Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Suomen megatrendit 2020-luvulla ja maailman tila 2050-luvulla

Erilaiset megatrendit ja skenaariot kuvastavat kehityskulkuja, joiden keskellä elämme. Niihin vaikuttaminen edellyttää näiden kehityskulkujen ymmärtämistä.

Vuosikymmenen vaihtumisen yhteydessä on keskusteltu vilkkaasti mahdollisista ja vaihtoehtoisista yhteiskuntiemme tulevaisuuksista. Tarjolla on paljon laadukasta materiaalia koskien megatrendejä ja skenaarioita. Nostan tässä tekstissäni esille näkökulmia Sitran uusimmasta megatrendit 2020-raportista ja Arupin planeettamme ja yhteiskuntien tilaa koskevasta skenaarioraportista.

Sitran määritelmän mukaan megatrendi on ”useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari”.

Suomen megatrendit

Sitra julkaiseman 2020-luvun megatrendit -raportin tarkoitus on luoda kokonaiskuvia isoista ja merkittävistä Suomea koskevista yhteiskunnallisista muutoksista. Sitran määritelmän mukaan megatrendi on ”useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta, laaja muutoksen kaari”.

Sitran vuoden 2020 megatrendit-julkaisussa käsitellään aikaisempia vuosia enemmän trendien välisiä yhteyksiä, jännitteitä ja vaikutuksia. Trendit voivat muuttua ja siihen vaikuttaa ne päätökset ja suunnat, joita teemme juuri nyt.

Tämän ajan megatrendejä ovat seuraavat:

  • Ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: Ekologinen kestävyyskriisi on keskeisin tulevaisuuteemme vaikuttava tekijä. Ratkaisevaa on, miten onnistumme yhteiskuntien jälleenrakentamisessa kestäväksi ja palautumiskykyisiksi.

Tarvitaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusia ajattelun malleja.

  • Verkostomaisen vallan voimistuminen: Olemme siirtymässä moninapaisesta maailmasta monisolmuiseen maailmaan. Taloudellisten, teknologisten ja kulttuuristen vuorovaikutusten määrä ja verkostojen laajuus määrittelevät valta-aseman
  • Väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen: Väestön ikääntyminen kasvaa ja muuttuu kulttuuriltaan yhä monimuotoisemmaksi. Ihmisten väliset näkemykset kärjistyvät ja vastakkainasettelut vahvistuvat. Kaipuu on rakentavaan arvokeskusteluun. Tarvitaan jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja uusia ajattelun malleja.
  • Teknologia sulautuu kaikkeen: teknologian kehitys on edelleen nopeaa ja se sulautuu osaksi arkielämää. Datan arvo ja merkitys kasvaa.
  • Talousjärjestelmän suunnan etsiminen: yhteinen näkemys vallitsevien talousjärjestelmien ongelmista kasvaa. Samanaikaisesti on hankalaa luopua ongelmallisista, mm. vaurauden keskittyminen, käytänteistä ja rakenteista.

Sitran megatrendit 2020-julkaisu löytyy täältä:https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2020/

Skenaarioita maailman tilasta ja tulevaisuudesta

Sitran megatrendit kuvaavat ennen kaikkea trendien mahdollisia vaikutuksia Suomeen. Ne perustuvat globaaleihin kehityskulkuihin ja niiden ennakointiin. Näiden lisäksi tekee mieli tässä kirjoituksessa vielä laajentaa näkökulmaa ja nostaa esille koko planeettaamme koskevia skenaarioita. Yksi mielenkiintoisin materiaali, johon olen saanut viime aikoina tutustua, on rakennetun ympäristön muotoiluun keskittyvän yrityksen, Arupin, tuottamat skenaariot. Nämä kuvaavat parhaimmat ja pahimmat skenaariot planeetan ja ihmiskunnan tulevaisuuksista 2050-luvulle tultaessa. Skenaarioiden nimiä ei ole käännetty suomeksi.

  • Humans Inc: Maailman lämpötila nousee kaksi astetta. Sää vaihtelee voimakkaasti ja sen erilaisilla tapahtumaketjuilla on vakavia seurauksia. Tekniikan kehitys vähentää köyhyyttä, parantaa koulutusta ja lisää työpaikkoja.
  • Extinction Express: Maailman lämpötilan nousu aiheuttaa vakavia seurauksia planeetan ja ihmiskunnan hyvinvoinnille. Planeetan kestokyky on ylitetty ja yhteiskunnat eivät toimi. Siirtokuntia kuuhun ja vedenalaiseen ympäristöön.
  • Greentocracy: Planeettamme keskimääräinen lämpötilan nousu pysyy alle 1,5 asteessa. Tilanteeseen vaikuttavat ilmastotoimet ja biologisen monimuotoisuuden edistäminen. Yhteiskunnat ovat heikossa tilassa: elinolosuhteet ovat heikot, konfliktit yleisiä ja autoritaariset hallitukset ja johtajat hallitsevat.
  • Post Anthropocene: Planeettamme keskilämpötilan nousu pysyy alle 1,5 asteessa. Yhteiskunnat ja planeetan kestokyky ovat sopusoinnussa. Yhteiskunnat kuluttavat luonnonresursseja tahdissa, jossa ne pystyvät uusiutumaan.

Arupin materiaali löytyy kokonaisuudessaan verkosta.

Tarvitaan tekoja

Megatrendien ja skenaarioiden käsitteleminen on tärkeää, sillä voimme vaikuttaa niiden kehitykseen erilaisin päätöksin ja ratkaisuin. Useimmat näistä ratkaisut tulisi tehdä heti ja nyt. Kuten Greta Thunberg on todennut: ”We do not have to wait. We can start the change right now. We, the people.”

Teksti on ilmestynyt aiemmin myös Duunata.fi-blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544199