Siirry sisältöön
Kädet pitävät hehkulamppuja, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet kuntoutuksen ja elämänhallinnan tukena

Digi perheiden voimavarana -hankkeen ensimmäisen vuoden aikana on opittu paljon virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä kuntoutuksessa ja elämänhallinnan tukemisessa, erityisesti autismin ja ADHD-oireisten nuorten näkökulmasta. Minkälaista oppia kokemuksista on kertynyt?

Valtaosa virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen liittyvästä kehittämis- ja tutkimustyöstä näyttää tapahtuvan angloamerikkalaisissa maissa.   Helpoiten konkreettisia esimerkkejä virtuaalitodellisuuden ja 360-kameran hyödyntämisestä löytyy YouTubesta.

Harjoitteita saatavilla

Videoita on peleistä ja harjoitteista, joissa esimerkiksi tuetaan sosiaalisia taitoja ja ”joint attention”-taitoja. Jälkimmäisissä tavoitteena on, että kaksi ihmistä keskittyy samaan asiaan samaan aikaan eli saamaan yhteyden ja samalla suorittamaan toivotut tehtävät loppuun (harjoitus liittyy toiminnanohjaukseen) (Youtube, 2022a). Jotta harjoitteista saadaan paras mahdollinen hyöty, tulisi ohjaajalla tai terapeutilla olla mahdollisuus nähdä sama, mitä lasien käyttäjä näkee. Nykyinen teknologia mahdollistaa tämän näkymän eli striimauksen hyvin helposti joko älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen näytölle.

Virtuaalitodellisuutta hyödyntäviä harjoitteita ja pelejä on tarjolla ainakin seuraavien kehitettävien asioiden osalta: keskittymiskyky, uusiin paikkoihin tutustuminen, vuorovaikutustaidot ja katsekontakti. Esimerkiksi keskittymistä kehittävissä harjoitteissa hyödynnettiin altistusta (Youtube, 2022b). Tällöin lasien käyttäjä koki lasien kautta yleisiä luokkahuoneessa esiintyviä häiriötekijöitä kuten juttelua, tavaroiden tipahtelua lattialle tai ikkunan ohi kulkevia ihmisiä.

Virtuaalitodellisuus rohkaisijana

Nuorten keskuudessa ahdistuneisuus ja erityisesti sosiaalisten tilanteiden pelko on yhä yleisempää. Englannin kielessä näitä taitoja, joita tarvitaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, kutsutaan termillä ”soft skills”. Social skills -käsitettä voi pitää soft skills -termin alakäsitteenä.

Dallasissa nuorille tarjottiin mahdollisuutta kokeilla virtuaalitodellisuutta näiden kohtaamis-/tilannetaitojen harjoittelussa. Ohjelmassa nuoret harjoittelivat esimerkiksi keskustelun avauksia. Harjoittelun myötä nuoret saivat enemmän itsevarmuutta. Ohjelma koostui kymmenestä 30 minuutin harjoittelusessiosta viiden viikon aikana. (Youtube, 2022c.)  Kansasin yliopiston VOISS-projektissa tuotettiin 25 erilaista tapahtumaa, joissa voitiin harjoitella kohtaamisia ja vuorovaikutustilanteita esimerkiksi koulun käytävillä (Youtube, 2022d).

Nuorten keskuudessa ahdistuneisuus ja erityisesti sosiaalisten tilanteiden pelko on yhä yleisempää.

Tanskassa erityistä tukea tarvitsevat nuoret uskaltautuivat avattaren rooleissaan juttelemaan ja pelaamaan pelejä muiden nuorten kanssa (Youtube, 2022e). Onnistunut vuorovaikutustapahtuma oli heille uusi kokemus, johon he eivät olleet aikaisemmin kyenneet ns. luonnollisissa ympäristöissä. Virtuaalitodellisuus antoi heille rohkeutta kokeilla asioita, joita ei omana itsenä uskallettu tehdä. Harjoitteiden tavoitteena oli, että nämä virtuaalimaailmassa opitut taidot siirtyisivät vähitellen myös tavalliseen arkeen. Myös uusiin ympäristöihin ja tuntemattomiin paikkoihin on mahdollista tutustua etukäteen 360-kameraa ja virtuaalilaseja hyödyntämällä.

Uusia pelejä kehittämässä

Tähän mennessä Digi perheiden voimavarana -hankkeessa on järjestetty tilaisuuksia, joissa on esitelty virtuaalitodellisuuden ja 360-kameroiden hyödyntämismahdollisuuksia nepsy-kirjolla olevien nuorten arjen ja kuntoutuksen tukemisessa. Olemme tarjonneet yhteistyökumppaneidemme käyttöön Oculus- ja PICO-laseja sekä Insta360-kameroita.

Mysteeri 24/7 on ollut ensimmäinen hyötypeli, jota hankkeessa testattiin heti alkuvuodesta. Keväällä järjestettiin 360-kameran käyttökoulutusta ja lähiviikkoina julkaistaan peli, jonka suunnittelemisessa ja kehittämistyössä olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa saaneet olleet mukana.

Pelin idea syntyi hankkeen alkuvaiheessa, kun mukana olevat yhteistyökumppanit kertoivat tarpeistaan. Kuntoutuksessa olisi tilaa uusille ideoille, jotka tukisivat kiintymyssuhteen vahvistumista, vuorovaikutustaitoja, toiminnanohjausta ja syy-seuraus-aiheen ymmärtämistä. Kiintymyssuhteen vahvistamisen osalta keinoja tai harjoitteita ei valmiina löytynyt ja teema koettiin haasteelliseksi. Vuorovaikutustaitoihin on jo olemassa joitain harjoitteita ja toiminnanohjaukseen käytimme Mysteeri 24/7 -peliä. Erään jo olemassa olleen pelin pohjalta lähdimme yhteiskehittämään peliä, joka huomioisi syy-seuraus-suhteen. Näistä kaikista kerromme lisää seuraavissa blogeissa.

Lähteet

Youtube (2022a). Using Virtual Reality to Help Kids with Autism. https://www.youtube.com/watch?v=n87yaF37QEc. Videolla esitelty alusta, jossa tarjolla erilaisia tuotteita: https://www.floreotech.com/

Youtube (2022b). Virtual Reality Used in ADHD Study at UC Davis Health. https://www.youtube.com/watch?v=hwWxTbV7orM

Youtube (2022c). Virtual Reality Could Help Teens Deal With Social Anxiety, ADHD, And More. https://www.youtube.com/watch?v=ZpC3f0G0RX0

Youtube (2022d). VOISS Virtual Reality Social Skills Scenario 11 Example. https://www.youtube.com/watch?v=otDrRn8ASJk

Youtube (2022e). Social Skills Training in Virtual Reality for Adolescents with Autism Spectrum Disorder https://www.youtube.com/watch?v=Vwfj1CHiC78

Kirjoitus on ilmestynyt aiemmin myös Digi perheiden voimavarana -hankkeen blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346076