Siirry sisältöön
Sinisellä värillä sormet näppäimistöllä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Rakennat työpaikkasi brändiä – halusitpa sitä tai et

Diakin brändi uudistuu kuluvan vuoden aikana. Tarkoituksena on rakentaa entistä erottuvampi Diak-brändi, joka tuo esille korkeakoulumme erityisosaamista ja arvolähtöisiä vahvuuksia.

Mutta mikä on brändi? Brändi liittyy organisaation ydintehtävään, arvoihin, identiteettiin ja imagoon. Ahto, Kahri, Kahri ja Mäkinen määrittelevät brändin seuraavasti teoksessaan Bulkista brändiksi (2016):

Brändi on kaikkien niiden mielikuvien ja tietojen summa, joita ihmisellä on jostain asiasta. Asia voi olla tuote, palvelu, yritys, ihminen, puolue, valtio, tapahtuma tai oikeastaan mikä tahansa. Brändi on aina totta, ihmiset tekevät päätöksensä brändin perusteella. Brändin sisältö saattaa olla yrityksen tahtotilan vastainen.

Korkeakoulun brändi muodostuu opiskelijoiden, alumnien, henkilöstön, sidosryhmien ja kaikkien korkeakoulusta kiinnostuvien mielikuvista, kokemuksista ja toiminnasta.

Brändi rakentuu kohtaamisissa

Brändin rakennusta tehdään organisaation tai yrityksen kaikissa toiminnoissa (Ahto ym., 2016), tahtoivat tiimit, toiminnot tai yksittäiset työntekijät sitä tai eivät. Henkilöstön jäsen rakentaa brändiä työssään asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, mutta myös vapaa-ajallaan puhuessaan työstään tai työpaikastaan vaikkapa ystävän kanssa (Ahto ym., 2016).

On tärkeää, että koko organisaatio ymmärtää roolinsa brändin rakentamisessa.

On tärkeää, että koko organisaatio ymmärtää roolinsa brändin rakentamisessa. Tavoitemielikuva, joka usein määritellään osana brändistrategiaa, on hyvä pitää kirkkaana mielessä kaikessa toiminnassa, jotta kohderyhmän mielikuva organisaatiosta ja sen brändistä muodostuu halutunlaiseksi. Korkeakoulujen tapauksessa esimerkiksi lehtorit ja asiantuntijat rakentavat korkeakoulun brändiä jokaisessa opiskelija- tai työelämäkumppanikohtaamisessaan. (Ahto ym., 2016.)

Brändiä rakennetaan arjessa

Brändityötä on tehty Diakissa Objectives and Key Results -mallilla (OKR) osallistaen henkilökuntaa laajasti. Osana määrittely- ja kehittämistyötä olemme pohtineet monialaisessa tiimissä, miten me työntekijät rakennamme Diakin brändiä työssämme.

Kysyimme asiaa muutamalta lehtorilta. Brändin nähtiin rakentuvan ja ilmenevän arjen tilanteissa ja tavassa tehdä työtä.

”Rakennan Diakin brändiä joka hetki toimiessani työtehtävissä; yritän kohdata jokaisen opiskelijan ja kollegan sekä yhteistyökumppanin arvostavasti niin, että hän kokee saaneensa huomioni, edes hetkeksi.”

”Miten puhun, kuuntelen, vastaan, olen inhimillinen, haluan kasvaa ja tiedostan kehittymisen paikkani ja haavoittuvuuteni. Tuon esille paljon jaksamiseen, elämän kokonaisuuteen. Kannustan olemaan rohkea ja eri mieltä.”

Diakin visio on olla arvostetuin kohtaamisen korkeakoulu vuonna 2026. Diakille ominainen kohtaamisosaaminen huokuu myös lehtorien ajatuksissa.

”Olemme saaneet usein kentältä palautetta Diakin opiskelijoiden erottuvan heidän erinomaisten kohtaamis- ja kommunikointitaitojensa vuoksi, se antaa voimia jatkaa tällä linjalla.”

”Korostamme opetuksessa, että asiakkaan ääni on kaikkein arvokkain.”

”Itse arvostan tätä ideaa kohtaamisen korkeakouluna.”

Diakin arvot on sisäistetty hyvin

Brändin nähtiin vastausten pohjalta liittyvän etenkin Diakin arvoihin – rohkeasti rakentavaan työtapaan, hyvän tekemiseen ja kohtaamiseen – ja niiden ilmentämiseen omassa toiminnassa ja kohtaamistilanteissa. Opiskelijoiden, asiakkaiden ja kollegojen arvostus näyttäytyy vahvasti.

”Otan aina jokaisen opiskelijan palautteen ja toiveet huomioon. Tämä tarkoittaa sitä, että pyrin selvittämään, miten saisin opetuksesta sellaista, että se palvelee mahdollisimman montaa opiskelijaa: eri oppimistyylejä, testejä, tallenteita, yhteistä pohdintaa.”

Brändiä ilmennetään jokaisessa kohtaamisessa, viestinnässä yksilön ja yhteistyötahojen kanssa. Brändin rakentamiseen nähtiin liittyvän myös oman itsensä tarkasteluun, kasvun mahdollisuuksiin ja itsestä huolehtimiseen.

”Rakennan positiivista kuvaa Diakista myös huolehtimalla itsestäni, palautumisestani ja voimaantumisestani töissä ja vapaa-ajalla. Myös pitämällä puoliani työnjaollisissa asioissa, jottei kuorma kasva liian suureksi.”

Tätä kirjoitusta varten opettajilta saamistamme vastauksista piirtyy jotain hyvin tunnistettavaa rohkeutta ja riskinottoa, usein kanssakulkijan paremman huomisen puolesta.

”Pistän usein itseni peliin.”

”Sananvapauden ja mielipiteen ilmaisemisen tulee olla turvallista.”

Jokainen Diakia edustava henkilö on muokkaamassa Diakin brändiä. On siis merkityksellistä, miten puhumme, kohtaamme ja toimimme kaikkialla, missä kuljemme ja kohtaamme.

Lähde

Ahto O., Kahri A., Kahri T. & Mäkinen M. (2016). Bulkista brändiksi. Käsikirja kasvuun ja kannattavuuteen. Docendo.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031411192