Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Opiskelijayhteistyö vastaa rekrytoinnin haasteisiin

Seurakunnat voivat helpottaa rekrytointia tekemällä yhteistyötä kirkon alalle opiskelevien kanssa. Koska opinnoista valmistuvat hakeutuvat usein työhön omalle lähialueelleen, kannattaa seurakunnissa myös rohkaista sopivia henkilöitä hakeutumaan koulutukseen.

Viimeaikaisissa keskusteluissa seurakuntien työntekijöiden kanssa on noussut esille rekrytoinnin haasteet. Esimerkiksi avoinna oleviin diakonian tai kasvatuksen tehtäviin ei ole entiseen tapaan runsasta hakijajoukkoa. Joissakin seurakunnissa useasta hakukerrasta huolimatta tehtävään ei löydy kelpoisuusehdot täyttävää työntekijää. Aiemmin tämä on tullut esille pienissä ja kaukana keskuksista sijaitsevissa seurakunnissa, mutta valinnanvaraa ei aina ole suuremmissakaan seurakunnissa.

Opiskelijat sijoittuvat valmistuttuaan työhön lähialueelle

Diak vastaa työntekijätarpeisiin kouluttamalla ammattilaisia kirkon tehtäviin Helsingissä, Porissa, Oulussa ja Pieksämäellä. Pieksämäen kampuksella alkaa vielä syksyllä 2022 sosionomi (AMK), diakoniatyön koulutus, johon hakuaika on 16.–30.3.2022. Jatkossa Diak tulee tarjoamaan Itä-Suomessa koulutusta DiakHub-yksikön kautta erikseen sovitusti ja työelämän tarpeita huomioiden. Koska monimuoto-opinnot eivät vaadi jatkuvaa läsnäoloa opiskelupaikkakunnalla, voi opintoihin hakeutua kauempaakin.

Pääosa opiskelijoista sijoittuu työhön sille seudulle, jossa he opiskeluaikana asuvat.

Diakissa on myös joustava mahdollisuus sairaanhoitaja tai sosionomi amk-tutkinnon omaavalle laajentaa kelpoisuutta kirkon tehtäviin avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Osaamisen ja kelpoisuuden täydentämistarve voi tulla myös seurakunnan virassa toimivalle tehtävänkuvan laajentuessa tai siirryttäessä toiselle työalalle.

Tosiasia on, että pääosa opiskelijoista sijoittuu työhön sille seudulle, jossa he opiskeluaikana asuvat. Osa opiskelijoista on aikuisia, joilla on perhe tai muita sitoumuksia omalle asuinpaikkakunnalleen. Tällöin he myös tekevät opintoihinsa liittyvät harjoittelut omalla lähiseudullaan.

Hyvä harjoittelukokemus tai opinnäytetyöyhteistyö

Seurakunnan kannalta tuleviin rekrytointitarpeisiin hyvä varautumiskeino on rakentaa yhteyttä alalle opiskeleviin. Tämä voi tapahtua tarjoamalla harjoittelupaikkaa tai kutsumalla opiskelijaa tekemään oppimistehtävää tai opinnäytetyötä seurakunnassa.

Molemminpuolinen tutustuminen jo opintojen aikana helpottaa yhteydenottoa esimerkiksi nopeassa sijaistustarpeessa. Opiskelijalle hyvä kokemus seurakuntaharjoittelusta tai opinnäytetyöyhteistyöstä on merkittävä tekijä tulevaa työpaikkaa valittaessa.

Rohkaise hakemaan opintoihin

Toinen rekrytointitarpeisiin varautumiskeino on rohkaista seurakunnan alueelta ihmisiä alalle ja hakemaan opintoihin. Joskus sopivuus tai taipumukset kirkon diakonia- tai kasvatustyöhön saattavat olla ihmiselle itselleen piilossa, mutta tulevat työntekijälle näkyväksi esimerkiksi nuoriso- tai diakoniatyön vapaaehtoistoiminnan tehtävissä tai muussa yhteistyössä. Työntekijän kannustus voi olla omaa suuntaansa etsivälle merkittävä liikkeellepaneva voima.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510204

Lue lisää