Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Kun ikääntyneen kohtaamiselle on aikaa

Toimintakyvyn heikentyessä ikääntynyt voi ajautua haasteiden sävyttämälle palvelupolulle. Haasteita voidaan lieventää laadukkaalla palveluohjauksella ja inhimillisellä kohtaamisella.

Tässä blogissa kutsumme sinut tutustumaan ikääntyneen palvelupolkuun. Voit asettua ikääntyneen ihmisen asemaan. Palvelupolulla tarkoitamme tässä blogissa prosessia, johon ikääntynyt ihminen voi ajautua toimintakyvyn heikentyessä.

Iäkkäiden palveluiden asiantuntijoina olemme tehneet havaintoja ikääntyneiden palvelujärjestelmän haasteista, joita voitaisiin lieventää inhimillisellä kohtaamisella. Kohtaaminen on keskeinen osa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työtä.

Palvelupolku alkaa kodista

Ikääntyneiden palvelupolulle ikäraja on yleensä 65 vuotta. Kun vanhenemme, toimintakykymme usein heikkenee, emmekä pärjää arjessa yksin. Tarvitsemme palveluja, jolloin palvelupolkumme alkaa. Jokainen asiakas kulkee omalla polullaan yksilöllisesti.

Koti on meidän jokaisen oma valtakunta, jonne palveluita ensimmäisenä tarjotaan. Kokemuksiimme ja havaintoihimme perustuen kotihoidon palvelujen järjestämisessä ja saatavuudessa on kuitenkin haasteita. Myös media uutisoi kotiin annettavien palveluiden myöntämisperusteiden kiristämisestä, hoitajien riittämättömyydestä ja kotihoidon asiakkaiden heikommasta toimintakyvystä. Ennaltaehkäisevän hoidon ja palveluiden saaminen olisi tärkeää.

Kotona asuvista ikäihmisistä moni kokee yksinäisyyttä ja kotona selviämättömyyden tunnetta. Yhä huonokuntoisempien ihmisten määrä kotioloissa kasvaa. Kun kotona ei enää pärjätä, siirrytään palvelupolulla eteenpäin. Eteneminen tarkoittaa usein päivystykseen joutumista.

Ambulanssirallia ja pyöröovia

Kotona pärjäämättömyys on yksi yleisimmistä ikääntyneen ihmisen päivystykseen joutumisen syistä. Ikäihmisiä siirrellään päivystyskäyntien kautta puolikuntoisina takaisin kotiin kärsimään kotihoidon puutteellisista aika- ja henkilöstöresursseista. Ruuhkainen päivystyspoliklinikka ei kuitenkaan ole vanhukselle ihanteellinen hoitoympäristö. Se aiheuttaa erityisesti muistisairaalle turvattomuutta.

Kotona pärjäämättömyys on yksi yleisimmistä ikääntyneen ihmisen päivystykseen joutumisen syistä.

Mikäli kotihoito ja päivystyspalvelut eivät toimi laadukkaasti, on hyvin todennäköistä, että ikääntynyt ihminen seilaa edestakaisin päivystyksen ja oman kodin välillä lukuisia kertoja. Tämä näyttäytyy konkreettisesti meidän jokaisen työssä lisääntyneinä yhteydenottoina ja huolenilmauksina. Viime aikoina ensihoidon tekemät huoli-ilmoitukset ovat selkeästi lisääntyneet niin kotihoidossa kuin palveluohjauksessa.

Kotona pärjäämättömyyden vuoksi ikääntynyt usein toivoo turvallisuuden tunteen vahvistumista, esimerkiksi muuttoa hoivapalveluihin. Mahdollisuus ympärivuorokautiseen asumispalveluun saattaa kuitenkin olla tiukassa kiristyneiden myöntämisperusteiden takia. Ambulanssiralli kiihtyy ja pyöröovi viuhuu. Lopulta onnekkaille hoivan ovet voivat aueta.

Palveluohjauksesta voimaa ja laatua

Toteutuuko tällaisella polulla mielestäsi laadukas ja hyvä elämä? Haluaisitko sinä viettää viimeiset elinvuotesi näin? Moni ei haluaisi. Meillä jokaisella on tarve tulla kohdatuksi. Haavoittuvassa asemassa ollessamme tarvitsemme kohtaamista vieläkin enemmän. Tätä kuoppaista polkua olisi mahdollista tasoittaa.

Ikääntyneen onnistunut palvelupolku voitaisiin toteuttaa laadukkaalla palveluohjauksella sekä aidolla läsnäololla ja kohtaamisella. Palveluohjaus kuuluu kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilöille. Sitä tulee tehdä asiakkaan rinnalla kulkien ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan kuunnellen. Kohtaamisen ja läsnäolon merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Ne eivät vaadi taloudellisia resursseja vaan hyvinvoivan sote-henkilöstön.

Vanhustyön asiantuntijoina haluamme olla mahdollistamassa ikääntyneille parempaa elämää. Koemme tärkeäksi ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen. Näiden merkitys tulee näkyväksi usein vasta viiveellä, eivätkä ne ole heti rahassa mitattavissa. Sitoudumme monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön tekemiseen. Haluamme korostaa kohtaamisen merkitystä ja ikääntyneen toiveiden kuuntelua. Näin mahdollistetaan hyvä elämä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139498