Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Työnohjauksen merkitys arvojen mukaisen elämän elämisessä

Vietämme elämästämme suuren osan työssä, jonka toivoisi olevan mielekästä ja palkitsevaa. Mikä merkitys on työllä, jos se ei tue meitä elämään arvojemme mukaisesti? Työnohjaus voi auttaa kirkastamaan työn merkitystä.

Työeläkeindikaattorit 2016 -julkaisussa kerrotaan suomalaisen työllisen ajan odotteeksi reilut 33 vuotta. Kun vietämme töissä noin kolmasosan arjestamme, kyseessä on iso osa elämäämme. Erikoislääkäri Sari Hannukainen peräänkuuluttaa Potilaan lääkärilehdessä 23.1.2018 sopusointua työn ja muun elämän välille ja niiden välisten ristiriitojen ratkaisemisen tärkeyttä.

Ristiriidat työelämässä

Työelämässä esimerkiksi jatkuvat  muutokset, kiire, riittämättömyyden tunne tai huono johtaminen voivat aiheuttaa pelkoa. Omien arvojen vastaisesti toimiminen voi myös pelottaa tai aiheuttaa toivottomuuden ja epätoivon tunteita. Työn kautta me tyydytämme omia unelmiamme, joita voi ehkä olla vaikea aina tunnistaa työhön liittyviksi. Voiko arvojen vastaisesti työskentely rikkoa nuo unelmat? . Teemme työtä myös saadaksemme riittävän toimeentulon sekä saavuttaaksemme koulutuksellisia ja ammatillisia tavoitteita. Ihmisen tulisi pystyä elämään elämää omien ihanteidensa ja arvojensa mukaisesti ja siksi on hyvä tunnistaa ne asiat, jotka itselle tuottavat mielenrauhaa ja onnellisuutta.

Työelämässä esimerkiksi jatkuvat  muutokset, kiire, riittämättömyyden tunne tai huono johtaminen voivat aiheuttaa pelkoa.

Seija Ollillan mukaan  työllä on keskeinen arvo ihmisten elämässä. Ollilan mukaan työnohjaus voi auttaa ylläpitämään toivoa  työelämässä.

Työnohjauksesta apua?

Työnohjauksella pyritään monesti työn perustehtävän kirkastamiseen, miksi ei siis myös työn arvopohjan tarkasteluun? Sopivatko työnantajasi arvot sinulle? Työnohjauksessa voidaan avoimen keskustelun kautta tarkastella, millaisia tunteita työ meille antaa, joudummeko tinkimään työn laadusta, esimerkiksi kiireen tai vajaiden resurssien takia, tai pystymmekö työryhmässä kohtaamaan aidosti toisemme. Jos henkilökohtaiset arvot poikkeavat organisaation arvoista, se aiheuttaa turhautumista ja stressiä.

Työnohjauksen avulla voi pohtia negatiivisia tunteita ja kokemuksia aiheuttaneita tilanteita töissä ja siten ehkäistä uupumista ja ahdistumista. Negatiiviset tunteet aiheutuvat monesti juuri omien arvojen vastaisesta tilanteesta ja niistä tehdyistä tulkinnoista. Koetut ristiriidat työssä voivat johtaa tunnereaktioihin ja muodostaa negatiivisen kehän ajatuksille ja toiminnalle.

Muutos voi olla hyvästä

Työelämä muuttuu maailman mukana. Työn merkityksellisyys ja arvot ovat meille tärkeitä. Saatamme kohdata arvoristiriitoja työpaikan ja omien arvojen välillä. Mikä tekee työstä meille merkityksellistä ja milloin muutos on tarpeen? Näitä kysymyksiä voidaan pohtia työnohjauksessa.

Muutokset elämässä ovat väistämättömiä. Joskus me jäämme paikallemme, vaikka muutos voi joskus olla myös hyvä asia. Muutosprosessi vaatii psykologisesti syvällistä pohdintaa. Vaikka työtehtävä, ihmissuhde tai elämänvaihe voi kaivata muutosta, voi muutoksen tiellä olla esteitä myös oman pään sisällä. Muutosta on vaikeaa tehdä yksin. Usein kaipaamme myös pikaratkaisuja ja kun niitä ei ole tarjolla, tyydymme vanhaan. Muutos tai esimerkiksi rohkeus vaihtaa työpaikka vaatii paljon voimavaroja. Jos elämä on ollut pitkään selviytymistä, on vaikeaa muuttaa elämän isoja rakennuspalikoita, kuten paikkakuntaa, parisuhdetta tai työtä.

Työnohjaus voi olla tukemassa työntekijän muutosprosessia sekä henkilökohtaisesta että ammatillisesta näkökulmasta.

Työnohjaus voi olla tukemassa työntekijän muutosprosessia sekä henkilökohtaisesta että ammatillisesta näkökulmasta. Työnohjaus mahdollistaa kokonaisvaltaisen pysähtymisen oman työelämän ja sitä kautta myös elämän äärelle.

Kohti arvojen tasapainoa

Usein ihmisenä meillä on vaikea pysähtyä tähän hetkeen ja nähdä, että jokainen hetki elämässä on ainutlaatuinen. Olisi tärkeää kyetä näkemään jokaisen hetken ainutlaatuisuus: iloita hetkessä, oppia kaatumisesta, sietää pettymystä toisessa ja itsessä, tukea toista ja tukeutua toiseen tarvittaessa, kantaa toisen taakkoja ja jakaa omia taakkoja, ottaa vastaan ja antaa. Antaa tunteiden tulla, mutta ei viedä.

Tunnistamalla työnohjauksessa iloja, hetken onnistumisia ja pieniä askeleita kohti tavoitteita voimme saavuttaa riemua ja merkityksellisyyden kokemuksia. Lisäksi kutsumuksen ja erilaisten arvojen peilaaminen toimintaan ohjaavat parhaimmillaan työskentelemään työorganisaation arvojen kanssa rinta rinnan niin, että ne ovat sopusoinnussa keskenään. Näin työnohjaus tuo merkitystä omien arvojen mukaiseen toimintaan työssä ja vahvistaa arvojen mukaisen elämän kokemusta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022022120036