Siirry sisältöön

Kirjoittaja Niina Anttila-Suutari

Kirjoittaja on Diakin Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) -koulutuksen opiskelija, jolla on taustalla sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan (AMK) opinnot sekä Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (AMK) -erikoistumiskoulutus. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat kotihoidon palveluiden monialainen kehittäminen, palvelumuotoilu, palveluohjaus sekä ikäihmisten digiosallisuus sosiaali- ja terveysalan palveluissa.

Artikkelit