Siirry sisältöön
Kädet pitävät hehkulamppuja kädessä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Tukea tulevaisuuden suunnitteluun

Syksyllä 2021 käynnistynyt LikiDigi-hanke vastaa nykypäivän työelämän tarpeisiin tarjoamalla muun muassa tukea ja osaamista oululaisten 18–64 vuotiaiden työttömien, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien tulevaisuuden polkujen rakentamiseen.

Korona-aika on tuonut lisähaasteita työelämään ja lisännyt muun muassa työskentelyä etänä. Myös työnhaku on muovautunut siten, että digitaitojen osaamisen tarve on kasvanut. LikiDigi-hankkeen erityistavoitteena on digitaitojen parantaminen ja digitaitojen vahvistaminen kulkeekin läpileikkaavana kaikkien hankkeen toimintojen rinnalla.

Tukea matalalla kynnyksellä

Hankkeen toimintoihin osallistuneet ovat muun muassa saaneet matalan kynnyksen digiohjausta ja tukea juuri oman työllistymisen tueksi. Yhtenä tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus saada ohjausta juuri niissä aiheissa, jotka kokevat oleellisiksi ja itselleen merkityksellisiksi. Toiminnoissa ovat korostuneet omien niin uratoiveiden kuin opintosuuntien sekä kiinnostuksen kohteiden selkeyttäminen, jotka ovat olennaisen tärkeitä mielekkään ja motivoivan elämän suunnittelun näkökulmasta. Hanke onkin pyrkinyt toiminnoissaan tukemaan osallistujia heidän omien kiinnostuksen kohteiden ja urahaaveiden mukaisesti, tavoitteena vahvistaa osallistujien opinto-, työnhaku- ja työelämätaitoja.

Matalan kynnyksen ohjaukselle on tarvetta.

Tulosten valossa iloksemme olemme saaneet huomata hankkeen tarjoaman tuen olevan merkityksellinen ja ajankohtainen. Palaute on hankkeen toimintoihin osallistuneilta ja verkostoilta ollut positiivista. Matalan kynnyksen ohjaukselle on tarvetta. Ohjauksen laatu on palauteen mukaan ollut merkityksellistä osallistujien työhakutaitojen ja työllistymisen kannalta. Osallistujat ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja saaneet ohjausta tarvelähtöisesti. Tarjotussa tuessa ja ohjauksessa onkin pyritty huomioimaan osallistujan omat sen hetkiset elämän suunnat ja arjen voimavarat ja tukemaan niissä.

Osaamisen tunnistaminen vahvistaa

Oman elämän ja uran suuntia pohtiessa on hyvä joskus tarkastella asioita toisesta näkökulmasta ja uskaltaa unelmoida rohkeasti. Mitä minä osaan? Mihin minä pystyn? Omien taitojen ja vahvuuksien havaitseminen ja tunnistaminen on merkityksellistä. Näillä voi olla suuri merkitys itsetunnon kehittymiseen ja sen vahvistumiseen. Omien vahvuuksien ja taitojen tunnistaminen voi joskus lisätä rohkeutta ottaa askelen eteenpäin omassa elämässään kohti omaa unelmaa.

Kannustammekin jokaista sanomaan itselleen: Minä pystyn! Jo sen sanominen voi olla jo suuri harppaus eteenpäin kohti oman näköistä merkityksellistä elämää.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862404