Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Kirkon työhön tutkintoa täydentämällä

Kirkon alan kelpoisuuskoulutukset avaavat sosionomeille ja sairaanhoitajille uusia urapolkuja ja niillä voidaan vastata myös kirkon työntekijäpulaan.

Diakin avoimen ammattikorkeakoulun tarjontaan on kuulunut jo vuodesta 2021 osaamiskokonaisuuksia, jotka suorittamalla voi täydentää aiempaa ammattikorkeakoulututkintoa.

Näin on voinut saavuttaa lainsäädännön ja työelämän tunnustaman kelpoisuuden tiettyyn tehtävään tai virkaan. Opinnot sisältävät sekä verkossa toteutuvaa opetusta että lähiopetusta kampuksilla.

Kirkon alan kelpoisuuskokonaisuudet

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallituksen päätökset vaadittavista tutkinnoista mahdollistavat tiettyjen ja päätöksissä mainittujen tutkintojen täydentämisen avoimen AMK:n opinnoilla. Diakin avoimessa AMK:ssa voi täydentää tutkintoa diakonian viranhaltijan (diakoni tai diakonissa), lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajan, kirkon nuorisotyönohjaajan ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijan kelpoisuudella.

Kelpoisuuskokonaisuudet kiinnostavat kasvamassa määrin valmiita sairaanhoitajia ja sosionomeja. Osalla on tarve täydentää tutkintoa omaa senhetkistä työtään vastaavaksi, osa miettii alan vaihtoa ja joku on pohtinut jo pitkään mahdollisuutta pätevöityä kirkon alan ammattilaiseksi. Kelpoisuuskokonaisuuksilla voidaan vastata myös kirkon alan rekrytointitarpeisiin. Kehitämme samalla jatkuvasti koulutuksiamme ja koulutuspolkujamme ajan haasteiden ja saamamme palautteen perusteella.

Kelpoisuuskokonaisuudet kiinnostavat kasvamassa määrin valmiita sairaanhoitajia ja sosionomeja.

Kelpoisuuskokonaisuuksien merkityksellisyys työelämälle

Kelpoisuutta suorittava opiskelija on jo valmis sairaanhoitaja tai sosionomi. Hänellä on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto, johon hän hakee opinnoilla kirkon alan lisäpätevyyttä. Aiempi osaaminen ja kokemus sosiaali- ja terveysalalta on merkittävä lisäarvo ja näkökulma kirkon työlle. Pätevöityminen taas mahdollistaa rekrytoitumisen kirkon vakituiseen tehtävään tai virkaan.

Työnantajalle kelpoisuuskokonaisuuskoulutus on suuri mahdollisuus saada laajasti koulutettua ja osaavaa työvoimaa kirkon työhön, jossa on samansuuntaiset arvot kuin Diakissa. Sairaanhoitajalla on sairaanhoitajan silmät ja tietoa sairauksien vaikutuksista ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kun taas sosionomilla on sosiaalityön palvelujärjestelmän tai yksilöidymmin varhaiskasvatussuunnitelman tuntemus. Samaan aikaan lisäpätevyys antaa sosiaali- ja terveysalalle oivaltavaa ja laaja-alaista näkökulmaa muun muassa diakonisesta hoitotyöstä, etsivästä nuorisotyöstä tai vanhemmuuden tukemisesta.

Koulutettuja kohtaamisen ja välittämisen ammattilaisia tarvitaan niin kirkon työssä kuin sosiaali- ja terveysalan ympäristöissäkin. Moniammatillisille sosiaali-, terveys- ja kirkon alan ammattilaisille on suuri kysyntä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915597

Kirkon alan kelpoisuusopinnot

  • Syyslukukauden opintotarjonta julkaistaan toukokuussa 2024.
  • Tarkat ilmoittautumisajat vahvistetaan opintotarjonnan julkaisun yhteydessä.