Siirry sisältöön

Mittareiden taustalla on vuosina 2015-2016 tehty Kuopion kuntakokeilu. Alla kuvatut mittarit perustuvat alun perin 16-29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Mittarin taustalla ei ole vain yhtä tarkkaan rajattua käsitettä, esimerkiksi elämänlaatu tai koettu hyvinvointi, jota arvioitaisiin refleksiivisellä mittarilla. Mittari on enemmän luonteelta formatiivinen, jolloin tarpeiden täyttymisen arvioidaan luovan pohjan hyvälle elämäntilanteelle.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina tai yhdistyneenä asiakasprosessiin sen puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana.

7–9-vuotiaat