Siirry sisältöön
Kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Elämän edellytyksistä pidettävä huolta myös maaseudulla

Onko kaupungeissa ja maaseudulla asuvilla yhtäläiset mahdollisuudet onnistua elämässään? Maaseudulla asuvien elämässä onnistumisen edellytykset ovat monelta osin kapeutuneet Suomessa, mutta toisaalta hyvinvointia tuovat esimerkiksi hiljaisuus, puhtaus ja rauha. Erityisesti maaseutuyrittäjät tarvitsevat tukea, jotta maaseutu pysyy elinvoimaisena.

Toimeentulo on huonontunut ja koettu hyvinvointi vähentynyt maaseudulla.

Toimeentulo on huonontunut ja koettu hyvinvointi vähentynyt maaseudulla. Tämä on käynyt ilmi Diakin maaseudun hyvinvointia tukevissa hankkeissa ja maaseutututkimuksissa, ja maaseudulla asuvana olen huomannut tämän myös itse.

Yhteisöllisyys ja aktiivisen kansalaisuuden mahdollisuudet ovat huonontuneet, koulutusmahdollisuudet ovat yhä kauempana, työssäjaksaminen on koetuksella erityisesti maanviljelijöillä ja syntyvyys on pienentynyt kaupunkien lisäksi myös maaseudulla. Lisäksi asuntojen vakuusarvot ovat romahtaneet, ja palvelut ovat entistä kauempana.

Tilanne näyttäytyy maaseudulla asuville usein toivottomana. On aika tehdä asialle jotain yhteistuumin, sillä maaseutu on tärkeä myös kaupungissa asuville.

Maaseudulla asuvien hyvinvointi ja jaksaminen ovat kaikkien etu

Maaseudulla asumisen etuja ovat edulliset asumiskustannukset, itsenäinen työ, etätyömahdollisuudet ja puhdas luonto. Hiljaisuus, puhtaus ja rauha ovat asioita, joita me kaikki tarvitsemme vastapainona kiireelle ja digitaalisuudelle.

Maaseudulla asuu ihmisiä, joista monet ovat vahvasti sitoutuneet ympäristöönsä, ja he haluavat jatkaa maaseudulla asumista vaikeuksista huolimatta. Tästä on hyötyä meille kaikille. Maaseutu pysyy viihtyisänä, elinvoimaisena ja toimii rentoutumispaikkana kasvukeskuksissa asuville ihmisille.

Mökkiläiset tuovat elämää maaseudulle loma-aikoina ja viikonloppuisin sekä matkailijat toimeentuloa monelle yrittäjälle. Luontomatkailu kiinnostaa suomalaisia ja rajojen ulkopuolelta tulevia.

Maaseutu hillitsee myös ilmastonmuutosta.

Maaseutu hillitsee myös ilmastonmuutosta. Hoidetut pellot, metsät ja ehkä peltojen metsitykset tulevaisuudessa ovat tärkeitä hiilen sitomiseen ja ne hillitsevät ilmastonmuutosta. Maaseudulla myös tuotetaan meidän kaikkien käyttöön raaka-aineita kuten kotimaista ruokaa ja puuta. Kalastus ja marjastus mahdollistavat luonnon antimien hyödyntämisen, ja tulevaisuudessa kalastus onnistuu myös jokialueiden kalateillä.

Maaseudulla asuvia voidaan tukea yritystoiminnan kehittämisellä ja ennaltaehkäisemällä työuupumista

Maaseutuyrittäjillä on tärkeä asema niin itsensä kuin muiden maaseudulla asuvien ihmisten työllistämisessä.

Miten maaseudulla asuvia ihmisten toimintaedellytyksiä voidaan vahvistaa? Maaseutuyrittäjillä on tärkeä asema niin itsensä kuin muiden maaseudulla asuvien ihmisten työllistämisessä. Tällaisia yrittäjiä ovat esimerkiksi maanviljelijät, pienyrittäjät, itsensä työllistäjät ja käsityöläiset.

Maaseutuyrittäjät tarvitsevat uutta tietoa yritystoiminnan johtamisesta, kehittämistoiminnasta, työyhteisönä työskentelystä ja oman hyvinvoinnin ylläpitämisestä. Ennaltaehkäisevä toiminta ja työuupumuksen ennaltaehkäisy varhaisessa vaiheessa ovat tärkeitä.

Maaseudulla asuvat ihmiset ovat kokemukseni mukaan onneksi omatoimisia, neuvokkaita ja tottuneet siihen, että palvelut ovat kaukana.  Etäisyydestä huolimatta kauppaan, terveyskeskukseen tai rautakauppaan matkataan tekemättä siitä suurta numeroa ja usein ilman julkista liikennettä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202002266531

Hanketyöllä kehitetään maaseutua

Diak on mukana kehittämässä maaseutua kahdessa hankkeessa Pohjois-Pohjanmaalla, Koillismaalla ja Kainuun seudulla.

Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankkeen tarkoituksena on lisätä osallisuutta ja vähentää syrjäytymistä.  Hankkeessa mallinnetaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa mahdollistuu yhdessä tekeminen esimerkiksi laulamisen, pelaamisen tai kahvittelun merkeissä. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden lisääminen.

Maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämishankkeessa tavoitteena on esimerkiksi lisätä omasta mielen hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimista. Hankkeessa pyritään maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä liiketoiminta- ja johtamisosaamisen ylläpitämiseen.

Molemmat hankkeet saavat rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta.