Siirry sisältöön

Kirjoittaja Mari Mustonen

Kirjoittaja on Diakin Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla (YAMK) -koulutuksen opiskelija ja terveydenhuollon ammattilainen. Hänen kiinnostuksen kohteenaan on monialaisen yhteistyön kehittäminen perusterveydenhuollon, eri-koissairaanhoidon ja sidosryhmien kesken erityisesti ikääntyneet ihmiset huomioiden.

Artikkelit