Siirry sisältöön
Käsi toisen olkapäällä, kuvituskuva.

Versio perustuu alun perin 16–29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Versio kehitettiin osana Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon Omaolo-hanketta (ent. ODA-hanke). Mittarin kehittämisessä hyödynnettiin yhtä ryhmäkeskustelua vanhempien kuvauksista perheen arjesta. Kuvausten perusteella muodostettiin vanhemmille keskeiset elämänalueet ja määritettiin vastausasteikon kuvaukset.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina, asiakasprosessiin yhdistyneenä puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana. Itsearvioversio löytyy Omaolo-palvelusta.

Mittari

Lue ensin kysymys. Arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0–10). Nolla tarkoittaa erittäin tyytymätöntä ja kymmenen erittäin tyytyväistä. Numeron viisi kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen. Jos perheessä on kaksi vanhempaa, pyrkikää vastaamaan yhdessä. Mikäli arvionne eroavat toisistaan, merkitkää matalampi (vähemmän tyytyväinen) arvio.

Kuinka tyytyväisiä olette tai olet perheessänne

  1. arjen rutiinien sujumiseen
  2. muiden apuun silloin, kun sitä tarvitsette
  3. asuinoloihinne (asunto, asuinalue)
  4. perheen yhdessä tekemiseen
  5. pari- tai seurustelusuhteen toimivuuteen
  6. kodin ja koulun yhteistyöhön
  7. taloudelliseen toimeentuloonne
  8. taitoihinne kasvattaa lapsia
  9. perheen ilmapiiriin
  10. mahdollisuuteen virkistäytyä, harrastaa?

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, pohjoissaame

Käytännön kokemukset

Pilotoitu vuoden 2022 aikana yhdessä perhekuntoutuksen yksikössä.

Lastensuojelu