Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Ryhmäytyminen työelämätaitojen edistäjänä

Jatkuva ryhmäytyminen ja yhteistoiminnallisuus ovat tärkeitä voimavaroja työelämätaitojen kehittymisessä. Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa on luotu toimintamalli opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymisen edistämiseen jatkuvan ryhmäytymisen keinoin.

Työelämätaidoista keskusteltaessa usein ensimmäisenä tulevat mieleen tehtävä- ja organisointikeskeiset taidot, kuten joustavuus, ajanhallinta, jatkuva oppiminen, paineensietokyky ja itsensä johtaminen. Yhtä tärkeitä työelämätaitoja ovat kuitenkin myös työyhteisössä toimimisen taidot. Näitä taitoja ovat esimerkiksi työkavereiden ja kollegoiden arvostaminen ja kunnioittaminen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kohtaaminen sekä uuden työntekijän vastaanottamisen taidot. Nykypäivänä yksi tärkeimmistä työelämätaidoista on myös omasta jaksamisestaan huolehtiminen.

Työilmapiiri avainasemassa

Positiivinen työilmapiiri luo mahdollisuuksia onnistumisille sekä turvallisen tilan epäonnistua ja kääntää epäonnistumiset oppimisen kokemuksiksi.

Merkittävä työelämätaito on osata luoda positiivista työilmapiiriä, joka tukee jaksamista. Positiivinen työilmapiiri luo mahdollisuuksia onnistumisille sekä turvallisen tilan epäonnistua ja kääntää epäonnistumiset oppimisen kokemuksiksi.

Työilmapiiriin vaikuttamiseen tarvittavia taitoja voidaan harjoitella jo opintojen aikana. Hyviä mahdollisuuksia harjoitella positiivisen ilmapiirin luomista ovat ryhmäytymistä tukevat hetket ja harjoitteet, joiden kautta opiskelija saa myönteisiä kokemuksia kohtaamisista ja vuorovaikutustilanteista.

Tukemalla ryhmäytymistä vahvistetaan opiskelijan työelämä- ja ryhmätyötaitoja, toisten huomioimisen taitoja sekä vuorovaikutusta ryhmässä. Ryhmäytymisen kautta opitut taidot ja yhteiset kokemukset antavat opiskelijalle varmuuden siitä, että hänellä on keinoja toimia työyhteisössä, luoda positiivista työilmapiiriä sekä käsitellä rakentavasti kehittämisen kohteita ja haastavia tilanteita.

Jatkuvaa ryhmäytymistä ja yhteistoiminnallisuutta

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa edistetään opiskelijoiden työelämätaitoja ja niiden kehittymistä tukemalla ryhmäytymistä. Hankkeessa on pilotoitu ryhmäytymisen harjoitteita, joissa käsitellään muun muassa omia vahvuuksia ja motivaatiota, ryhmässä toimimista sekä oman ammatillisuuden vahvistumista.

Jatkuvaa ryhmäytymistä tukemalla opiskelijat oppivat uusia yhteistoiminnallisia taitoja jokapäiväisessä opiskelussa. Yhteistoiminnallisuus ja harjoitteiden sisällöt kasvattavat opiskelijoiden tietotaitoa, jonka he voivat tuoda käytäntöön harjoittelujaksoilla ja siirryttäessä työelämään. Yhteistoiminnallisuudella voidaan ryhmäytymisen lisäksi tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista muun muassa istumista tauottamalla ja liikkumista edistämällä.

Yhteistoiminnallisuuden avulla voidaan tukea vuorovaikutusta ja samalla sekä opettajien että opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia. Yhteistoiminnallisuus opetuksessa voi sisältää muun muassa opiskelijoita osallistavia menetelmiä, kuten luovia ja liikunnallisia aktiviteetteja. Erityisesti etäajan luentojen ja oppituntien yhteistoiminnallisuus on tärkeässä roolissa ryhmäytymisen tukemisessa, koska muuta kanssakäymistä opiskelijoiden kesken ei välttämättä ole.

Viimeisimmän vuoden aikana olemme kaikki sopeutuneet uudenlaiseen vuorovaikutukseen työ- ja opiskeluyhteisöissä sekä opetelleet monenlaisia työskentelytapoja. Samaan aikaan on pitänyt opetella uusia keinoja ryhmäytymisen ja yhteisöllisyyden tukemiseen verkossa.

Pienet teot arjessa riittävät

Jatkuvan ryhmäytymisen tukeminen mahdollistuu pienilläkin muutoksilla korkeakoulun arjessa.

Työelämässä vaaditaan jatkuvan oppimisen taitoja ja kykyä sopeutua muutoksiin. Korkeakouluilla on oiva mahdollisuus tarjota opiskelijoille myönteisiä kokemuksia oppimisesta ja ryhmään kuulumisesta sekä vahvistaa itsetuntoa. Ryhmään kuulumisen tunne vahvistaa opiskelijan halua ponnistella opintojensa eteen ja edesauttaa valmistumista.

Korkeakoulussa opiskelija saa kokemusta itsensä johtamisesta ja myönteisiä kokemuksia omasta kyvykkyydestä. Samalla opiskelijalle kertyy välineitä työilmapiiriin vaikuttamiseen. Jatkuvan ryhmäytymisen tukeminen mahdollistuu pienilläkin muutoksilla korkeakoulun arjessa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021041510532.

Jatkuva ryhmäytyminen korkeakouluopiskelijoiden tukena -verkkokoulutus

Oletko kaivannut uusia menetelmiä opiskelijoiden ryhmäytymisen tukemiseen?

Tervetuloa kuulemaan Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa kehitetystä jatkuvan ryhmäytymisen toimintamallista ja ryhmäytymisen harjoitteista, sekä jakamaan hyviä ryhmäytymisen käytäntöjä kollegoiden kesken.

Verkkokoulutus järjestetään samansisältöisenä maanantaina 7.6.2021 klo 12:00–13:30 ja keskiviikkona 9.6.2021 klo 12:00-13:30. Valitse itsellesi sopivin ajankohta ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Ilmoittauduthan verkkokoulutukseen 4.6.2021 mennessä. Verkkokoulutuksen osallistumislinkin saat sähköpostiisi ennen koulutusta.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke

  • Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke ajalla 9/2020–12/2021.
  • Hankkeen päätoteuttajana on Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja osatoteuttajina Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu sekä ODL Liikuntaklinikka.
  • Hanketta toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksella sekä Lapin ammattikorkeakoulussa Kemissä, Torniossa ja Rovaniemellä.
  • Hankkeen yhteystyökumppaneita ovat Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS ja Erilaisten oppijoiden liitto sekä Opiskelijakunnat O’Diako ja Rotko.
  • Tutustu verkkosivuihin.