Siirry sisältöön
Lamppuja pitävät kädet, tumma turkoosi tausta, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Teknologialla tukea nepsy-piirteisten nuorten kuntoutukseen

Neuropsykiatristen haasteiden (nepsy) kanssa kamppailevien nuorten kanssa töitä tekeville sosiaalialan ammattilaisille ei ole nykyisin riittävästi työkaluja ohjauksen tueksi. Työkaluja kaivattiin erityisesti tunnetilojen vahvistamiseen ja impulsiivisten toimintojen, kuten päihteiden ja aggressioiden säätelyyn. Digi perheiden voimavarana -hanke tarttui haasteeseen.

Hanke vastasi yhteistyökumppaneiden tarpeeseen laajentaa heidän ohjausosaamistaan teknologiaa hyödyntäen. Virtuaalitodellisuus on hieno lisä ohjauksen tueksi, jolla voidaan mahdollistaa elämysten kokeminen aidossa ympäristössä tai kuvitteellisessa maailmassa.

INNER VISIONS -hyötypeli

Lähdimme rohkeasti luomaan jotain uutta yhteistyökumppaneiden sekä heidän asiakkaidensa eli nuorten kanssa. Saimme mukaan myös Virtual Dawn -yrityksen, joka sai heti kiinni ajatuksesta luoda hyötypeli, jossa on syy-seuraus-suhde pelaajan tekemiin valintoihin. Peli haluttiin rakentaa kuvitteelliseksi maailmaksi, jossa pelaaja joutuu tekemään vaikeita valintoja ja ratkaisemaan kohtaamisen haasteita. Pelin aikana tehdyt valinnat vaikuttavat pelin etenemiseen ja lopputulokseen. Pelaajan osallistaminen mahdollistaa tehtyjen valintojen syistä ja seurauksista keskustelemisen ohjaajan ja nuoren pelaajan välillä pelin kuluessa sekä sen jälkeen. Näin saadaan osallistavaa otetta myös kuntoutukseen.

Peli kantaa nimeä INNER VISIONS. Peliä pelataan virtuaalilaseilla joko yksin tai yhdessä ohjaajan kanssa. Virtual Dawn lanseerasi INNER VISIONS -pelin lokakuussa 2022 Pico-alustalle ja on sieltä ladattavissa virtuaalilaseille. Meta-alustalle peli julkaistaan vielä loppuvuoden 2022 aikana. Pelin voi ladata Pico- ja Meta -laseille ilmaiseksi. Traileri ja Virtual Dawnin esittely havainnollistavat peliä käytännössä.

360 -kamera ja RoundMe -ohjelma

Yhteistyökumppanit toivat esille nepsy-piirteisten nuorten sosiaalisten tilanteiden pelon. Kuntoutuksen tueksi haluttiin löytää ratkaisuja turvallisuuden tunteen luomiseksi nuorelle. Esimerkkinä voidaan nostaa uusien tilanteiden pelko tai uuteen paikkaan liittyvä pelko. Voitaisiinko teknologiaa hyödyntäen tutustua etukäteen uusiin paikkoihin ja onnistua lieventämään sosiaalisten tilanteiden pelkoa?

Kuntoutuksen tueksi haluttiin löytää ratkaisuja turvallisuuden tunteen luomiseksi nuorelle.

Hanke järjesti 360-kuvaamisesta koulutusta, jossa ohjattiin 360-kameran käyttöä, kuvaamista sekä kuvien siirtämistä tietokoneelle ja virtuaalilaseille. Toisessa koulutustilaisuudessa ohjattiin RoundMe -ohjelman käyttöä eli kuinka luodaan ns. virtuaalikierros 360-kuvia käyttämällä. RoundMe -ohjelmalla työstettyä virtuaalikierrosta voidaan katsoa normaalisti tietokoneen näytöltä, mutta varsinainen elämys saadaan sillä, että viedään virtuaalikierros virtuaalilaseille. Lasien kautta syntyy tunne siitä, että olisi itse kuvatussa tilassa. Hanke mahdollisti myös yhteistyökumppaneille 360-kameroiden ja virtuaalilasien lainauksen.

Hankkeessa toteutettiin RoundMe -ohjelmalla virtuaalikierros Diakin Helsingin-kampuksen tiloista. Hankkeen loppuajan tavoitteena on hyödyntää opittuja taitoja ohjaamalla ja juurruttamalla niitä hankkeen yhteistyökumppaneiden ja Diakissa opiskelevien tulevaisuuden ammattilaisten käyttöön.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862393

Digi perheiden voimavarana

  • Hankkeessa testataan ja kehitetään virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten tukemisessa.
  • Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.
  • Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja se jatkuu elokuun 2023 loppuun.