Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä kirjaimia, piirroskuva.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT 3.5 organisaatiojargonia analysoimassa

Organisaatioiden tuottama hallintokieli on omanlaistaan. Voimakkaitakin mielipiteitä tyylilajista on esitetty, puolesta ja vastaan. Miten Chat GPT 3.5 analysoi hallintokieltä?

Useimpien organisaatioiden käyttämä hallintokieli eriytyy tavallisesta kielestä, joskus niin paljon, että sitä on vaikea ymmärtää. Syyt tähän voivat olla monimutkaisia. Laitoimme Chat GPT 3.5:n pureskelemaan hallintojargonia.

Vision sanoitusta

Seuraava edustanee organisaatiojargonia parhaimmillaan tai pahimmillaan:

”OOH/UUH 2030℠ -vision sanoitusta: oppivan organisaation hallinto ja upeuksia uusintava henkilöstöresursointi

Ketterän ja oppivan syväjohtamiseen ja sidosryhmien kontaktointiin pohjautuvan asiakkuustiimiorganisaatiomme yhdessä jumpattuna visiona on haastavan asiakasrajapinnan yhteisöllisesti mentoroitu toiminnallistaminen ja jalkauttaminen sekä lokalisointi palvelumuotoilun konseptoinnin kautta organisaatiokumppaniemme ”priorisoitujen osaamispolkuerityisrakennestrategioiden” (POPPERS) painopistealueille osallistavasti ja asiakaslähtöisesti fasilitoidun tahtotilamme ja auditoitujen kyvykkyyksiemme kautta, osana muutosprosessien läpäisyn ekologisesti kestävää, resilienssiperustaista moninaisuusosaavaa ja sertifioitua GEEB-priorisointia, integroituvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä siten, että sosiaalisesti autonomisen toiminnanohjauksen tapauskohtainen ongelmatiikka on lähtökohtaisesti substanssiosaamisen synergiaa implementoivana innovatiivisena muutosajurina ja pilottina, jotka tiimiytetään ja allokoidaan resurssipohjaisesti avainasiakkuuksien pohjalta yhteiskehitetyn ratkaisukeskeisen LEMMON 714 ’Belfort Wall St.’ -operointiprotokollan sitouttavan periaatteen mukaisesti administratiivisen ja fiskaalisen viitekehyksen puitteissa.”

Teksti ei aivan heti avaudu. Lauserakenteet sekä termit ja lyhenteet ovat vaikeaselkoisia.

Laitoimme Chat GPT 3.5:n pureskelemaan hallintojargonia.

Tekoälyltä kysyttiin myös, onko visioteksti vakuuttava. Vastaus oli seuraavanlainen (OpenAI, 2024):

”Kuulostaa varsin vaikuttavalta! Teksti sisältää monimutkaisia termejä ja abstrakteja käsitteitä, mikä antaa sille akateemisen ja strategisen sävyn.”

Tekoälyä pyydettiin myös arvioimaan kirjoittajan kykyä strategiseen ajatteluun. Siihen tekoäly vastasi näin (OpenAI, 2024):

”Tekstin perusteella näyttää siltä, että kirjoittaja pystyy käsittelemään monimutkaisia käsitteitä ja hahmottamaan strategisia näkökulmia organisaation toimintaan.”

Chat GPT ja hallintokieli

Yllä olevaa esimerkkiä hyödyntäen Chat GPT 3.5 (OpenAI, 2024) sai yksinkertaisen kysymyksen: Onko tässä tekstissä järkeä?

Vastaus oli seuraavanlainen:

”Tekstin rakenne ja sanavalinnat vaikuttavat monimutkaisilta ja täynnä yritysjargonia. Ymmärrän, että se voi olla hankalaa luettavaa ja vaikeasti hahmotettavaa. Teksti näyttää kuvailevan organisaation toimintaa ja strategioita, mutta se voisi olla paljon selkeämpää ja helpommin ymmärrettävää ilman liiallista teknistä kieltä ja pitkiä lauserakenteita. Jos haluat, voin auttaa purkamaan tekstin osiin ja selittämään sen merkityksen vaikeaselkoisen kielen sijaan.

Toki apua tarvittiin ja Chat GPT:lle annettiin ohje purkaa tekstin merkitykset osiin:

  1. ”Ketterän ja oppivan syväjohtamiseen pohjautuvan asiakkuustiimiorganisaatiomme yhdessä jumpattuna visiona on haastavan asiakasrajapinnan yhteisöllisesti mentoroitu ja klousattu jalkauttaminen ja lokalisointi palvelumuotoilun konseptoinnin kautta” – Tämä osa kuvaa organisaation visionaista tavoitetta: tiimin pyrkimyksenä on kehittää ja soveltaa asiakasrajapinnan strategioita ja palveluita yhteisöllisesti, ketterästi ja oppivasti palvelumuotoilun periaatteiden avulla.
  2. ”organisaatiokumppaniemme priorisoitujen osaamispolkuerityisrakennestrategioiden (POPPERS) painopistealueille osallistavasti ja asiakaslähtöisesti fasilitoidun tahtotilamme ja auditoitujen kyvykkyyksiemme kautta” – Tämä osa viittaa siihen, että organisaatio pyrkii osallistamaan kumppaninsa ja keskittymään heidän osaamiseensa ja strategioihinsa, samalla kun otetaan huomioon asiakaslähtöiset tarpeet ja organisaation omat kyvykkyydet.
  3. ”osana muutosprosessien läpäisyn ekologisesti kestävää, moninaisuusosaavaa ja sertifioitua GEEB-priorisointia integroituvassa ja globalisoituvassa toimintaympäristössä” – Tämä viittaa siihen, että organisaatio pyrkii toimimaan kestävällä tavalla monimuotoisessa ja globalisoituvassa ympäristössä osana GEEB-priorisointia.
  4. ”siten, että sosiaalisesti autonomisen toiminnanohjauksen tapauskohtainen ongelmatiikka on lähtökohtaisesti substanssiosaamisen synergiaa implementoivana innovatiivisena muutosajurina ja pilottina” – Tämä osa viittaa organisaation pyrkimykseen käyttää sosiaalista autonomiaa ja substanssiosaamista innovatiivisena muutoksen ajurina ja pilottina.
  5. ”jotka tiimiytetään ja allokoidaan resurssipohjaisesti avainasiakkuuksien pohjalta yhteiskehitetyn ratkaisukeskeisen LEMMON 714 ’Belfort Wall Street’ -operointiprotokollan sitouttavan periaatteen mukaisesti administratiivisen ja fiskaalisen viitekehyksen puitteissa” – Tämä viittaa organisaation käytäntöihin tiimin muodostamiseksi ja resurssien jakamiseksi avainasiakkaiden tarpeiden perusteella tietyllä operointiprotokollalla, joka noudattaa sitouttavia periaatteita administratiivisten ja taloudellisten raamien sisällä.”

Muuttuiko teksti Chat GPT:n jäsennyksen myötä ymmärrettävämmäksi? Tätä voi jokainen pohtia.

Johtopäätökset

Paljastettakoon jutun twisti nyt: alussa kuvattu organisaatioteksti on puhdas satiiri, johon on siroteltu lukuisia sen satiiriksi paljasavia elementtejä, jotka lukijan tehtävänä on bongata. On huomionarvoista, että Chat GPT suhtautuu tekstiin täysin vakavasti ja yrittää uutterasti ”selventää” tekstin lukijalle.

Chat GPT:n analyysi johtuu siitä, että sillä on havaintoaineistona runsain määrin juuri edellä olevan kaltaisia tekstejä, joista voidaan käyttää nimitystä työelämän tyhjänpuhujien kieli (Niemi, 2024). Ironiateksti liioittelee vain hiukan: pahin organisaatiopuhe alkaa nykyisin olla melkoisen käsittämätöntä.

Chat GPT ottaa parodianomaisen tekstin vakavasti, koska ”fiksut” ihmisetkin tekevät niin (ja kirjoittavat niin). Melkein mikä tahansa voi mennä yhteishengessä läpi, kun se tehdään institutionaalisesti, vakavasti ja kun kaikki haluavat siihen uskoa. Peruste on tällöin usein: Kun kaikki muutkin.

Byrokratian kielen elinehto taitaa olla, kuten X-files-sarjan elokuvaversiossa hiukan toisessa yhteydessä lausuttu halu uskoa: I want to believe.

Chat GPT ei oikein ymmärrä huumoria. Toisaalta Paavo Haavikon mukaan ironia ylipäätään alkaa olla mahdotonta (Tommi, 2007): ne tekevät sen itse.

Lähteet

Niemi. L. (2024). Työelämän tyhjänpuhujat – Jargonin kupla ja miten se puhkaistaan. SKS Kirjat.

OpenAI. (2024). [Versio 3.5]. ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Tommi, A. (25.1.2007). Ne tekevät sen itse. Helsingin Sanomat.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126654