Siirry sisältöön
Kolme ihmistä, yksi fläppitaulun edessä, kaksi kuuntelee, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Omien opintojen kapellimestari

Kokopäivätyö ja YAMK-opinnot verkossa työn ohessa voi kuulostaa helpolta yhtälöltä, mutta kokopäivätyön, kodin arjen hoitamisen sekä YAMK-opintojen yhdistäminen vaativat yllättävän paljon aikataulusta. Miten opiskelija voi valmistautua YAMK-opintoihin ennen niihin hakeutumista?

Opiskelijoilla on moninaisia lähtökohtia ja tilanteita oman opiskelun alkaessa. Suurin osa opiskelijoista on kuitenkin kokoaikaisessa työssä ja oma ura on usein jopa nousukiidossa opiskelutaipaleen alkaessa. YAMK-opintoihin hakeutuminen on pääsääntöisesti oman työuran eteenpäin viemistä ja osuu hektiseen elämänvaiheeseen.

Usein opiskelijat ovat myös perustaneet jo perheen. Perhe ja palkkatyö nousevat pääsääntöisesti priorisoinnin yläpäähän. Opiskelun ollessa muun ohessa suoritettavaa, motivaatio saattaa kärsiä ja opinnot hidastua. Vaikka opintojen suorittaminen yleensä aina edistää omaa työuraa voi valmistumisen jälkeen työuralla odottava ”porkkana” parantaa opiskelumotivaatiota.

Erilaisia oppijoita

Ensinnäkin on tärkeää tunnistaa, millainen oppija on. Ihmisillä on erilaiset tavat oppia ja tehdä. Oman tekemisen hahmottaminen on oleellista; nauttiiko ”pala palalta rakentamisesta” vai pitkään kestävästä puurtamisesta. On myös osattava tauottaa ja hengähtää, jonka jälkeen tehtävänantoon on helpompi pureutua “uusin silmin”. Otsa rypyssä tekemisellä haaskaa vain aikaansa.

Kurssien tehtävät painottuvat usein tiettyihin ajanjaksoihin. Tehtävien palautukset kasaantuvat samoille kuukausille. Vapaa-valintaisten opintojen aikatauluttaminen osaksi pääopintoja on opiskelijan päätäntävallassa – näiden suorittamisesta toki muistutetaan. Opiskelussa korostuu oikea-aikainen kalenterointi.

Ihmisillä on erilaiset tavat oppia ja tehdä.

Tehtävän laajuudesta riippuen opiskelijalla voi olla myös rästitehtäviä, joiden palauttamiseen onneksi usein saa riittävästi aikaa. Jo tehtyihin tehtäviin uudestaan orientoituminen on kuitenkin työlästä ja vaatii oman priorisoinnin kalenterista. On myös opeteltava armollisuutta omia kurssisuorituksia kohtaan.

Suunnitelmallisuus kaiken tekemisen keskiössä

Jo ennen opintojen aloittamista on hyvä tiedostaa, että jostain on todennäköisesti luovuttava, jotta jotain saa tilalle. Aika on rajallista. Mutta mistä oman elämän asiasta haluaa luopua, sillä työelämän vaatimukset eivät anna välttämättä periksi? Omasta hyvinvoinnista kannattaa ja tulee huolehtia, siitä ei kannata karsia asioita pois. Mitä jää jäljelle?

Pohdimme yhdessä, mistä olemme joustaneet opintojen vuoksi. Moni nimesi tällaisiksi asioiksi arjen askareet, kuten kodin hoitamisen. Kodin hoitoon liittyviä rutiineja on pitänyt opintojen myötä muuttaa. Rutiinien muuttaminen opettaa armollisuutta itseä kohtaan, mutta toisaalta haastaa myös mukavalla tavalla ajattelemaan ja toimimaan totuttuja normeja vastaan.

Henkilökohtaisessa elämässä tulee vastaan tilanteita, joita ei voi siirtää myöhemmäksi. Tällöin on opintojen annettava myöten. Jos tehtävän palautus myöhästyy asetetusta palautuspäivämäärästä, ei se ole opintoja kaatava asia. Usein tehtäville annetaan rästipalautuspäivät ja opinnot etenevät suunnitellussa aikataulussa myöhästymisestä huolimatta.

Aikataulutuksessa tulee huomioida myös opinnäytetyö, jonka tekeminen aloitetaan jo opintojen alussa. Tehtävien tekemisen lisäksi tulee kalenteroida aikaa opinnäytetyön tekemiselle. Usein opinnäytetyö tehdään parin kanssa, jolloin myös parin aikataulut tulee huomioida. Oman työskentelyn johtaminen onkin YAMK-opiskelussa keskeisessä roolissa.

Merkityksellistä oppimisessa

Opiskelumotivaatioon vaikuttaa pitkälti se, että YAMK-opinnot ovat omaa osaamista täydentäviä ja lisääviä. Niihin hakeutuminen on tapahtunut omasta halusta. Halu oppia ja valmistua tukevat opintojen etenemistä. Oman elämäntilanteen merkitys on myös suuri. On hyvä, että henkilökohtaisessa elämässä ja työelämässä opinnot nähdään tärkeinä ja niitä tuetaan.

Erittäin suuri merkitys on myös opiskelijatovereilla. Tukeminen, kannustus ja toisten auttaminen tiukassa tilanteessa kannattelee pitkälle opinnoissa. Itsemyötätunto ja armollisuus ovat aikuisopiskelijalle kovaa valuuttaa, jotta jaksaa selvitä eteenpäin, toisinaan vaikka hiirenaskel kerrallaan.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021050