Siirry sisältöön

Kirjoittaja Anu Mennander

Kirjoittaja on Diakin Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) -koulutuksen opiskelija, jolla on taustalla sosionomin ja geronomin (AMK) opinnot. Hänen ammatillinen kiinnostuksensa kohdistuu ikääntyneiden hyvinvoinnin parantamiseen sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen ja kehittämiseen.

Artikkelit