Siirry sisältöön
Ihminen istuu maassa ja puhuu robotille, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Tekoäly vahvistaa nuorten hyvinvointia

Nuorilähtöisten palveluiden kehittäminen vaatii nuorten tilanteiden ja tarpeiden tuntemista. Tekoälyn avulla voimme järjestää palvelut vastaamaan paremmin nuorten tarpeita.

Tieto nuorten hyvinvoinnista laahaa jäljessä ja perustuu pääosin pistemäiseen pahoinvointitietoon. Sen vuoksi nuorilähtöisten ja nuorten tarpeisiin vastaavien palveluiden kehittäminen on vaikeaa.

Tällä hetkellä myös nuorten ja tukipalveluiden väliset kynnykset hankaloittavat tuen saamista. Jotta ensimmäinen kynnys ylittyisi, nuoren tulisi jäsentää omaa elämäntilannettaan ja tuen tarpeitaan sekä toiveitaan. Sen jälkeen nuoren tulisi löytää tieto sellaisista tukipalveluista, jotka voisivat olla juuri omassa tilanteessa avuksi.

Tukipalveluita on lukuisia ja usein on vaikeaa ottaa selkoa, kenelle tai minkälaiseen tilanteeseen kyseinen tukipalvelu on tarkoitettu. Nuori toivoisi myös tietoa siitä, millaista apua joku tietty tukipalvelu tarjoaa ja toisaalta, mitä se häneltä itseltään vaatii. Tukipalveluiden lukuisilla eri ammattilaisilla on tapana katsoa nuoren tilannetta vain omien silmälasiensa läpi tai ongelmien värittämänä vailla kokonaistilanteen hahmottamista, mikä hankaloittaa nuoren tarpeenmukaisen tuen saamista.

AuroraAI tavoittelee ihmiskeskeisiä ja tehokkaita palveluita

Kansallisen AuroraAI-ohjelman keskeinen ajatus on vauhdittaa julkisen hallinnon kehittämistä ihmiskeskeisemmäksi. Ajatus oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen tuen saamisesta ohjaa teknistä kehittämistä, jossa pyritään tekoälyavusteisesti helpottamaan ihmisten ja palveluiden kohtaamista elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa.

Kehittämisessä pyritään luomaan tekninen rakenne ja sen hyödyntämiseen pohjautuva toimintamalli, joka mahdollistaa oikea-aikaiset ja personoidut palveluketjut, jotta asiakkaan pompottaminen ammattilaiselta toiselle vähenee ja kustannustehokkuus lisääntyy.

Zekki.fi AuroraAI:n käyttöliittymäksi

Zekki.fi on palvelu, jossa nuorilähtöisyys on ohjaava tekijä ja joka yhdistää nuoret ja tukipalvelut. Zekin kymmenen kysymyksen avulla nuoret voivat hahmottaa omaa elämäntilannettaan ja saada tietoa omaan tilanteeseensa sopivista tukipalveluista.

Zekki.fi on palvelu, jossa nuorilähtöisyys on ohjaava tekijä ja joka yhdistää nuoret ja tukipalvelut.

Ensimmäisessä vaiheessa Zekki tarjosi nuorille ainoastaan valtakunnallisia, pääosin digitaalisia ja kaikille avoimia, matalan kynnyksen tukipalveluita. Tarve paikkakuntakohtaisille, kasvokkaisille tukipalvelusuosituksille oli kuitenkin suuri. Paikkakuntakohtaisten palvelusuositusten pilotoinnin pohjalta huomattiin, että sekä paikkakuntakohtaisten tukipalvelusuositusten kuvaaminen että tietokannan ylläpito osoittautuivat haastavaksi ja aikaa vieväksi.

Samanaikaisesti Zekin ensimmäisen vaiheen kanssa kansallisesti kehitettiin ihmislähtöistä AuroraAI-tekoälyverkkoa. Sen tarkoituksena on, että tekoäly osaisi suositella kansalaisille heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita. Ryhdyimme yhteistyöhön, sillä Zekki oli valmis käyttöliittymä, jossa voitiin kehittää ja testata AuroraAI:n tekoälyyn pohjautuvaa suosittelua.

Valtiovarainministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston koordinoiman yhteiskehittämisen tuloksena AuroraAI-verkon tekoäly hakee kansallisesta palvelutietovarannosta Zekin käyttöliittymään nuoren tilanteeseen sopivia palveluita. Samoin nuori voi halutessaan siirtää Zekissä tekemänsä 3X10D-elämäntilannemittarin vastaukset pohjatiedoksi tukipalveluun.

Tekoälysuosittelut otettiin käyttöön 1. syyskuuta 2022, jolloin Zekistä tuli ensimmäinen valtakunnallinen AuroraAI-verkkoa hyödyntävä palvelu.

Tekniset ratkaisut tukevat nuorilähtöisen toiminnan kehittämistä

Zekki-AuroraAI-integraatio mahdollistaa jatkossa nuorelle sujuvan palveluketjun oman tilanteen hahmottamisesta tukipalveluun. Mutta jotta nuori todella saa tarpeeseensa sopivaa tukea, eikä esimerkiksi tipu tukipalveluiden väliin, vaaditaan myös tukipalveluiden kokonaisuuden kehittämistä ja johtamista.

Zekin ja AuroraAI:n tekoälyn tuottaman tiedon avulla tähänkin voidaan tarjota ratkaisuja. Zekin tuottaman tiedon avulla voidaan tarkastella esimerkiksi, mihin tukipalveluihin nuoret siirtyvät tai millaisissa elämäntilanteissa eri tukipalveluita suositaan.

Uudenlainen, ihmislähtöinen lähestymistapa on kuitenkin vasta kehityspolkunsa alussa. Tekoälykään ei ratkaise kaikkia ongelmia, mutta voi auttaa useimmin käytettyjen ratkaisujen löytämistä erilaisissa tilanteissa. Tekoälyn kehittämisen myötä törmätään kuitenkin myös eettisiin kysymyksiin digitaalisuuteen ja tekoälyn ohjaukseen liittyen: ketkä saattavat jäädä tarvitsemansa tuen ulkopuolelle?

Näemme kuitenkin, että auttamalla nuoria hahmottamaan omaa tilannettaan samalla vahvistamme heitä toimimaan oman elämänsä asiantuntijoina ja tekemään valintoja omaksi parhaakseen. Voimme valjastaa tekniset ratkaisut ja tekoälyn palvelemaan asiakaslähtöisen nuorten tukipalveluverkoston rakentamista ja kehittämistä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862416