Siirry sisältöön
Viivoista muodostuva kuvio, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Onko strategia kosminen ulottuvuus?

Strategia ohjaa organisaation toimintaa. Strategian jalkauttaminen käytäntöön on kuitenkin sen elinehto.

Oletko tänä lukuvuonna miettinyt organisaatiosi vetovoimaa? Entäpä miten motivoida opiskelijoita opintoihin siten, että heillä on parhaat mahdolliset valmiudet työelämässä valmistumisen jälkeen? Olet kenties pohtinut, ketkä ovat organisaatiollesi keskeisiä työelämäkumppaneita tai mihin digitaalisuus vie? Kaikki nämä kysymykset linkittyvät organisaation strategiaan.

Strategia ohjaa toimintaa

Strategia on parhaimmillaan organisaation jäsentynyt toimintamalli, joka on toimeenpantu läpäisevästi. Yhtä lailla strategia voi olla kosmisen etäinen ulottuvuus paperilla, joka ei tavoita kalenteroidun ja hektisen arjen todellisuutta.  Strategian jalkauttaminen on strategian elinehto ja vaatii systemaattista strategiatyötä. Uhkakuva, riski määrittyy irrallisuutena, ylätason höttönä, jolla ei ole kosketuspintaa organisaation todelliseen arkeen.   Ei ihme, että strategian laatimiseen ja jalkauttamiseen on tarjolla lukuisia valmiita malleja, oppaita, konsulttifirmoja, tutkimuksia ja koulutuksia.

Strategia on parhaimmillaan organisaation jäsentynyt toimintamalli, joka on toimeenpantu läpäisevästi.

Diakissa strategiaa toteutetaan OKR-mallin avulla. Strategiset tavoitteet puretaan OKR-tiimien työskentelyssä pienemmiksi tavoitteiksi ja tuloksiksi, tuodaan osaksi arkea. Työskentelyssä tavoitellaan konkreettista muutosta, vaikuttavuutta. Malli rohkaisee kurkottamaan kohti tavoitetta, joka voi tuntua tässä hetkessä vaikealta saavuttaa. ”Ajatellaan isosti”, näin suomeksi sanoitettuna. Mallin toimivuus konkretisoitui minulle erään OKR-tiimin jäsenyyden kautta. Olemme kulkeneet läpi koko OKR-ohjelman elinkaaren ensimmäisistä tertiilitavoitteista konkreettisesti käynnistyvään toimintoon. Alussa abstraktilta ja laajalta tuntuva tavoite muuttui konkreettisiksi, pienemmiksi tavoitteiksi ja tuloksiksi, jäsentäen OKR-tiimin työskentelyä.

Rohkeasti kokeillen

Diakin OKR- mallissa ei ole lähdetty liikkeelle vaatimattomasti. OKR-ohjelmia ja etenkin OKR-tiimejä on käynnistetty rohkeasti kokeillen. Strategiajohtajan roolissa olen pyrkinyt muodostamaan realistisen tilannekuvan.  Olen kuullut onnistumisista, hapuilusta, riittämättömyydestä, kiireestä, epävarmuudesta, innostuksesta ja oivalluksista.

Diakin OKR-mallia arvioidaan ja kehitetään kertyvän kokemuksen pohjalta. Strategia on kuitenkin paljon muutakin kuin OKR-ohjelmat. Näen strategian parhaimmillaan yhteisenä agendana edistää organisaation tavoitteiden sekä päämäärien toteutumista ja näin vaikuttavuutena myös suhteessa visioon ja missioon. Maan tasalla, ei abstraktissa avaruudessa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230908121854