Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Avoimen korkeakoulun opintoja joustavasti Kambodzhasta

Koronapandemia on innostanut monet opiskelemaan. Parhaimmillaan työn ohella tehdyt, omaa osaamista vahvistavat opinnot voivat toimia lääkkeenä etätyöapatiaan.

Tammikuun lopulla YLE uutisoi näyttävästi alustavia opiskelutilastoja vuodelta 2020. Tilastojen valossa näyttää sille, että työssäkäyvät opiskelevat nyt ennätyspaljon. Saatavilla olevien ennakkotietojen mukaan avoimien ammattikorkeakoulujen suoritukset kaksinkertaistuivat, mutta kasvua on ollut jo useamman vuoden ajan. Korona-pandemia selittää osittain merkittävää kasvua. Moni lomautettu päätti hyödyntää lomautusjaksonsa opiskeluun.

Tilastojen valossa näyttää sille, että työssäkäyvät opiskelevat nyt ennätyspaljon.

Korona-pandemia ei ole kuitenkaan ainoa opiskelupiikin selittäjä. YLE uutisissa haastateltu Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehitysjohtaja selittää opiskeluintoa sekä työelämän kasvaneilla vaatimuksilla että työelämässä olevien halulla kehittää itseään ja omaa ammattitaitoaan. Verkko- ja etäopiskelu tuo opintotarjonnan saataville vaikkapa ulkomailla asuville.

Kirkon alan opintoja joustavasti

Kirkon alan opintoja täydentävän aikuisopiskelijan opintopolulla on vuoden 2020 syksyyn saakka ollut merkittävä opiskelueste. Kirkollista kelpoisuutta ei ole voinut suorittaa avoimessa korkeakoulussa. Syksyllä 2020 Kirkkohallitus kuitenkin uudisti tutkintopäätöstä siten, että kirkolliset opinnot voidaan täydentää avoimen amk:n opintoina. Toki myös vanha väylä, tutkintomuotoinen koulutus säilyi.

Päätös on merkittävä, sillä sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon voi jatkossa täydentää diakonian, nuorisotyön ohjaajan tai varhaiskasvatuksen ohjaajan viranhaltijalta vaadittavilla opinnoilla. Diakonia-ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ilmestyi keväällä 2021 niin kutsutut osaamiskokonaisuudet, joilla tutkinnon täydentäminen onnistuu kätevästi.

Kampusrajat häilyvät etäopinnoissa

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetys-, kehitysyhteistyö ja katastrofityötä koordinoi Kirkon lähetystyön keskus. Työstä vastaavat kirkon kanssa sopimuksen tehneet järjestöt, joista yksi on Kirkon Ulkomaanapu (KUA). Ulkomaanapu avustaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä haurailla alueilla työskennellen Oikeus rauhaan, Oikeus toimeentuloon ja Oikeus koulutukseen -teema-alueilla.

Oikeus rauhaan –teema-alueella tehdään ruohonjuuritason työtä rauhan ja hyvän hallinnon tukemiseksi maailman kaikista hauraimmissa konteksteissa, usein yhteistyössä perinteisten ja uskonnollisten johtajien kanssa.

Oikeus toimeentuloon -teema-alueella taas tuetaan koulutuksen ja työelämän yhteyttä, joka johtaa toimiviin työmarkkinoihin, ja tulonhankkimisen monipuolisiin mahdollisuuksiin. Erityisesti naiset ja tytöt ovat työn keskiössä ja suurin tarve on maaseudulla.

Oikeus koulutukseen -teema-alueella tehdään työtä, joka edistää inklusiivisia koulutusjärjestelmiä, jotka ulottuvat kaikkien saavutettaviksi. Opettajakoulutus, opetussuunnitelmatyö tai vaikkapa etäopetuksen tukeminen ovat esimerkkejä tämän teema-alueen työstä.

Opintojen sitominen osaksi omaa työtä auttoi löytämään haastavaan työhön uusia näkökulmia kirkon alan opinnoista.

Tämä kansainvälinen diakoniatyö toteutuu oikeusperustaista työskentelytapaa käyttäen ja työkalupakissa on kehitysyhteistyön, vaikuttamistyön ja humanitaarisen avun valmius. Käytännössä esimerkiksi Kambodzhassa Kirkon Ulkomaanavun avustustyöstä hyötyvät etenkin maaseudun naiset ja tytöt, joiden elinkeinojen harjoittamista ja koulutusta tuetaan osuuskuntatoiminnalla. Koulupudokkuuteen on vastattu kehittämällä koko maan laajuista opinto-ohjausjärjestelmää.

Vuoden 2021 alussa toinen tämän blogin kirjoittajista, Kirkon Ulkomaanavun Kambodzhan maajohtajana toimiva Ikali Karvinen, päätti kokeilla, onnistuisiko Diakin kirkollisten opintojen tekeminen työn ohessa Kambodzhasta käsin. Koronapandemian myötä verkkoon siirtyneiden opintojen vuoksi opintojen joustavuus sopi haastavaan aikatauluun. Kirkon alan opinnot auttavat ymmärtämään entistä paremmin myös kehityksen ja uskonnon monimutkaista suhdetta. Opintojen sitominen osaksi omaa työtä auttoi löytämään haastavaan työhön uusia näkökulmia kirkon alan opinnoista.

Opinnoilla etätyöapatiaa vastaan?

Korona-pandemian aikana etätyötä tekevät ovat törmänneet uuteen ilmiöön. Pitkittynyt kotoa käsin työskentely sulauttaa päivät ja viikot yhteen harmaaksi massaksi. Monilla etätyötä tekevillä työpäivää eivät enää tauota satunnaiset kohtaamiset työtovereiden kanssa tai yhteiset lounaat. Pitkittynyt etätyöjakso voi johtaa etätyöapatiaan, kuten Suomen Mielenterveysseuran blogissa kirjoitetaan.

Voisiko vaikkapa avoimen korkeakoulun opinnot toimia piristysruiskeena?

Etätyöapatia käsitettä on tutkinut Työterveyslaitos. Termillä tarkoitetaan työpäivien puuroutumista pelkäksi näyttöpäätteen tuijottamiseksi vailla merkittäviä ihmiskontakteja. Lääkkeeksi mainitaan tavoitteiden uudelleen pohtiminen, voimavarojen oikein suuntaaminen ja vaihtelun hakeminen.

Suomen Mielenterveysseuran blogissa mainitaan myös uuden oppiminen yhtenä mahdollisena ulospääsynä etätyöapatiasta. Voisiko vaikkapa avoimen korkeakoulun opinnot toimia piristysruiskeena? Parhaimmillaan aikuisopiskelija saa sidottua oppimistehtäviä omaan työhönsä. Työ tukee opintoja ja opinnot tukevat työtä.  Kun aikanaan pandemia päättyy ja syöksymme kohti uutta normaalia, monella on etätyön harmauden lisäksi myös positiivisia muistoja: etätyö mahdollisti oman osaamisen päivittämisen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101222378