Siirry sisältöön
Kaksi nuorta ihmistä pelaamassa virtuaalilaseilla, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Uusi kokeilu: Diakissa kokeiltiin digihankkeiden kumppanuutta

Diakissa kokeiltiin jotakin uutta, mitä hanketyössä ei aikaisemmin ole kokeiltu. Diakin kuusi digitaitoja vahvistavaa hanketta yhdistivät voimansa keväällä 2022. Hankkeiden lähestyessä loppuaan myös näiden hankkeiden kumppanuus päättyy. Toivottavasti Minä pystyn! -digihankekumppanuus jatkuu uusien hankkeiden myötä.

Digillä terveysvalmennusta, Digillä opin portaille, LikiDigi – Voimavaroja arkeen, DIGIHOI – ÄLÄ JÄTÄ, Tulevaisuuden tulkkaustaidot ja Digi perheiden voimavarana -hankkeissa oli jokaisessa oma kohderyhmänsä, jonka digitaitoja vahvistettiin. Kaikilla digihankkeilla haettiin vahvistusta digitaalisten taitojen parantamiseen. Rahoituskanava REACT-EU:n ESR-erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen vastasi näihin tarpeisiin.

Oppeja ja onnistumisia

Minä pystyn! -digihankekumppanuus syntyi tarpeesta jakaa hyviä käytäntöjä, saada vertaistukea ja innovoida yhdessä. Taustalla oli myös ajatus toiminnan tehostamisesta saamalla suurempaa näkyvyyttä ja jakamalla markkinointikustannuksia. Kumppanuuden syntymisestä on kirjoitettu artikkeli ”Minä pystyn! Digihankkeiden kumppanuus on syntynyt” Dialogi-verkkomediaan elokuussa 2022.

Kumppanuudella saavutettiin tavoitteet. Jaoimme kokemuksia, saimme vertaistukea ja keskustelimme kriittisesti. Opimme digitaalisuudesta, minäpystyvyydestä ja yhteistyöstä. Järjestimme yhteisen toimintasession ITK-konferenssissa huhtikuussa 2023 sekä Minä pystyn! -seminaarin toukokuussa 2023, joka toimi neljän hankkeen päätösseminaarina.

ITK-konferenssin toimintasessio ja Minä pystyn! -seminaari suunniteltiin yhdessä niin, että kaikki hankkeet ja hankepaikkakunnat tulivat tasavertaisesti huomioiduiksi, ja työt jaettiin eri hankkeiden kesken. Viestintään liittyen suunnittelimme kumppanuudelle logon, julkaisimme uutisia ja blogikirjoituksia sekä teimme somepäivityksiä. Tapahtumien kustannukset jaettiin hankkeiden kesken.

Kaikki tämä edellytti kuuden hankehenkilöstön yhteistyötä, joka vaati koordinointia, keskusteluja, aikataulujen sovittamista, hikeä ja joskus vähän vääntöäkin. Mutta onneksi myös naurua, luottamusta, ystävyyttä ja yhteiseen hiileen puhaltamista.

Digix6 Minä pystyn, sinäkin pystyt! ITK-konferenssissa

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssi on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen tapahtuma. Konferenssissa osallistujilla on mahdollisuus kiertää näytteilleasettajien pisteitä ja valita laajasta ohjelmasta, millaiset digitaalisen koulutuksen teemat heitä eniten kiinnostavat. Konferenssin teema oli tänä vuonna ”Oppimisen huikea ihanuus”. Minä pystyn! -digihankekumppanuus oli mukana huhtikuussa Hämeenlinnassa järjestetyssä konferenssissa, jossa se osallistui yhteisvoimin toteutettuun toimintasessioon. Digix6 Minä pystyn, sinäkin pystyt! -toimintasessiossa osallistujat pääsivät tutustumaan hankkeiden teemoihin ja tuloksiin.

Yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu tapahtuma tarjoaa parhaimmillaan uutta niin osallistujille kuin tapahtuman järjestäjille.

Toimintasession taustalla kulki tarina Olleriina Oppijasta. Aluksi osallistujat pääsivät videon avulla samaistumaan Olleriinan tunnelmaan tilanteessa, jossa oppiminen ei ollut kovin ihanaa tai innostavaa. Tämän jälkeen siirryttiin pisteille, joissa saatiin ratkaisuja oppimisen huikean ihanuuden vahvistamiseen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Toimintapisteiden teemat olivat elämyksellinen oppiminen, hyvinvointi ja vahvuudet sekä uudenlainen etä- ja hybridiopetus. Hankkeet esittelivät keinoja, joilla Olleriinan oppimista ja hyvinvointia voidaan tukea monipuolisesti. Toimintasession lopuksi osallistujien kanssa käytiin vielä yhteinen purkukeskustelu. Osallistujat antoivat toimintasessiosta positiivista palautetta, ja esitellyt materiaalit ja toiminnot koettiin hyviksi ja kiinnostaviksi.

Mitä oppeja saimme yhteisen tapahtuman järjestämisestä? Kumppanuus kannattaa. Yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu tapahtuma tarjoaa parhaimmillaan uutta niin osallistujille kuin tapahtuman järjestäjille. Erilaisia teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja opetukseen ja ohjaustyöhön on monia, ja toimintasessiomme tarjosi tähän useita näkökulmia. On mahtavaa, että näitä hankkeissa tuotuja ratkaisuja saadaan tuotua näkyviksi yhdessä, toinen hanke toistaan tukien. Tällainen toteutustapa myös mahdollisti usean hankkeen näkyvyyden.

Yhteisen tapahtuman järjestämisestä myös opittiin paljon. Kun toimijoita on useita, suunnittelu vie aikaa. Esimerkiksi erilaiset toimintatavat, hankkeiden tavoitteet ja käytettävissä olevat resurssit on huomioitava. Vastuiden ja roolien jakaminen selkeyttää yhteistyötä.

Digix6 Minä pystyn!  -yhteisseminaari

Järjestimme kuuden hankkeen voimin yhteisseminaarin toukokuussa 2023. Seminaari oli samalla myös neljän hankkeen päätöstilaisuus. Seminaari toteutettiin monipaikkaisesti hybriditoteutuksena Oulussa, Pieksämäellä ja Teamsissa. Aamupäivän osuus oli kaikille yhteinen ja saimme kuulla kiinnostavia puheenvuoroja. Kaisa Vuorinen (FT) puhui positiivisen psykologian merkityksestä puheenvuorossaan ”Vahvuuksien voimalla hyvinvointia”, ja Diakin kehitysjohtaja Elina Ylikoski ja yliopettaja Olli Vesterinen kertoivat ”Digiä ja mokia” -yhteispuheenvuorossaan vuosien varrella sattuneista kommelluksista digin parissa. Aamupäivän osuudessa myös jokainen hanke esitteli toimintaansa ja tuloksia. Saimme myös nähdä ja kuulla niin videoita, infograafeja, kokemusasiantuntijahaastatteluita kuin myös vuorovaikutteisia d.iaesityksiä.

Lounaan jälkeen seminaari jatkui paikkakuntakohtaisessa iltapäivän toiminnallisessa osuudessa. Pieksämäellä päästiin testaamaan VR-lasien käyttöä ja Digi perheiden voimavarana -hankkeessa kehitetyn pelin pelaamista. Oulussa seminaarin osallistujat saivat kierrellä eri hankkeiden pisteillä tutustumassa Digillä opin portaille, Digillä terveysvalmennusta, LikiDigi – Voimavaroja arkeen – ja DIGIHOI – ÄLÄ JÄTÄ ‑hankkeiden tuloksiin. Pisteiltä löytyi muun muassa tietovisaa, rentoutusharjoitusta, hankkeissa kehitettyjen materiaalien esittelyä, onnenpyörää, opetussimulaatiota ja iloisia kohtaamisia. Etänä seminaariin osallistuvat pääsivät tutustumaan hankkeiden tuloksiin ja materiaaleihin tarkemmin Howspaceen rakennetussa yhteisessä verkkoympäristössä.

Seminaariin osallistui eri koulutusohjelmien opiskelijoita eri rooleissa sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Osa opiskelijoista oli osallistunut hankkeiden kehittämistoimintaan ja olivat esittelemässä hanketuloksia seminaarissa. DIGIHOI – ÄLÄ JÄTÄ -hankkeessa kehitettyä etäsimulaation opetusmateriaalia ja menetelmää toteuttivat hoitotyön opiskelijat, jotka havainnollistivat sairaanhoitajatutkintoon kehitettyjä digitaalisia oppimis- ja opetusmenetelmiä. Seminaarissa opiskelijoille mahdollistui tasavertainen toiminta ammattilaisten rinnalla ja seminaariosallistujina. Nämä kokemukset antavat opiskelijoille mahdollisuuden verkostoitua ja kehittää ammatillista osaamistaan jo työssä olevien kanssa.

Tämän kokemuksen perusteella vastaavanlaisia tapahtumia kannattaa järjestää. Monipaikkainen hybriditoteutus mahdollistaa osallistumisen myös silloin, kun paikkakunnalle matkustaminen ei ole mahdollista tai tapahtumaan voi osallistua vain osan aikaa. Aiheista käytävä keskustelu voi olla helpompaa ja avoimempaa, kun toimitaan pienissä ryhmissä ja ainakin osittain verkossa.

Kokemus digikumppanuudesta oli positiivinen. Se lisäsi järjestäjien ymmärrystä siitä, miten digitalisaatio voi tarjota mahdollisuuksia tukea erilaisia kohderyhmiä oppimisessa ja hyvinvoinnissa. Seminaari tuki osallistujien digiosaamista ja -ymmärrystä monipuolisesti.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023073192597

Diakin digitaitoja vahvistavat hankkeet:

  • Digillä terveysvalmennusta -hankkeessa edistettiin raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien digitaalisia valmiuksia. Tavoitteena oli vahvistaa äitien motivaatiota ja sitoutumista raskausdiabeteksen omahoitoon. Lisäksi tavoitteena oli edistää terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja ohjausosaamista. Päätoteuttaja oli Diak, osatoteuttaja ODL Liikuntaklinikka. Lisätietoja verkkosivuilla.
  • Digillä opin portaille -hankkeen tavoitteena oli tukea maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia tarjoamalla digitaitoja ja suomen kieltä vahvistavaa koulutusta. Lisäksi tavoitteena oli monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisten osaamisen vahvistaminen. Päätoteuttaja oli Diak, osatoteuttaja Suomen Diakoniaopisto. Lisätietoja verkkosivuilla.
  • DIGIHOI – ÄLÄ JÄTÄ -hankkeen tavoitteena oli kehittää hoitotyön kliinisten taitojen etä- ja hybridiopetusta kotipakettien, simulaation ja pelillisyyden keinoin. Hankkeessa kehitettävät joustavat opetusratkaisut tukevat opinnoissa etenemistä ja kehittävät hoitotyön opettajien sekä opiskelijoiden digitaalista osaamista. Päätoteuttaja oli Kajaanin ammattikorkeakoulu, osatoteuttaja Diak.
  • LikiDigi – Voimavaroja arkeen -hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ja tukea osallistujien työkykyisyyden ja opiskeluvalmiuksien edistymistä. Hankkeen kohderyhmää olivat 18–64‑vuotiaat oululaiset työttömät, työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat ja putoamisvaarassa olevat opiskelijat. Työkykyä ja opiskeluvalmiuksia edistettiin digitaalisia valmiuksia ja -taitoja vahvistamalla sekä hyvinvointia ja kyvykkyyttä tukemalla. Päätoteuttaja ODL, osatoteuttaja Diak. Lisätietoja verkkosivuilla.
  • Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke kehitti etätulkkausta ja etäopetusta. Kehittämiskohteita olivat digitaaliset oppimisympäristöt, uudet opetusmateriaalit sekä etäsimulaatiot ja etäharjoittelut sekä etätulkkaukseen tarvittavien digitaalisten taitojen ja laitteiden selvittäminen. Hankkeesta hyötyvät niin tulkit, opiskelijat, lehtorit kuin asiakkaatkin. Hanketta hallinnoi Diak. Lisätietoja verkkosivuilla.
  • Digi perheiden voimavarana -hankkeessa testattiin ja kehitettiin virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia sosiaalialan henkilöstön työvälineenä neurokirjoon kuuluvien nuorten ja perheiden tukemisessa. Hanketta hallinnoi Diak. Lisätietoja verkkosivuilla.