusmateriaalit sekä etäsimulaatiot ja etäharjoittelut sekä etätulkkaukseen tarvittavien digitaalisten taitojen ja laitteiden selvittäminen. Hankkeesta hyötyvät niin tulkit, opiskelijat, lehtorit kuin asiakkaatkin. Hanketta hallinnoi Diak. https://tulevaisuudentulkkaustaidot.diak.fi/
  • Digi perheiden voimavarana -hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten ja perheiden tukemisessa. Hanketta hallinnoi Diak. https://www.voimaavirtuaalisesti.fi