Siirry sisältöön
Kädet jotka kirjoittavat vihkoon, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

DiakHub – yhteiskehittämällä vastauksia ilkeisiin sosiaalisiin ongelmiin

Ammattikorkeakoulut toimivat merkittävinä kumppaneina työelämälle ja ne etsivät yhdessä ratkaisuja viheliäisiin ongelmiin. Korkeakoulu voi toimia pitkän aikavälin kehittäjänä, kehittäjäalustana sekä kouluttajana. Toisaalta ammattikorkeakoulun vahvuus on siinä, että se pystyy reagoimaan nopeasti ja dynaamisesti muuttuvien tarpeiden mukaan. Näin toimii myös Diakonia-ammattikorkeakoulu, kun se tarjoaa yhteiskehittämistä DiakHubissa.

DiakHub tutkii, kehittää ja uudelleen muotoilee hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviä palveluja. Se kokoaa yhteen palvelujen tuottajia, järjestäjiä ja käyttäjiä, jotka yhteiskehittämällä etsivät ratkaisuja hyvinvointiin, terveyteen ja työllisyyteen liittyviin viheliäisiin ongelmiin.

Toiminnan sisällölliset pyrkimykset liittyvät eriarvoisuuden kaventamiseen, hyvinvoinnin vahvistamiseen, palveluintegraatioon, sosiaalisiin innovaatioihin ja yhteiskehittämiseen. Toimintaa ohjaa pyrkimys laajaan osallisuuteen sekä tiiviiseen ja pitkäjänteiseen kehittäjäkumppanuuteen. DiakHub mahdollistaa opiskelijoille tiiviimmän roolin työelämälähtöisessä kehittämisessä.

DiakHub käynnistyi kahden vuoden pilottina, vuodenvaihteessa 2020. Toiminta vastasi strategiseen tavoitteeseen toteuttaa rohkeita kokeiluja sekä kehittää innovatiivisia, tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia toiminta- ja koulutusmalleja yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja työelämäkumppaneiden kanssa. Tämä edellytti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan alueella olevan erityisosaamisen profilointia ja fokusoitua yhteistyötä.

Ylätason tavoitteeksi määrittyi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vahvistaminen, joka toiminnan vakiintuessa tarkentui tiimityöskentelyn tasolla uudistuviksi sotepalveluiksi. DiakHub kokosi yhteen palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvää, monialaista asiantuntemusta.

DiakHub-toiminta konkretisoituu pitkäjänteisenä tutkimustyönä, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien ja erilaisten verkostojen kanssa tehtävänä kehittämistoimintana, sosiaalisina innovaatioina ja toimintamalleina. Se näkyy työelämän tarpeisiin vastaavina palvelutuotteina, kuten mittareina, digitaalisina ratkaisuina sekä erilaisina yhteiskehittämisen työpajoina ja valmennuksina.

Diakin strategisena tavoitteena oleva pyrkimys huolehtia niistä, jotka eniten tarvitsevat tukea, on tunnistettu tavoite myös hyvinvointialueilla.

3X10D, Zekki ja Palveluintegraation muotoilu -valmennus ovat työelämäyhteistyön lippulaivoja, jotka ovat avanneet myös Diakin YAMK-opiskelijoille yhteistyömahdollisuuksia yhteiskehittämisen työpajojen sekä opinnäyte- ja kehittämistöiden muodossa.

YAMK-koulutus  Monialainen ja yhteensovittava johtaminen on lähtökohtaisesti suunniteltu DiakHub-yhteistyössä vastaamaan erityisesti monialaista tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa työskentelevien hyvinvointialueiden, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden välisen yhteistyön tarpeisiin.

Vuodenvaihteessa käynnistyvät hyvinvointialueet muuttavat toiminnan rakenteita. Hyvinvointialueiden, kunnan ja kolmannen sektorin toimijat rakentavat yhdessä uudenlaista yhdyspintatyötä ja tarvitsevat siihen tukea. Diakin strategisena tavoitteena oleva pyrkimys huolehtia niistä, jotka eniten tarvitsevat tukea, on tunnistettu tavoite myös hyvinvointialueilla.

Diakin tiivistyvä yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on merkittävä mahdollisuus molemmille osapuolille. Tutkimus, kehittämistoiminta, sosiaaliset innovaatiot ja niiden pohjalta rakentuva työelämän tarpeista lähtevä koulutus palvelee niin opiskelijoita, kehittäjiä kuin monialaista osaamista tarvitsevia hyvinvointialueita. Yhteistyön tiivistyessä TKIO-toiminta voi eri muodoissaan toimia kumppanien arjen tukena, muuttuvien rakenteiden, osaamisen ja oppimisen kehittämisessä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862419