Siirry sisältöön
Nainen ja lapsi keskustelevat pöydän ääressä, kuvituskuva.

Versio perustuu alun perin 16–29-vuotiaille kehitettyyn mittariin ja sen moniulotteiseen hyvinvoinnin mittaamiseen. Tyytyväisyys asioiden tilaan kuvaa tarpeiden tyydyttymisen astetta.

Versio kehitettiin osana Kuopion kaupungin kouluterveydenhuollon Omaolo-hanketta (ent. ODA-hanke). Sen kehittämisessä hyödynnettiin yhden koululuokan lasten systemaattisia kuvauksia arkipäiviensä ja viikonloppujensa keskeisistä tapahtumista. Kuvausten perusteella muodostettiin lapsille keskeiset elämänalueet ja määritettiin vastausasteikon kuvaukset.

Samalla testattiin lasten kykyä arvioida käytettävää mitta-asteikkoa. Yhden luokan testauksen perusteella lapset osasivat käyttää asteikkoa. Lomakkeeseen lisättiin vielä ohjeistus asteikon käytöstä sekä hymynaamat asteikon päihin.

Mittaria voidaan käyttää elämäntilanteen arviointimittarina, asiakasprosessiin yhdistyneenä puheeksi oton ja keskusteluteemojen jäsentäjänä sekä tulevaisuussuunnitelman pohjana. Itsearvioversio löytyy Omaolo-palvelusta. Omaolo-sivustolla myös erillinen kysymys suun terveydestä.

Mittari (itsearvio)

Lue ensin kysymys. Vastaa sen jälkeen valitsemalla mielestäsi sopivin numero (0–10) kysymyksen alapuolelta. Yritä vastata kysymyksiin yksin. Jos kysymys on liian vaikea, voit pyytää apua aikuiselta.

Nolla (0) tarkoittaa sitä, että et ole kysyttyyn asiaan tyytyväinen. Kymmenen (10) taas tarkoittaa sitä, että olet siihen erittäin tyytyväinen. Mitä suurempi numero, sitä tyytyväisempi ja iloisempi olet. Numeron viisi (5) kohdalla et ole tyytymätön etkä tyytyväinen.

Esimerkki: Kuljet tien reunaa pitkin kouluun ja ohi ajaa autoja kovaa vauhtia. Autot pelottavat sinua hieman. Asteikolla 0–10 kerrot koulumatkojen olevan tasoa kolme (3), jos nolla (0) tarkoittaa, että koulumatkat sujuvat erittäin huonosti, ja kymmenen (10), että koulumatkat sujuvat erittäin hyvin.

 1. Kuinka hyvin jaksat yleensä herätä aamuisin kouluun? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 2. Kuinka aamu- ja iltatoimet (hampaiden pesu, suihku) sujuvat? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 3. Kuinka koulumatkat sujuvat? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 4. Kuinka hyvin viihdyt koulussa? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 5. Kuinka hyvin viihdyt kotona? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 6. Onko sinulla riittävästi hyviä ystäviä? Ei ole – On tarpeeksi
 7. Onko sinulla tarpeeksi tarvitsemiasi tavaroita ja vaatteita? Aivan liian vähän – Ihan tarpeeksi
 8. Voitko harrastaa ja tehdä haluamiasi asioita tarpeeksi? En ollenkaan – Niin paljon kuin haluan
 9. Kuinka turvallinen olo sinulla on yleensä? Erittäin turvaton – Erittäin turvallinen
 10. Tunnen, että kaikki asiat ovat elämässäni… Erittäin huonosti – Erittäin hyvin

Kieliversiot: suomi, ruotsi, englanti, pohjoissaame

Mittari (vanhempien arvio lapsesta)

Arvioi lapsen elämäntilannetta seuraavien asioiden osalta. Lue ensin kysymys. Arvioi sen jälkeen jokaiselta riviltä arvioitava asia ja rastita mielestäsi sopivin numero (0–10).

 1. Kuinka hyvin lapsi jaksaa yleensä herätä aamuisin kouluun? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 2. Kuinka lapsen aamu- ja iltatoimet (hampaiden pesu, suihku) sujuvat? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 3. Kuinka lapsen koulumatkat sujuvat? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 4. Kuinka hyvin lapsi viihtyy koulussa? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 5. Kuinka hyvin lapsi viihtyy kotona? Erittäin huonosti – Erittäin hyvin
 6. Onko lapsella riittävästi hyviä ystäviä? Ei ole – On tarpeeksi
 7. Onko lapsella tarpeeksi tarvitsemiaan tavaroita ja vaatteita? Aivan liian vähän – Ihan tarpeeksi
 8. Voiko lapsi harrastaa ja tehdä haluamiaan asioita tarpeeksi? Ei ollenkaan – Niin paljon kuin haluaa
 9. Kuinka turvallinen olo lapsella on yleensä? Erittäin turvaton – Erittäin turvallinen
 10. Tunteeko lapsi, että kaikki asiat ovat elämässä… Erittäin huonosti – Erittäin hyvin

Käytännön kokemukset

Ei tiedossa laajempia kokemuksia.

10–13-vuotiaat