Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Hyvinvointia tukeva johtaminen

Hyvinvoivan työyhteisön keskeinen tekijä on onnistunut vuorovaikutuskulttuuri ja toimivat organisaation rakenteet. Kun nämä asiat ovat kunnossa, olemme kyvykkäämpiä toimimaan myös muutos- ja kriisitilanteissa. Tässä blogissa tarkastellaan hyvinvoinnin tukemista johtamisen keinoin Diakissa.

Pyrkimys yhteisöllisyyden vahvistamiseksi haastaa meitä pohtimaan jatkuvasti vuorovaikutuskeinoja ja onnistuneita kohtaamisia. Millainen vuorovaikutus ruokkii hyvinvointia ja miten onnistumme sen johtamisessa?

Kohtaamme arvostaen ja kunnioittaen

Diakissa onnistuneen vuorovaikutuskulttuurin keskeisin tekijä on toistemme kohtaaminen arvostaen ja kunnioittaen. Diakin arvo ”reilusti kohtaamalla” velvoittaa meitä kohtaamaan kaikki ihmiset ja tilanteet avoimesti ja rehellisesti. Jokainen ihminen on meille lähimmäinen.

Diak on myös hyvän maailman puolustaja. Tämä  tarkoittaa sitä, että kaikki tekemisemme tähtää entistä inhimillisempään ja kestävämpään maailmaan. Etsimme, näemme ja teemme hyvää.

Arvomme ”rohkeasti rakentava” velvoittaa meitä haastamaan itseämme ja toisiamme, uudistumaan. Nämä arvot ovat vuorovaikutuksemme peruspilareita.

Kurkottelemme kohti merkityksellisempää elämää

Yhteinen toimintakulttuurimme kurkottelee kohti parempaa ja merkityksellisempää elämää. Tämä tarkoittaa meille työyhteisössä vastuullista vuorovaikutusta, tavoitteellista johtamista sekä palvelukeskeisyyttä. Näistä jokaisella tekijällä on iso merkitys hyvinvoinnin tukemisessa.

Vastuullinen vuorovaikutus on arvostavaa ja kannustavaa keskustelukulttuuria. ”Mitä sinulle kuuluu?” on aina tärkeä kysymys, mutta vielä tärkeämpää on kuunnella vastaus. Tavoitteellinen johtaminen on välittävää ihmisten johtamista sekä ymmärrystä oman työn johtamisen merkityksestä.

Tavoitteellinen johtaminen on välittävää ihmisten johtamista sekä ymmärrystä oman työn johtamisen merkityksestä.

Palvelukeskeisyys konkretisoituu sekä työyhteisömme sisällä että yhteistyössä asiakkaidemme, opiskelijoiden ja sidosryhmiemme kanssa. Laadukkaalla toiminnalla edistämme myös hyvinvointia.

Hyvä johtaminen on arjen tekoja

Johtaminen on vuorovaikutusta ja onnistunut johtaminen vaikuttaa tutkitusti merkittävimmin henkilöstön hyvinvointiin. Olemme pohtineet yhdessä sitä, mitä hyvä johtaminen  tarkoittaa.

Meille hyvä johtaminen on arjen tekoja ja yhdessä olemme sitoutuneet seuraaviin lupauksiimme:

  • Johdan arvoilla: johdan Diakin arvoilla ja näytän esimerkkiä toimimalla arvojen mukaisesti. Jokaisen työ on merkityksellistä.
  • Asetan tavoitteet ja osoitan suunnan: innostan mukaan tulokselliseen toimintaan asettamalla selkeät tavoitteet ja arvioimalla onnistumisia.
  • Viestin avoimesti ja osallistan yhteisiin tavoitteisiin: edistän rakentavaa ja rehellistä vuorovaikutusta – osallistan yhteiseen tekemiseen.
  • Teen päätöksiä: teen päätöksiä sekä valtuutan ja vastuutan ihmisiä tekemään päätöksiä. Olen johdonmukainen.
  • Mahdollistan kehittymisen – valmennan: yllytän ajattelemaan ja kyseenalaistamaan – etsimme ratkaisuja yhdessä. Mahdollistan toisen kehittymisen valmentavalla otteella.
  • Osoitan arvostusta: olen ystävällinen ja tasapuolinen – kohtelen toisia niin kuin toivoisin, että minua kohdellaan.
  • Johdan itseäni: lisään hallinnan tunnetta itseäni johtamalla. Tavoitteeni ovat selkeät, suunnittelen ajankäyttöäni, kehitän itseäni ja huolehdin jaksamisestani.
  • Kannustan ja kiitän: annan paljon palautetta, etenkin kiitosta. Pidän yllä positiivista ilmapiiriä.
  • Olen läsnä ja lähestyttävä: olen ihminen ihmiselle ja minua on helppo lähestyä.
  • Uskallan: suhtaudun muutoksiin mahdollisuutena ja uskallan uudistaa käytäntöjä. Kokeilen rohkeasti.

Kohtaamisen foorumit tarjoavat osallistumisen paikkoja

Kohtaamisen foorumit edistävät monimuotoista vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Tarvitsemme kohtaamisia kasvotusten, mutta myös sähköiset kanavat tarjoavat mahdollisuuden jatkuvaan ja spontaaniin yhteiseen keskusteluun.

Kohtaamisen foorumit edistävät monimuotoista vuorovaikutusta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Kohtaamisen foorumeiden on tärkeää olla monipuolisia ja -tasoisia erilaiset tilanteet huomioiden. Foorumeiden kehittäminen on ollut erityisen tärkeää viime aikoina. Keskeistä kohtaamisissa on puhumiseen kannustaminen arvostaen ja rakentavasti. On tärkeää nostaa esiin onnistumisia, mutta  tarttua rohkeasti myös epäkohtiin. Kannustamme rakentavaan kriittisyyteen ja palautteen antamiseen hetkessä. Työhyvinvointi on meidän jokaisen vastuulla ja osallistavat kohtaamisen foorumit tarjoavat siihen yhteisiä paikkoja. Tiimien omilla käytännöillä ja niiden kehittämisellä sekä esihenkilötyöllä on tärkeä rooli organisaation yhteisten käytäntöjen rinnalla.

Jokaisen työn onnistumiselle on merkityksellistä myös se, millaista tietoa hänellä on käytettävissä. Työyhteisön ajankohtaisista asioista luotettavasti ja johdonmukaisesti viestimiseen olemme esihenkilöinä kiinnittäneet erityistä huomiota. Yhteiseksi käytännöksi esihenkilöiden kesken meille onkin muotoutunut nopeat puolen tunnin aamutapaamiset joka toinen viikko. Haluamme varmistaa, että meillä on yhteinen ymmärrys asioista ja viestimme niistä yhdenmukaisesti.

Vahva työyhteisö parantaa kyvykkyyttä ja hyvinvointia

Kun onnistumme hyvän vuorovaikutuskulttuurin ja dialogin luomisessa, onnistumme myös työyhteisömme kyvykkyyden kehittämisessä: jaamme tietoa ja kokemuksia, annamme ja otamme vastaan palautetta, arviomme toimintaamme rakentavan kriittisesti. Opimme yhdessä, rakennamme luottamusta ja uudistumme.

Luottamuksen ilmapiirissä voimme hyvin, työ virtaa ja onnistumiset ruokkivat hyvinvointiamme. Hyvinvointi heijastuu myös opiskelijoihin. Näytämme esimerkkiä ja yhteistyömme on toimivampaa. Kun nämä perusasiat ovat kunnossa, olemme kyvykkäämpiä toimimaan myös muutos- ja kriisitilanteissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022041228374