Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksessa näkyy verkoston voima

Arvopohjaiset toimijat yhdistivät voimansa ja perustivat Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen. Diakin rooli verkostossa on koota laajempaa korkeakouluverkostoa kehittämään yhdessä yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusta ja osaamista.

Korkeakoulut eivät pysty yksin ratkaisemaan monimutkaisen maailman monimutkaisia kysymyksiä. Viisaus ei ole muidenkaan yksittäisten toimijoiden käsissä.

Haastaviin tilanteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja yhteisvoimin. Kun vastausta etsitään yhdessä korkeakoulujen, julkisen sektorin toimijoiden, yritysten ja palvelujen käyttäjien (tai laajemmin kansalaisyhteiskunnan) kesken, saadaan myös parhaimmat ja monimuotoisimmat vastaukset.

Haastaviin tilanteisiin on mahdollista löytää ratkaisuja yhteisvoimin.

Kehitettävä asia saattaa myös aidosti näyttää erilaiselta eri näkökulmista katsottuna. Yhteiskehittämisen kautta on mahdollista huomioida eri toimijoiden näkökulmat samanaikaisesti ja rakentaa ratkaisu niin, että se palvelee laajasti ja huomioi eri osapuolten erilaiset tarpeet.

Yhteiskehittämisestä puhutaan paljon, mutta mitä se tarkoittaa käytännössä? Kurkistetaan syksyllä 2021 toimintansa aloittaneen Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen arkeen.

Yhteiset arvot luovat vahvan perustan

Käytännössä suuri osa Diakin kehittämistyöstä tehdään yhdessä toisten arvopohjaisten yhteisöjen kanssa. Jaettujen arvojen pohjalta on luontevaa liittoutua paremman maailman puolesta. Monet Diakin kumppanit, kuten esimerkiksi NAL Asunnot Oy, Takuusäätiö ja Diakonissalaitos kuuluvat ARVOon eli Arvo-liittoon, ja myös Diak liittyi ARVOn jäseneksi alkuvuodesta 2022.

ARVO on yhteiskunnallisten yritysten ja muiden vaikuttavuustoimijoiden aktiivinen verkosto. Ideana on edistää arvopohjaista liiketoimintaa, joka yhdistää uudella tavalla yritystoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden. ARVOn jäsenet ovat kotimaisia, vastuullisia toimijoita, jotka tuottavat yhteiskuntaan monenlaista hyvää.

Monien verkoston jäsenten kanssa on toimittu yhdessä ennenkin. Esimerkiksi Takuusäätiö, Nuorisoasuntoliitto ja Martat olivat mukana kehittämässä nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille suunnattua Zekki-digipalvelua yhdessä Diakin tutkijoiden ja kehittäjien kanssa.

Osa Arvoliiton jäsenistä käyttää Diakissa kehitettyä 3X10D-mittaria, ja sitä on myös laajennettu uusille palvelualueille yhteistyössä DiakHubin asiantuntijoiden kanssa.

Yhteiskunnallista yrittäjyyttä vahvistetaan verkostossa

Luonteva jatko yhteistyölle arvopohjaisten toimijoiden välillä oli Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen YYO:n perustaminen syksyllä 2021. ARVOn vetämässä konsortiossa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulu OyKuntoutussäätiö srOsuustoimintakeskus Pellervo rySilta-Valmennusyhdistys ry ja Vates-säätiö sr.

Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategian tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää sekä kehittää yhteiskunnallisten yritysten osaamista. Suomen yhteiskunnallisten yritysten strategia perustuu Diakin tekemään tilannekatsaukseen yhteiskunnallisista yrityksistä Suomessa ja niiden elinvoimaa lisäävistä toimenpide-ehdotuksista.

YYO vastaa näihin tavoitteisiin kaksivuotisen työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksen turvin. Osaamiskeskus tarjoaa neuvontaa ja ohjausta niin yhteiskunnallisille yrityksille kuin myös yritysten neuvonta- ja tukiorganisaatioissa työskenteleville.

Osaamiskeskuksella ei ole yhtä yhteistä fyysistä toimitilaa eikä kukaan asiantuntijoista ole suoraan sen palveluksessa. Verkoston eri osapuolet toimivat kuitenkin yhteisen palvelulupauksen ja brändin alla.

Jäsenet tuovat osaamiskeskukseen muun muassa yhteiskunnallisten yritysten neuvonnan, osatyökykyisten työllistämisen ja sosiaalisten innovaatioiden osaamista. Mukana olevista organisaatioista on mahdollista saada keskenään erilaista asiantuntijuutta osaamiskeskuksen käyttöön joustavasti ja tarpeen mukaan.

Verkosto tukee koulutuksen ja tutkimuksen kehittämistä

Diakin roolina verkostossa on koota korkeakouluverkostoa kehittämään yhdessä erityisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusta ja osaamista. Vuosien 2022 ja 2023 aikana koulutamme korkeakouluissa ja toisella asteella yrittäjyyskasvatuksen parissa työskenteleviä opettajia ja ohjaajia yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja sosiaalisten innovaatioiden erityispiirteistä.

Koulutuksen sisältöjen tuottamiseen tarvittava monialainen verkosto löytyy sujuvasti osaamiskeskuksen kautta.

Koulutuksen sisältöjen tuottamiseen tarvittava monialainen verkosto löytyy sujuvasti osaamiskeskuksen kautta. Saamme kootusti tietoa yrittäjien, yritysneuvojien ja yrittäjyyttä edistävien toimijoiden tarpeista, ja voimme muotoilla uudet koulutuksen vastaamaan juuri niihin.

Koulutuksen rinnalla YYO edistää yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkimusta mm. opinnäytetyökilpailuilla ja tutkimusseminaareilla. Työn alla on myös tutkimuksen tiekartta, johon kootaan eri tieteenalojen kysymyksiä. Luvassa on myös uusi yhteiskunnallisen yrittäjyyden tietokirja, joka soveltuu käytettäväksi korkeakoulujen opetuksessa.

Osaamiskeskuksen verkosto koostuu viime kädessä kaikista aiheesta kiinnostuneista ihmisistä, jotka ovat valmiita työskentelemään paremman maailman puolesta. Tulevaisuus rakennetaan yhdessä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510200