Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä leijuu kirjaimia, piirroskuva, ruskea pohjaväri.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT 3.5 – noheva vastaväittelijä

Tohtorinväitöksessä on väittelijä ja vastaväittäjä, ja molemmat ovat ihmisiä. Muissa väittelyissä voi kernaasti olla myös vastaväittelijä, joka voi nykyään olla tekoäly. Miten se tehtävästä selviytyy?

Adjektiivi noheva on tiettävästi armeijaslangia ja tulee sanoista ”nopea”, ”heti valmis”. Jotkut ihmiset voinevat ovat sellaisia. Tekoälyalgoritmi Chat GPT 3.5 on sitä varmasti.

Väittelyhaaste

Korkeakouluissa tieteellisten artikkelin lukeminen ja osin myös kirjoittaminen on rutiinia. Opinnäytetyökin on parhaimmillaan tieteellinen aikaansaannos. Opiskelijat opponoivat toisten esseitä ja seminaaritöitä. Kirjoitusten puolustamista ja niiden kritisointia tapahtuu koko ajan.

Ammattikorkeakoulun englannintunnilla, osana tieteellisen kirjoittamisen kurssia, luettiin tieteellinen teksti, joka käsitteli koronaepidemian sosiaalisia seurauksia Italiassa (Buzzi ym., 2020). Teksti herätti vilkasta keskustelua, ja artikkelia sekä kritisoitiin että kehuttiin. Kirjallinen artikkelianalyysi tuotti ansiokkaita vastauksia. Jossakin vaiheessa väistämätön kysymys nousi esiin: Voiko tehtävän antaa koneelle? Mitä siitä seuraa?

Algoritmi esitarkastelijana

Korkeakouluissa esitarkastaja tarkastaa opinnäytetyön, mutta se estä tekoälyalgoritmin käyttämistä esitarkastelijana. Chat GPT 3.5. sai yksinkertaisen ohjeistuksen arvioida artikkeli englanninkielisellä ohjeella: Review the following article.

Johtopäätös oli, että Chat GPT 3.5. teki erinomaisen analyysin tieteellisen artikkelin vahvuuksista ja puutteista.

Analyysi oli kattava ja käsitti seuraavat asiat:

 1. Artikkelin vahvuudet
  1. relevanssi (merkittävä)
  2. kattava metodologia
  3. selkeä esitystapa
 1. Artikkelin heikkoudet
  1. datan analyysi (puutteellinen)
  2. pohdintaosuuden ja johtopäätösten perustelu ja syvällisyys puutteellisia
 1. Parannusehdotukset
  1. analyysin laajentaminen uusilla muuttujilla
  2. teoreettisen pohdinnan integrointi muuhun tutkimuskirjallisuuteen
  3. metodologian laajentaminen pitkäaikaistutkimukseen

Johtopäätös oli, että Chat GPT 3.5. teki erinomaisen analyysin tieteellisen artikkelin vahvuuksista ja puutteista.

Chat GPT oppimestarina

Tekoälyn huiman kehityksen myötä Chat GPT 3.5 -algoritmin onnistuminen esitarkastelijana ja vastaväittelijänä ei ollut yllätys. Eettiset ongelmat ovat tietysti melkoiset: voiko tekoälyn käyttämistä suositella artikkelianalyysin ja muun kirjoittamisen apuvälineenä? Kysymys on oikeastaan turha, koska vastaus, myönteinen tai kielteinen, ei muuta asiaintilaa. Tekoälyä käytetään kirjoittamisen ja opiskelun apuvälineenä koko ajan ja kaikkialla, riippumatta siitä mikä virallinen linja missäkin oppilaitoksessa on.

Yllä kuvattu artikkelianalyysi eteni siten, että keskustelimme opiskelijoiden kanssa metodologian laajentamisesta ja uusista muuttujista yksityiskohtaisesti Chat GPT:n tuottamaa analyysia laajentaen: esille nousi esimerkiksi kielitieteellisen metodologian mahdollisuudet tutkimusasetelmassa. Chat GPT toimi hyvänä oppimestarina ja unilukkarina – mikä itse asiassa stimuloi hyvän oppimiskeskustelun.

Lähteet

Buzzi, C., Tucci, M., Ciprandi, R., Brambilla, I., Caimmi, S., Ciprandi, G. & Marseglia, G.L. (2020). The Psycho-socia effects of COVID-19 on Italian adolescents’ attitudes and behaviors. Italian Journal of Pediatrics. https://doi.org/10.1186/s13052-020-00833-4

OpenAI. (2024). [Versio 3.5]. ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126651