Siirry sisältöön
Kaksi nuorta poikaa istuu pulpetissa, toinen kirjoittaa vihkoon, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

”Hyvä kun olette lukioissa saatavilla” – Sokrateen filosofiaa soveltamassa Oulun lukioissa

Lukiolaiset kaipaavat kouluympäristöön läsnä olevia ja kuuntelevia aikuisia. OPAS kuuntelee -menetelmän kehittäminen alkoi tästä tarpeesta. Sokrateen filosofia tarjosi menetelmälle kehyksen.

Sokrates keskusteli Ateenassa vastaantulijoiden kanssa pyytäen ihmisiä kertomaan ja selittämään. Sokrates oli erityisen kiinnostunut etiikasta ja hyvettä koskevasta tiedosta: siitä millainen on hyvä elämä, mikä on oikein ja miten voidaan saada selville se, millainen elämä on ihmiselle parasta.

Sokrates piti itseään ”ajatusten kätilönä”. Hän ei opettanut tiettyä oppijärjestelmää tai yrittänyt voittaa kannattajia filosofialleen yksityiskohtaisia ja pikkutarkkoja teorioita esittelemällä, vaan kyselemällä keskustelukumppaniltaan tarkkoja ja johdattelevia kysymyksiä. Näin keskustelukumppani itse tuli usein rakentaneeksi sen teorian tai määritelmäehdotuksen, jota keskustelussa tavoitellaan. Sokrateen keskustelulla on yhteneväisyyttä dialogiin sekä voimavara- ja ratkaisulähtöisyyteen.

Kokeilukulttuurilla eteenpäin

Kouluympäristön voidaan ajatella olevan kompleksinen kehittämisen näkökulmasta. Kompleksisissa ympäristöissä kehittäminen vaatii kokeilukulttuuria, joka mahdollistaa uuden etsimisen, kun lopputulosta ei vielä tiedetä.

Kompleksisissa ympäristöissä kehittäminen vaatii kokeilukulttuuria, joka mahdollistaa uuden etsimisen, kun lopputulosta ei vielä tiedetä.

OPAS kuuntelee -kokeilu toteutettiin hankkeen kolmessa lukiossa 14.3.–16.5 2022 kahden viikon välein. Samalla kokeilua arvioitiin. Tavoitteena OPAS kuuntelee -toiminnassa oli aluksi sen tunnetuksi tekeminen opiskelijoiden ja lukioiden henkilökunnan keskuudessa. Lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus keskustella ilman ajanvarausta kiireettömästi, sovittuna aikana. Tärkeää oli olla läsnä ja saatavilla lukiossa, lukion aulatiloissa ja kirjastossa eli siellä, missä lukiolaiset ovat.

Läsnäoloa nuorille

Oman arviointimme mukaan ”OPAS kuuntelee” tarkoittaa työntekijän oman mukavuusalueen ulkopuolelle menemistä ja läsnäoloa lukion opiskelijoille tutuissa tiloissa. Rohkeutta vaaditaan kohtaamaan opiskelijat ilman työvälineitä, kuten kannettavia tietokoneita.  Työntekijän on hyvä valmistautua ja tiedostaa oma osaamisensa ja riittävyytensä. Tärkeää on tiedostaa olevansa riittävän hyvä aikuinen. Saatavilla olo on vaativaa työtä, ja työntekijän tietoisuus onnistumisesta oli riittävä. Kokeiluajankohtana kohdattujen opiskelijoiden määrä vaihteli 2–20 välillä päivässä.

OPAS kuuntelee -kokeilun aikana keskustelut nuorten kanssa koostuivat eri aiheista. Keskustelua herättivät esimerkiksi Ukrainan sota, jaksaminen, arjen jaksamista auttavat asiat, tulevat ylioppilaskirjoitukset, kesäloma ja  kesätyöt. Lisäksi askarruttivat esimerkiksi oppituntien pituus, hyppytunnit, koulutehtävät, lukemisen aloittaminen tauon jälkeen, kokeet ja arviointi, unen merkitys, stressi sekä omat kuulumiset. Keskustelun herättäjänä saattoi olla myös koira, joka tämän tekstin kirjoittajalla oli mukanaan. Koira sai monet lukiolaiset hymyilemään, he halusivat puhutella ja paijata koiraa.

Lukiolaisten sanallista palautetta kuvaa yhden lukiolaisen lause: ”Hyvä kun olette koulussa saatavilla tarvittaessa”. Lukiolaisten huolenaiheita välitettiin myös lukioiden henkilökunnalle.

Jatkosuunnitelmia

Uusi toiminta vaatii tiedotusta ja tutustumista. Kokeilun perusteella nuoret keskustelevat melko avoimesti asioistaan. Toisaalta oli myös nuoria, jotka eivät kiinnittäneet mitään huomiota OPAS kuuntelee -henkilöihin.

Kokeilu osoitti, että OPAS kuuntelee -läsnäolo tiedostettiin merkityksellisenä lukioissa. Lisäksi blogin kirjoittaja jatkaa OPAS kuuntelee -menetelmän testausta koiran kanssa Kastellin lukiossa ja arvioi koiran läsnäolon merkitystä lukion arjessa.

Tulevaisuudessa olisi hyvä ottaa lukio yhdeksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikaksi, ja järjestötoimijat voisivat myös jalkautua lukioihin. Oppimisen tavoitteina dialogia, epävarmuuden sietämistä sekä voimavara- ja ratkaisukeskeisyyttä olisi mahdollista oppia autenttisessa ympäristössä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022061346079

OPAS – Opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin

  • ESR-hanke toimii lukiolaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi.
  • Hanketta toteuttavat ODL Liikuntaklinikka ja Diakonia-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Oulun kaupungin lukioiden kanssa.