Siirry sisältöön
Ihminen osoittaa fläppitaulua ja kaksi muuta ihmistä katsoo, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Opiskelijasta itsevarmaksi johtajaksi

Itsevarmuus on kyky hallita ja organisoida suuriakin asiakokonaisuuksia. Siksi se nähdään usein yhtenä johtajan keskeisenä piirteenä. Itsevarmuus työssä vahvistuu ajan ja kokemuksen myötä. Se voi myös hetkellisesti kokea kolauksia. Epäonnistumisia ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä niistä voi myös oppia.

Hyväksi johtajaksi kasvetaan ja kehitytään. Kaikkia johtamistaitoja, kuten itsevarmuuttakin, oppii työtä tekemällä. Itsevarma johtaja ei aseta itseään ihmisenä muiden yläpuolelle, vaikka organisaatiorakenteita tarkastelemalla hän muiden yläpuolella onkin. Itsevarma johtaja näkee työntekijät samanarvoisina ja antaa työntekijöilleen tilaa toimia. Hän uskaltaa antaa vastuuta eikä ota kaikkea kunniaa työstä itselleen.

Itsevarmuutta on myös se, että uskaltaa joskus asettua taka-alalle luottaen, että muut työntekijät hoitavat työnsä ammattitaitoisesti itsenäisestikin. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaikka kokonaisuus tuleekin olla hallussa. Johtajan tulee huolehtia omasta jaksamisestaan, sillä kuormittuneisuus vaikuttaa myös kokemukseen omasta osaamisesta ja pystyvyydestä.

Itsevarmuus on rohkeutta ja epätietoisuuden sietämistä

Epävarmuuden sietäminen on itsevarmuutta. Aina kannattaa kokeilla uutta, mutta aina ei ole järkevää viedä muutoksia jääräpäisesti käytäntöön elleivät ne ole aiempia käytäntöjä parempia. Itsevarma johtaja kysyy avoimesti ja rehellisesti palautetta työstään työntekijöiltään eikä esitä kaikkitietävää. Itsevarma johtaja uskaltaa erehtyä ja kykenee hyödyntämään saamansa palautteen oman työnsä kehittämisessä.

Epävarmuuden sietäminen on itsevarmuutta.

Itsevarmuus lisääntyy, kun tietää asioista tai tietää mistä tietoa on saatavilla. On tärkeää kyetä myöntämään tietämättömyytensä ja tietää keneltä voi tarvittaessa kysyä. Itsevarma johtaja uskaltaa tuoda uusia asioita ja ideoita kokeiltavaksi. Hän luottaa omaan ja muiden ammattitaitoon sekä tiedostaa omat voimavarat, kyvyt ja taidot. Hän osaa toimia kokemuksen ja tiedon pohjalta kunnioittavasti ja arvostavasti muita ja heidän asiantuntijuuttaan kohtaan.

Opinnot tuovat lisää itsevarmuutta johtamiseen

Johtamisessa tarvittava itsevarmuutemme on kehittynyt sosiaali- ja terveysalan YAMK-opintojen myötä. Uuden oppiminen, oman tietämyksen syventäminen ja käytännönläheiset työelämätehtävät ovat lisänneet omaa itsevarmuutta tulevana johtajana. Kokemusten jakaminen toisten opiskelijoiden kanssa opintojen aikana on lisännyt ymmärrystä omista taidoista. Tärkeä on myös oppia arvostamaan toisen ammattitaitoa ja kokemusta.

Opinnot ovat kokonaisuudessa auttaneet omien vahvuuksien löytämisessä ja tunnistamisessa. Opintojen avulla pääsemme tarkastelemaan itseämme, omaa ammattitaitoamme ja valmiuksiamme uuden oppimiseen. Opiskelut auttavat myös kyseenalaistamaan ja tarkastelemaan omia sekä muiden tuomia näkökulmia kriittisesti, mikä laajentaa ymmärrystä asioiden tarkasteluun.

Itsevarmuuden kehittäminen johtajana

Oma itsevarmuus johtajana kehittyy jatkuvasti opintojen jälkeen työelämässä. On paljon itsestä kiinni, kuinka paljon ja miten omaa osaamista kehittää. Mukavuusalueella pysyttelyn sijaan konkreettisen palautteen pyytäminen kehittää omaa työskentelyä. Itsetuntemus, vuorovaikutustaidot ja tietoisuustaidot lisäävät itsevarmuutta.

Johtamistaidot kehittyvät sekä tiedon että käytännön kokemusten lisääntyessä. Johtamistaitoja pystyy parhaiten kehittämään yhteisössä, jossa kunkin osallisen kokemukset ja tiedot saadaan yhteisen tavoitteen käyttöön. Kun uskaltaa olla työssä oma itsensä ja tehdä työtä omaan näkemykseen luottaen, itsevarmuus johtajana vahvistuu.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862396