Siirry sisältöön
Kädet vastakkain, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Lapsiperheiden ja nuorten psykososiaalista kuntoutusta tuetaan yhteistyöllä

Etelä-Savon hyvinvointialueella toteutettava pilotti kehittää psykososiaalista kuntoutusta. Pilotissa hyödynnetään myös 3X10D-elämäntilannemittaria.

Etelä-Savon hyvinvointialueella on ollut käynnissä pilotti Psykososiaalisen kuntoutuksen kehittäminen, ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät erityisen tuen asiakkaille ja heidän perheilleen. Pilotti on ollut osa Tulevaisuuden sote-keskus-hanketta, jolle on myönnetty sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustusta. Pilotti on käynnistynyt 1.3.2022 ja jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Pilotin kohderyhmänä ovat olleet Etelä-Savon alueen lapsiperheet ja nuoret, joilla on ollut erityisen tuen tarve, kuten neuropsykiatrian kirjon häiriö. Pilottiryhmät valittiin ammattilaisilta tulleiden ehdotusten perusteella. Ehdotusten pohjalta muodostettiin kaksi ryhmää: peruskoulun päätös- tai itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten ryhmä ja pienempien lasten vanhempien ryhmä. Ryhmät ovat kokoontuneet etäyhteydellä ammattilaisten ohjaamana kerran kuukaudessa elokuusta 2022 alkaen. Viimeinen tapaaminen oli toukokuussa 2023.

Vertaistuen kokeilua ja kehittämistä

Tavoitteena pilotissa on ollut kokeilla ja kehittää ammatillisesti ohjattua vertaistukea. Viime vuosina julkisen sektorin toimintana sitä on tarjonnut lähinnä Kansaneläkelaitos sopeutumisvalmennuskurssien muodossa. Oikea-aikaisella tuella ja palvelulla voidaan mahdollisesti vähentää myöhemmin raskaampien ja myös kalliimpien palvelujen tarvetta. Tavoitteena oli myös saada mitattua tietoa ammatillisesti ohjattujen vertaistukiryhmien vaikutuksista.

Oikea-aikaisella tuella ja palvelulla voidaan mahdollisesti vähentää myöhemmin raskaampien ja myös kalliimpien palvelujen tarvetta.

Nuorten ryhmässä aiheina on ollut esimerkiksi oman erityisyyden käsittely, arjen taidot ja niiden tukeminen, haasteiden ja vaikeuksien kohtaaminen, ystävyys, tulevaisuus ja opiskeluasiat sekä yleisesti psykoedukaatio erilaisten aihepiirien äärellä toimiessa. Vanhempien ryhmässä on käsitelty muun muassa vanhemmuuden erilaisia rooleja, vertaistuen merkitystä, haastavia tilanteita perheissä ja erityistä sisaruutta. Kumpaankin ryhmään teemoja on noussut sekä ammattilaisilta että ryhmäläisiltä. Pilotin työntekijöiden lisäksi ryhmissä on ollut vierailijoita Etelä-Savon alueen järjestöistä, oppilaitoksista ja sosiaalipalveluista.

3X10D-elämäntilannemittari testissä

Pilotissa on hyödynnetty Diakissa kehitettyä 3X10D-elämäntilannemittaria. Pilotti on koekäyttänyt ja antanut kehittämisehdotuksia erityisesti kognitiivisesti saavutettavimpaan mittariversioon. Kognitiivisella saavutettavuudella tarkoitetaan sisällön ymmärrettävyyttä (Saavutettavuusvaatimukset, 2023). Ymmärrettävyys ja saavutettavuus on tarkoittanut esimerkiksi käsitteellisen sanaston selkeyttämistä, avoimien kysymysten muokkaamista helpommaksi antamalla vaihtoehtoja ja muokkaamalla käytettyä kieltä selkokielen periaatteiden mukaiseksi. (Selkokeskus, 2023.)

Ymmärrettävyyttä on tuettu pilotin kognitiivisesti saavutettavassa mittarimateriaalissa visuaalisella eli kuvallisella tuella. Kuvina on käytetty Papunet-kuvapankin maksuttomia kuvamateriaaleja. Tätä kognitiivisesti saavutettavammassa muodossa olevaa kyselyversiota on käytetty nuorten ryhmän alku- ja loppukartoituksessa. Pienempien lasten vanhempien ryhmässä on käytetty 3x10D-mittarin perheversiota, joka on jo avoimesti käytettävissä ja saatavilla Toimia-tietokannassa.

Seuraavat askeleet

Tällä hetkellä pilotissa työskennellään raportoinnin ja kehittämisen äärellä. Tuotamme mallia siitä, kuinka ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä voidaan tarjota osana hyvinvointialueen tulevia palveluja laajasti eri sairaus- ja vammaryhmille. Elämäntilannemittari 3X10D:n perheversion ja kehitteillä olevan saavutettavan version käytön kokeilut ovat antaneet mainiot mittarit, joita esittää osana pilotin tuloksia. Niitä voidaan käyttää jatkossakin ammatillisesti ohjatuissa vertaistukiryhmissä yksilön tai perheen oman kokemuksen mittaamisen välineenä.

Pilottiin ja sen loppuvuoden aikana tehtävään työskentelyyn voi tutustua Innokylän sivulla olevan toimintamallin avulla.

Lähteet

Saavutettavuusvaatimukset 2023. Aluehallintovirasto. Saavutettavuusvaatimusten www-sivut: https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yleista-saavutettavuudesta/sanastoa-ja-termeja/

Selkokeskus 2023. Selkokeskuksen www-sivut: https://selkokeskus.fi/selkokieli/nain-kirjoitat-selkokielta/helpot-kielen-rakenteet/

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230908121860