Siirry sisältöön
Kädet, joiden välissä on pallo, jonka sisällä on silmä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Sielunhoito kokonaisvaltaisena kohtaamisena

Sana sielunhoito herättää toisinaan hämmennystä. Se voi tuoda mieliimme sellaisia kaikuja, jotka kuuluvat pikemminkin menneisiin aikoihin kuin nykyihmisen elämään. Mikä on sielu ja miksi sitä pitäisi hoitaa? Entä kuka voi toimia sielunhoitajana ja miten ja missä sitä voi opiskella?

Suomisanakirjasta löytyy useita selityksiä sanalle sielu. Yksi niistä toteaa, että sielu on ihmisen sisin olemus. Sielusta puhutaan monien uskontojen ja hengellisten liikkeiden piirissä. Tässä tekstissä kirjoitamme ammatillisesta sielunhoidosta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä, mutta sielunhoitoa toteutetaan monin tavoin myös muissa kirkkokunnissa ja uskonnollisissa yhteisöissä.

Raamatun teksteissä sieluun liitetään sellaisia merkityksiä kuin tunne, elämä ja persoona sekä usein myös emotionaalinen herkkyys ja haavoittuvuus. Sielu ja ruumis muodostavat kokonaisuuden, jossa sielu voidaan nähdä jonkinlaiseksi ihmisyyden ytimeksi ja hengellisen elämän keskukseksi. Sielunhoito on ihmisen sisimmän olemuksen, ihmisyyden ytimen hoitamista ja vaalimista.

Sielunhoito toteutuu monin tavoin

Sielunhoito voi toteutua ja sen tulee toteutua monin tavoin, sillä ihmiset ja elämäntilanteet ovat erilaisia. Koska sielu ja ruumis muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, kehollisuuden huomioiminen on tärkeä osa sielunhoitoa. Sielunhoito on kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista.

Sielunhoito on kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista.

Kirkossa toteutuva ammatillinen sielunhoito voi olla auttavaa keskustelua, jossa ihmisellä on mahdollisuus purkaa luottamuksellisessa ilmapiirissä elämänsä kipupisteitä. Se voi olla sunnuntain messuun sisältyvä esirukous tai sairaalapapin toimittama saattohartaus. Se voi olla nuorille suunnattu peli-ilta, jossa nuorisotyönohjaajalla on aikaa kohdata nuoret ja heidän kysymyksensä. Se voi olla perheleirillä toteutuva parisuhdetta tukeva työskentely, jonka aikana lapsille on järjestetty omaa toimintaa. Se voi olla walk In -terapiaa tai netin kautta toteutuvaa parisuhdeneuvontaa. Kirkon tarjoama sielunhoito on maksutonta.

Sielunhoidon opiskeleminen korkeakouluissa

Koska sielunhoito on kokonaisvaltaista ihmisen kohtaamista, sielunhoitajana toimiva tarvitsee monipuolista tietoa ja ymmärrystä ihmisestä ja elämän ilmiöistä. Seurakuntien työntekijöiden, kuten pappien, diakonian viranhaltijoiden, nuorisotyönohjaajien ja varhaiskasvatuksen ohjaajien koulutukseen sisältyy sielunhoidon opintoja. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa sielunhoidon käytänteitä opiskellaan sekä kirkollisten soveltavien että sielunhoidon soveltavien opintojen parissa. Näiden kokonaisuuksien parissa pohditaan sitä, mitä sielunhoito on, millaisia valmiuksia se vaatii työntekijältä, miten valpastuttaa omat korvat ja mieli yllättävään kohtaamiseen.

Teorian tasolla sielunhoidon soveltavien opintojen kurssit vievät opiskelijat pohtimaan kokonaisvaltaista kohtaamista sekä erilaisia sairauksia, jotka järkyttävät ihmismielen tasapainoa. Ammatillinen kohtaaminen sielunhoidossa vaatii sielunhoitajalta kykyä pysähtyä ja olla läsnä. Toisen ihmisen aito kohtaaminen kutsuu sielunhoitajan myös itsetuntemuksen tielle: jotta voi tukea ja olla läsnä toiselle, sielunhoitajan on tärkeä osata tunnistaa oman elämänsä kipukohdat sekä työstää omaa prosessia niiden äärellä.

Ammatillinen kohtaaminen sielunhoidossa vaatii sielunhoitajalta kykyä pysähtyä ja olla läsnä.

Diakissa kirkon alan kaksoistutkinnot mahdollistavat sen, että opiskelija saa koulutuksensa aikana monipuolisen kattauksen erilaisista auttavan kohtaamisen taustateorioista, etiikasta, menetelmistä ja periaatteista. Teologiset opinnot ovat kaikille kaksoistutkintoa suorittaville samanlaisia, mutta sielunhoidon opintopoluissa on jonkin verran eroavuuksia.

Diakonissat opiskelevat sielunhoitoa osana sairaanhoitajakoulutuksen sisältöjä, esimerkiksi palliatiivisen ja hengellisen hoitotyön opintojaksossa. Sielunhoidon opiskelua sisältyy heillä myös diakonista hoitotyötä sekä diakonian asiantuntijuutta käsitteleviin opintojaksoihin. Diakonien, nuorisotyönohjaajien ja varhaiskasvatuksen ohjaajien koulutukseen sisältyy erillinen Sielunhoito ja hengellinen ohjaus -opintojakso. Sen lisäksi oman kirkollisen alan asiantuntijuusopinnot sekä sosionomikoulutukseen sisältyvät asiakastyön opinnot vahvistavat ja syventävät ihmisen kohtaamisen osaamista.

Sielunhoidon erityisasiantuntijatehtäviin tarvitaan erikoistumiskoulutus

Sielunhoidon erityisasiantuntijoilta, kuten sairaalapapeilta, kehitysvammaistyön papeilta ja perheneuvojilta edellytetään korkeakouluopintojen lisäksi erikoistumiskoulutus, joka antaa laaja-alaisen erityisosaamisen vaativaan sielunhoitotyöhön. Esimerkiksi sairaalasielunhoidossa ydintehtävinä ovat potilaiden ja heidän läheistensä tukeminen sairauden ja luopumisen kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukeminen hoitotyön arjessa ja hoidon vaativissa kriisitilanteissa.

Sielunhoitajalla täytyy olla hyvät vuorovaikutustaidot ja kykyä kohdata ahdistavia tunteita, elämän kriisitilanteita, kuolemaa ja syviä hengellisiä kysymyksiä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933833

Webinaari: Sielunhoito kokonaisvaltaisena kohtaamisena

  • Syyskuussa 20.9. 2022 klo 13–16 on tarjolla mahdollisuus syventyä hetkeksi sielunhoitoon kokonaisvaltaisena kohtaamisena.
  • Kirkkohallituksen nimittämä Sielunhoidon neuvottelukunta järjestää yhdessä Itä-Suomen yliopiston, Diakin ja kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa Sielunhoito kokonaisvaltaisena kohtaamisena -webinaarin.
  • Webinaari on suunnattu alaa opiskeleville, seurakuntien työntekijöille ja muuten vain sielunhoidosta kiinnostuneille.
  • Lue lisää tapahtumasta ja ilmoittaudu Diakin verkkosivuilla.

Kirkkohallituksen nimittämään Sielunhoidon neuvottelukuntaan kuuluu sielunhoidon asiantuntijoita ja edustajat suomenkielisistä teologisista tiedekunnista sekä Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata sielunhoitoon ja sielunhoidon koulutukseen liittyvää keskustelua sekä koordinoida kehittämistarpeita. Sielunhoidon neuvottelukunta on esimerkiksi yhteistyössä kirkkohallituksen asiantuntijoiden kanssa luonut sielunhoidon eettiset periaatteet.