Siirry sisältöön
Sairaanhoitaja, vihreä tausta, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Kestävä kehitys kuuluu hoitotyöhön

Kuinka tuoda ilmastonmuutoksen hillintä ja kestävän kehityksen periaatteet osaksi hoitotyön arkea? Tätä pohtii moni hoitotyön opettaja, sillä ilmastonmuutoksen vaikutukset koskettavat suoraan terveydenhuoltoa, ja lisäksi ne huolestuttavat alan opiskelijoita.

IPCC:n raportti osoittaa kasvihuonepäästöjen kasvaneen. Ilmasto lämpenee ihmisen toiminnan takia. Meillä on jo olemassa teknologian tuomia ratkaisuja päästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Miten voimme vaikuttaa näiden ratkaisujen pitkäjänteiseen käyttöönottoon ja siihen, että nuorillamme on tulevaisuudessa elinkelpoinen ympäristö?

Diakonia-ammattikorkeakoulun Porin kampuksella järjestettiin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille koulutusta elintapaohjauksesta syksyllä 2022. Koulutuksen päätöspäivä 9.2.2023 käynnisti opettajaopiskelijan ja lehtorin välille keskustelun kestävän kehityksen arvoista työssä ja arjessa. Keskustelu ajautui arkielämän kestävien valintojen, kuten ravinnon, vaatetuksen ja liikkumisen, kautta kestävän kehityksen haasteiden huomioimiseen opetuksessa.

Omat arjen valinnat ovat motivoineet peilaamaan kestävän kehityksen ajattelua myös yhteiskuntaan ja opetukseen. Miten kannustaa koulutuksessa kestävän kehityksen edistämiseen?

Kestävän kehityksen osaamiselle on kysyntää

Kestävä kehitys tulisi integroida osaksi terveysalojen opetussuunnitelmia, sillä tätä osaamista tarvitaan enenevissä määrin. Sivistan mukaan koulutus voi antaa tehokkaasti valmiuksia ja tietoa hillitä ilmastonmuutosta. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt strategiassaan koulutuksen ratkaisevaksi tekijäksi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Jos saamme sitoutettua opiskelijat opinnoissaan ilmastonmuutosta jarruttaviin toimiin, sillä on suuret vaikutukset tulevaisuuden yhteiskuntaan. Opiskelijat vievät osaamistaan työelämään ja näin vaikuttavat laajalti yhteiskuntaan.

Jos saamme sitoutettua opiskelijat opinnoissaan ilmastonmuutosta jarruttaviin toimiin, sillä on suuret vaikutukset tulevaisuuden yhteiskuntaan.

Monelle nuorelle kestävä kehitys on tärkeä arvo, joka ohjaa arjen pieniä ja suuria valintoja. Ilmastonmuutos koskettaa nuoria ja heidän tulevaisuuttansa konkreettisesti ja henkilökohtaisesti. Meidän on koulutuksella pystyttävä vastaamaan nuorten kasvavaan huoleen ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta heidän tulevaisuuteensa.

Ilmastonmuutoksesta ja kestävästä kehityksestä puhuttaessa opettajan olisi osattava ottaa nuorten arvot osaksi opetusta, jolloin se on sitouttavampaa. Samaa arvomaailman kautta sitouttamista käytetään elintapaohjauksessa tukemaan motivoitumista elintapamuutokseen. Elintapaohjaus on vaikuttavampaa, kun sillä on henkilökohtaista merkitystä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa suoraan terveydenhuoltoalaan

Globaalisti ilmastonmuutoksen terveysvaikutukset ovat suurempia ja elämää haittaavampia kuin Suomessa, mutta meilläkin vaikutukset tulevat näkyviin. Suomessa terveydenhuolto tuottaa 5 prosenttia kansallisesta hiilijalanjäljestä, joten meillä on velvollisuus pohtia ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi.

Terveydenhuoltoala voi vaikuttaa ilmastonmuutokseen suoraan hoitamalla ihmisiä, kouluttamalla yhteisöjä ja kehittämällä terveyspolitiikkaa. Opetussuunnitelmatyössä tulisi painottaa ennaltaehkäisyä, digitalisaation mahdollisuuksia ja yhteisöjen resilienssin tukemista.

Opettajina meidän tulee kouluttaa kestävän kehityksen periaatteet tuntevia hoitajia, jotka pystyvät edistämään terveyttä ja huomioimaan ilmastonmuutoksen työssään.

Opetuksessa tulee huomioida esimerkiksi etäyhteyksien hallitseminen ja sen avulla uudenlaisen hoitotyön kehittyminen. Tulevien terveysalan ammattilaisten tulee tarkastella työtapoja kriittisesti kestävän kehityksen näkökulmasta.

Digitalisaatio on osa kestävää kehitystä ja tulevaisuutta hoitotyössä. Digitalisaation keinot ovat perinteisen hoitotyön rinnalla yhtä arvokas hoitamisen tapa. Hoidon tarpeen arviointi etäyhteyden päästä on haastavaa, mutta meidän opettajien on tähdättävä siihen, että voimme luoda opiskelijoille valmiudet hyödyntää digitalisaatiota hoitotyössä.

Ikääntyvä väestö

Toinen tärkeä kestävän kehityksen näkökulma hoitotyön opetuksessa on potilasohjauksen huomioiminen. Ohjausosaamista voidaan käyttää sekä ennaltaehkäisyn välineenä että yhteisöjen huomioimisessa.

Väestö ikääntyy, minkä vuoksi terveydenhuollossa on pohdittava myös asiakkaan läheisten hyödyntämistä. Tässä korostuvat osallistaminen ja ohjausosaaminen. Tulevaisuudessa meidän tulee osallistaa entistä enemmän myös yhteisöjä resurssivajeen takia. Tehokas ohjaustyö tukee ennaltaehkäisyä.

Arvokeskustelu ja eri ikäpolvien välinen vuorovaikutus on tärkeä osa taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Avoimella vuorovaikutuksella voimme saada kaikki ikäluokat edistämään kestävää kehitystä.

Hoitotyössä tarvitaan hoitajille aseptisen omantunnon rinnalle myös ilmasto-omatunto. Vaikka kestävää kehitystä edistävästä työstä ei olisikaan varsinaista terveyshyötyä, on kuitenkin suuremman hyvän vuoksi mentävä ilmastonmuutoksen hillitseminen edellä. Tämä haastaa meidät hoitotyön opettajat tarkastelemaan opetustamme ja sen näkökulmaa: edistämmekö ilmastonmuutosta hillitseviä toimia opetuksessamme, ja toisaalta – miten tuomme ne osaksi hoitotyön arvoja?

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052547894